Contabilitatea institutiilor publice - comentata, actualizata si simplificta.

Contabilitatea institutiilor publice - comentata, actualizata si simplificta.
Preț: 60,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2009
Pagini: 490
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Pentru actualizarea Planului de conturi general, aprobat prin Ordinul nr. 1. 917/2005, s-au utilizat toate ordinele apărute în această perioadă, care au fost sistematizate şi comentate în cuprinsul lucrării, construindu-se monografii contabile pe tematicile izvorâte din ele.
Lucrarea conţine numeroase comentarii pe baza principalelor reglementări financiar-contabile şi fiscale apărute în acest interval de timp, monografii contabile pentru toate operaţiunile care reflectă execuţia bugetului instituţiilor publice şi consiliilor locale, pe surse de finanţare. Un important volum de monografii este dedicat evidenţierii operaţiunilor finanţate din fonduri europene nerambursabile ale căror reglementări date în anul 2008 prin Ordinul nr. 1. 187/2008 au fost modificate la mijlocul anului 2009 prin Ordinul nr. 2. 169/27. 07. 2009, diversificându-se gama conturilor şi lărgindu-se sfera de funcţionare a conturilor folosite. Acestea au fost organizate pe planurile de conturi folosite de fiecare categorie de beneficiari finali şi pe surse de finanţare.
Planul de conturi actualizat la 31 august 2009 este prezentat pe trei secţiuni distincte, pentru mai multă claritate: Planul de conturi general pe structura de la 31 august 2007, actualizat la 31 august 2009, planul de conturi folosit la evidenţa fondurilor externe nerambursabile şi planul de conturi al trezoreriei centrale a statului.

Prin această lucrare, autoarea doreşte să vină în ajutorul funcţionarilor publici din instituţii şi consilii locale pentru cunoaşterea evoluţiei modificărilor aduse de organele legislative centrale Planului de conturi general şi Instrucţiunilor sale de aplicare în vederea uşurării muncii acestora din punct de vedere practic.
Recomandăm cititorilor cu toată căldura prezentul volum de o consistenţă şi o valoare teoretică şi practică inestimabile.

Partea I Modificări aduse Planului de conturi general în perioada 31 august 2007 - 31 august 2009

Cap. 1. Planul de conturi general pentru instituţii publice aplicabil şi consiliilor locale, actualizat la 31 august 2007

Cap. 2. Ce reglementări noi au apărut pentru instituţiile publice înainte de sfârşitul anului bugetar 2007?

Cap. 3. Ce prevăd nou Normele metodologice pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007

Cap. 4. Monografia principalelor operaţiuni iniţiale specifice bugetului local (unitate administrativ-teritorială), conform Ordinului MFP nr. 1917/2005, Cap. XI, pct. 2 – M. O. nr. 1186 bis/2005 - aplicabil de la 1 ianuarie 2006 şi a modificărilor aduse ulterior

Cap. 5. Operaţiuni specifice domeniului sanitar conform Ordinului M. S. P. nr. 414/17. 04. 2006 (M. O. nr. 455 bis/25. 05. 2006)

Cap. 6. Monografia înregistrării în contabilitate a principalelor operaţiuni privind leasingul financiar

Cap. 7. Monografia înregistrării în contabilitate a principalelor operaţiuni privind bunurile confiscate sau intrate, potrivit OG nr. 128/1998, republicată şi modificată prin OG nr. 94/2004, în proprietatea privată a statului şi valorificate, conform Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 514/1999, modificate prin HG nr. 2175/2004 şi a Precizărilor aprobate prin Ordinul MFP nr. 186/2001, actualizate la Planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr. 1917/2005

Cap. 8. Monografii contabile generale privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni ocazionate de execuţia bugetară la instituţiile publice finanţate din bugetul de stat sau local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj şi de sănătate, conform Planului de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr. 1917/2005 (MO nr. 1186 bis/29. 12. 2005), aplicabil de la 1 ianuarie 2006

Cap. 9. Contabilitatea garanţiilor pentru achiziţiile publice actualizată la OMFP nr. 1917/2005

Cap. 10. Monografia îmbunătăţită de înregistrare în contabilitate a principalelor operaţiuni privind garanţia gestionarilor la Ministerul Sănătăţii conform Anexei 3 la Ordinul nr. 809/2009 - MO nr. 459/2. 07. 2009 şi la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor M. S., în calitate de ordonator principal de credite

Cap. 11. Reguli de reţinut în funcţiunea unor conturi

Cap. 12. Contradicţiile unor ordine ale ministerului economiei şi finanţelor cu legea finanţelor publice şi între ele

Cap. 13. De ce a fost necesară Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar?

