CONTABILITATEA FINANCIARA ROMANEASCA 2013

CONTABILITATEA FINANCIARA ROMANEASCA 2013
Preț: 87,20 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 504
Format: 17x24
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

CONTABILITATEA FINANCIARĂ – 2013 CUPRINS
CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE ARMONIZARE ŞI CONFORMITATE
1. 1. SCURT ISTORIC
1. 2. ARMONIZAREA SAU CONFORMITATEA ÎN CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ
1. 3. ARIA DE APLICARE ŞI MONEDA NAŢIONALĂ DE RAPORTARE
CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ENTITĂŢILOR ECONOMICE
2. 1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE
2. 1. 1. Patrimoniul ‐ obiect al contabilităţii
2. 1. 2. Rezultatele financiare ‐ obiect al reflectării contabile
2. 1. 3. Elementele extrapatrimoniale ‐ obiect al reflectării contabile speciale
2. 1. 4. Informaţiile manageriale ‐ produsul contabilităţii de gestiune
2. 2. METODA CONTABILITĂŢII
2. 3. PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII
2. 4. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ŞI REGISTRELE DE CONTABILITATE
2. 5. EVALUAREA CONTABILĂ
2. 6. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
2. 7. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII
2. 8. FORMELE DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ
2. 9. PLANUL DE CONTURI
CAPITOLUL 3 CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE
3. 1. STRUCTURA ACTIVELOR IMOBILIZATE
3. 2. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE ŞI ANALITICE A ACTIVELOR IMOBILIZATE
3. 2. 1. Documente privind intrarea în gestiune a activelor imobilizate
3. 2. 2. Documente privind ieşirea din gestiune a activelor imobilizate
3. 3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVELOR IMOBILIZATE
3. 4. EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
3. 5. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE
3. 5. 1. Noţiuni generale
3. 5. 2. Conturi utilizate
3. 5. 3. Operaţii privind imobilizările necorporale
3. 6. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
3. 6. 1. Noţiuni generale
3. 6. 2. Conturi utilizate
3. 6. 3. Amortizarea imobilizărilor corporale
3. 6. 4. Operaţii privind imobilizările corporale
3. 7. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE
3. 7. 1. Noţiuni generale
3. 7. 2. Conturi utilizate
3. 7. 3. Operaţii privind imobilizările financiare
CAPITOLUL 4 CONTABILITATEA ACTIVELOR CIRCULANTE
4. 1. CONTABILITATEA STOCURILOR
4. 1. 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A STOCURILOR
4. 1. 2. EVALUAREA STOCURILOR
4. 1. 2. 1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu
4. 1. 2. 2. EValuarea stocurilor la inventariere şi la închiderea exerciţiului financiar
4. 1. 2. 3. Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu
4. 1. 2. 4. Alte metode de evaluare a stocurilor
4. 1. 3. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR
4. 1. 4. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ANALITICE A STOCURILOR
4. 1. 5. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A STOCURILOR
4. 1. 6. CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR
4. 1. 6. 1. Noţiuni generale
4. 1. 6. 2. Conturi utilizate
4. 1. 6. 3. Operaţii privind materiile prime şi materialele
4. 1. 7. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
4. 1. 7. 1. Conturi utilizate
4. 1. 7. 2. Operaţii privind stocurile în curs de aprovizionare
4. 1. 8. CONTABILITATEA PRODUSELOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
4. 1. 8. 1. Noţiuni generale
4. 1. 8. 2. Conturi utilizate
4. 1. 8. 3. Operaţii privind produsele şi producţia în curs de execuţie
4. 1. 9. CONTABILITATEA STOCURILOR AFLATE LA TERŢI
4. 1. 9. 1. Noţiuni generale
4. 1. 9. 2. Conturi utilizate
4. 1. 9. 3. Operaţii privind stocurile aflate la terţi
4. 1. 10. CONTABILITATEA ANIMALELOR
4. 1. 10. 1. Noţiuni generale
4. 1. 10. 2. Conturi utilizate
4. 1. 10. 3. Operaţii privind animalele
4. 1. 11. CONTABILITATEA MĂRFURILOR
4. 1. 11. 1. Noţiuni generale
4. 1. 11. 2. Evaluarea mărfurilor la entităţile comerciale cu amănuntul
4. 1. 11. 3. Evaluarea mărfurilor la entităţile cu ridicata
4. 1. 11. 4. Conturi utilizate
4. 1. 11. 5. Operaţii privind mărfurile
4. 1. 12. CONTABILITATEA AMBALAJELOR
4. 1. 12. 1. Noţiuni generale
4. 1. 12. 2. Conturi utilizate
4. 1. 12. 3. Operaţii privind ambalajele
