Contestatia la executare ed. a 3-a

Contestatia la executare ed. a 3-a
Preț: 32,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 272
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Ajunsa la a treia editie, revizuita, cartea de fata a ramas singura monografie din literatura juridica recenta dedicata contestatiei la executare. In mai putin de 300 de pagini, autorul ofera o analiza detaliata, insa punctuala si la obiect, a rolului si importantei acestui mijloc procedural specific ultimei faze a procesului civil, analiza care surprinde cele mai noi opinii din literatura de specialitate, precum si ultimele modificari legislative intervenite in materie, facand referire inclusiv la noul Cod civil, acolo unde a fost cazul.
Lucrarea valorifica la zi bogata jurisprudenta in materie si aduce in prim plan numeroasele solutii ale instantelor in procedura contestatiei la executare, de aici derivand si caracterul ei vadit practic, care inlesneste cunoasterea problemelor de drept ce apar atat de frecvent in procedura executarii silite a hotararilor judecatoresti.

Data: 06.12.2011
272 pagini
Cuprins
Capitolul I. Aspecte generale privind controlul instanţelor
asupra executării silite ________________________________1
Secţiunea 1. Executarea silită şi necesitatea efectuării ei _________1
§ 1 – Noţiunea de executare silită ________________________ 1
§ 2 – Formele executării silite____________________________ 3
§ 3 – Rolul instanţelor judecătoreşti în desfăşurarea
executării silite___________________________________ 5
Secţiunea a 2-a. Controlul instanţelor judecătoreşti privind
desfăşurarea activităţii de executare silită _______________20
§ 1 – Rolul şi importanţa contestaţiei la executare în
privinţa remedierii neregulilor săvârşite cu ocazia
executării ______________________________________ 20
§ 2 – Natura juridică a contestaţiei la executare ____________ 22
1. Generalităţi ____________________________________ 22
2. Contestaţia la executare – cale de atac_______________ 22
3. Concepţiile mixte ________________________________ 24
4. Critica opiniilor exprimate _________________________ 28
§ 3 – Formele contestaţiei la executare: contestaţia la titlu
şi contestaţia la executare propriu-zisă _______________ 31
1. Generalităţi ____________________________________ 31
2. Contestaţia la titlu _______________________________ 32
3. Contestaţia la executare propriu-zisă ________________ 38
§ 4 – Competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea
contestaţiei la executare __________________________ 41
1. Competenţa materială ____________________________ 42
2. Competenţa teritorială ____________________________ 46
§ 5 – Sesizarea instanţei ______________________________ 50
1. Persoanele care pot face contestaţie la executare ______ 50
CONTESTAŢIA VIII LA EXECUTARE
2. Modul de sesizare a instanţei. Forma cererii ___________ 55
3. Termenul de promovare a contestaţiei la executare______ 72
4. Suspendarea executării ___________________________ 87
Capitolul II. Cadrul şi limitele în care poate fi exercitată
contestaţia la executare _____________________________ 107
§ 1 – Inadmisibilitatea invocării pe calea contestaţiei la
executare a unor apărări cu privire la care există
autoritate de lucru judecat sau cu privire la care
partea are deschisă calea acţiunii de drept comun______ 107
§ 2 – Transformarea daunelor cominatorii în daune-interese __ 120
§ 3 – Împărţirea bunurilor comune în cadrul contestaţiei la
executare _____________________________________ 130
§ 4 – Refuzul executorului judecătoresc sau al preşedintelui
instanţei de executare de a da curs cererilor formulate
de părţi _______________________________________ 138
§ 5 – Formularea contestaţiei la executare de către terţe
persoane______________________________________ 141
Capitolul III. Motivele contestaţiei la executare _______________ 145
Secţiunea 1. Motive de contestaţie privind alegerea
procedurii execuţionale ____________________________ 145
Secţiunea 2. Motive de contestaţie privind titlul executoriu ______ 147
§ 1 – Constituirea titlului şi învestirea cu formulă executorie___ 147
§ 2 – Stingerea sau micşorarea obligaţiilor înscrise în titlu ____ 157
§ 3 – Dreptul de retenţie ______________________________ 169
Secţiunea 3. Motive de contestaţie privind înţelesul,
întinderea şi aplicarea titlului executoriu _______________ 170
§ 1 – Obiectul prestaţiilor______________________________ 171
§ 2 – Persoanele îndreptăţite să ceară executarea şi
persoanele de la care se poate cere executarea _______ 172
Secţiunea 4. Motive de contestaţie privind ordinea de urmărire
a bunurilor ______________________________________ 175
§ 1 – Ordinea în care pot fi urmărite bunurile în cazul
pluralităţii de debitori_____________________________ 175
CUPRINS IX
§ 2 – Ordinea de urmărire stabilită de Legea nr. 469/2002 ___ 175
Secţiunea 5. Motive de contestaţie privind apărarea de
urmărire a unor categorii de bunuri ____________________176
§ 1 – Bunurile aparţinând domeniului public şi cele
aparţinând domeniului privat ______________________ 177
§ 2 – Bunuri ale persoanelor fizice______________________ 183
Secţiunea 6. Motive de contestaţie privind încălcarea regulilor
referitoare la modul cum se desfăşoară activitatea
execuţională _____________________________________186
Capitolul IV. Judecata şi hotărârile care pot fi pronunţate în
contestaţie la executare _____________________________209
§ 1 – Procedura de judecată a contestaţiei la executare _____ 209
§ 2 – Soluţiile ce se pot pronunţa asupra contestaţiei la
executare şi efectele hotărârilor____________________ 219
§ 3 – Aspecte particulare privind redactarea hotărârilor în
această materie ________________________________ 235
§ 4 – Căile de atac care pot fi exercitate împotriva hotărârilor
pronunţate în contestaţie la executare_______________ 237
§ 5 – Întoarcerea executării ___________________________ 239
Bibliografie_____________________________________________245
Repertoar ______________________________________________253

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Carti Diverse - Cele mai comentate cărți

Created in 0.056 sec