Cap. 14. Contabilitatea fondurilor nerambursabile conform noilor modificări ale planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare, aprobat prin Ordinul MEF nr. 1917/2005

Cap. 15. Ce aduce nou Ordinul MFP nr. 2. 169/2009 (MO nr. 513 bis/27. 07. 2009) faţă de Ordinul MFP nr. 1. 187/2008 (MO nr. 410 bis/2008) în contabilitatea fondurilor externe nerambursabile la instituţiile publice şi în planul de conturi al acestora

Cap. 16. Între parlament şi guvern cine a încălcat Legea finanţelor publice nr. 500/2002 prin adoptarea legii de majorare a salariilor profesiilor cu 50%? Cap. 17. Modificările aduse prin Ordinul CNAS nr. 754/2. 10. 2007 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 95/2006, aprobate prin Ordinul nr. 617/2007

Cap. 18. Noile măsuri financiar-bugetare privind stabilirea contribuţiilor la fondurile de asigurări sociale

Cap. 19. Implicaţiile legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, asupra persoanelor juridice care desfăşoară o activitate economică

Cap. 20. Guvernul ia măsuri de reducere a cheltuielilor bugetului pe anul 2009

Cap. 21. Ce prevăd Normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 3. 647/2008 pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008 (la instituţii publice, regii, companii, societăţi şi unităţi administrativ-teritoriale)

Cap. 22. Ce prevăd nou Normele metodologice pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008

Cap. 23. Monografia înregistrării principalelor operaţiuni privind încasarea şi utilizarea donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, construită pe baza prevederilor din Normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1681 bis/20. 11. 2003-MO nr. 881/2003 (mai puţin art. 4 pe care îl considerăm ilegal, fiind interzisă efectuarea de plăţi în valută de către instituţiile publice, fără virarea echivalentului în lei în conturile prevăzute la art. 2 din norme), transpuse în Planul de conturi aprobat prin OMFP nr. 1917/2005, completat cu OMFP nr. 40/2007 (MO nr. 65/26. 01. 2007)

Cap. 24. Noi Norme metodologice pentru reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale ale instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul MEF. nr. 3471/2008 (MO nr. 835/11. 12. 2008)

Cap. 25. Ultimele modificări aduse Codului fiscal prin OUG nr. 8/2009

Cap. 26. Ce modificări şi completări se aduc la Ordinul nr. 1. 792/2002 privind controlul financiar preventiv propriu în instituţiile publice prin Ordinul MFP nr. 547/2009 (MO nr. 216/3. 04. 2009)

Cap. 27. Modificările şi completările ce se introduc prin Ordinul nr. 529/2009 (MO nr. 221/6. 04. 2009) în planul de conturi al instituţiilor publice aprobat prin Ordinul M. F. P. nr. 1. 917/2005

Cap. 28. Ce prevăd Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice aprobate prin Ordinul M. F. P. nr. 629/2009 (MO nr. 242/10. 04. 2009)

Cap. 29. Reglementări comune şi specifice privind calculul impozitului pe profit realizat la 1 ianuarie 2009, conform Codului fiscal, la unităţi economice ale instituţiilor publice care desfăşoară activităţi cu caracter economic. Sugestii şi propuneri la Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

Partea a II-aPlanul de conturi general pentru instituţii publice actualizat la 30 iunie 2009

I. Planul de conturi aplicabil instituţiilor publice şi consiliilor locale (fără contabilitatea fondurilor externe nerambursabile şi contabilitatea trezoreriei centrale prezentate distinct, pentru claritate)

II. Planul de conturi aplicabil contabilităţii fondurilor externe nerambursabile conform ordinului MEF nr. 1187/16. 04. 2008 (MO nr. 410 bis/2. 06. 2008), completat cu Ordinul nr. 2169/2009 (MO nr. 513 bis/2009)

III. Planul de conturi aplicabil operaţiunilor contabile specifice trezoreriei centrale conform ordinului MFP nr. 529/2009 (MO nr. 221/6. 04. 2009)

Partea a III-aAnexe legislative Cap. 1. Ordinul MFP nr. 2290/8 iulie 2009Cap. 2. Ordinul MFP nr. 2281/7 iulie 2009Cap. 3. ORDINUL MFP nr. 2548/25. 08. 2009 (extras)

BIBLIOGRAFIE

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0235 sec