4. 2. CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT
4. 2. 1. Noţiuni generale
4. 2. 2. Conturi utilizate
4. 2. 3. Operaţii privind investiţiile pe termen scurt
4. 3. CONTABILITATEA DISPONIBILITĂŢILOR AFLATE ÎN BĂNCI ŞI CASIERIE
4. 3. 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A TREZORERIEI
4. 3. 2. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ A MIJLOACELOR BĂNEŞTI
4. 3. 3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII TREZORERIEI
4. 3. 4. CONTABILITATEA VALORILOR DE ÎNCASAT
4. 3. 4. 1. Noţiuni generale
4. 3. 4. 2. Conturi utilizate
4. 3. 4. 3. Operaţii privind efectele de încasat
4. 3. 5. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE
4. 3. 5. 1. Noţiuni generale
4. 3. 5. 2. Conturi utilizate
4. 3. 5. 3. Operaţii privind conturile curente la bănci
4. 3. 6. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR
4. 3. 6. 1. Noţiuni generale
4. 3. 6. 2. Conturi utilizate
4. 3. 6. 3. Operaţii privind decontările în numerar
4. 3. 7. CONTABILITATEA ALTOR VALORI DE TREZORERIE
4. 3. 7. 1. Conturi utilizate
4. 3. 7. 2. Operaţii privind alte valori asimilate numerarului
4. 3. 8. CONTABILITATEA ACREDITIVELOR
4. 3. 8. 1. Noţiuni generale
4. 3. 8. 2. Conturi utilizate
4. 3. 8. 3. Operaţii privind acreditivele
4. 3. 9. CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE
4. 3. 9. 1. Noţiuni generale
4. 3. 9. 2. Conturi utilizate
4. 3. 9. 3. Operaţii privind avansurile de trezorerie
4. 3. 10. CONTABILITATEA VIRAMENTELOR INTERNE
4. 3. 10. 1. Noţiuni generale
4. 3. 10. 2. Conturi utilizate
4. 3. 10. 3. Operaţii privind viramentele interne
CAPITOLUL 5 CONTABILITATEA TERŢILOR
5. 1. STRUCTURA GENERALĂ A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR
5. 2. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA DECONTĂRILOR CU TERŢII
5. 3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII PRIVIND DECONTĂRILE CU TERŢII
5. 4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII
5. 4. 1. Noţiuni generale privind datoriile şi creanţele comerciale
5. 4. 2. Reduceri de preţuri acordate de către furnizori clienţilor
5. 4. 3. Conturi utilizate
5. 4. 4. Operaţii privind datoriile şi creanţele comerciale
5. 5. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL ŞI CU BUGETELE DE ASIGURĂRI ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ
5. 5. 1. Structura datoriilor şi creanţelor privind personalul şi bugetele de asigurări şi protecţie socială
5. 5. 2. Determinarea salariului impozabil şi a impozitului pe venitul din salarii
5. 5. 3. Documente privind evidenţa salariilor
5. 5. 4. Conturi utilizate
5. 5. 5. Operaţii privind decontările cu personalul şi cu bugetele de asigurări sociale şi protecţie social
5. 6. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU BUGETUL STATULUI
5. 6. 1. STRUCTURA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR FISCALE
5. 6. 2. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT
5. 6. 2. 1. Entităţile plătitoare de impozit pe profit
5. 6. 2. 2. Entităţile scutite de plata impozitului pe profit
5. 6. 2. 3 Calcularea impozitului pe profit
5. 6. 2. 4. Conturi utilizate
5. 6. 2. 5. Operaţii privind impozitul pe profit
5. 6. 3. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
5. 6. 4. CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
5. 6. 4. 1. Noţiune
5. 6. 4. 2. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
5. 6. 4. 3. Categorii de persoane impozabile
5. 6. 4. 4. Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
5. 6. 4. 5. Faptul generator şi exigibilitatea TVA
5. 6. 4. 6. Baza de impozitare
5. 6. 4. 7. Regimul deducerilor
5. 6. 4. 8. Limitări speciale ale dreptului de deducere
5. 6. 4. 9. Măsuri de simplificare
5. 6. 4. 10. Perioada fiscală
5. 6. 4. 11. Registrul operatorilor intracomunitari
5. 6. 4. 12. Sistemul TVA la încasare
5. 6. 4. 13. Documente utilizate
5. 6. 4. 14. Conturi utilizate
5. 6. 4. 15. Operaţii privind taxa pe valoarea adăugată
5. 6. 4. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
5. 6. 4. 1. Noţiuni generale
5. 6. 4. 2. Conturi utilizate
5. 6. 4. 3. Operaţii privind alte impozite, taxe şi vărsăminte assimilate
5. 7. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN CADRUL GRUPULUI ŞI CU ASOCIAŢII
5. 7. 1. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN CADRUL GRUPULUI
5. 7. 1. 1. Notiuni generale
5. 7. 1. 2. Conturi utilizate
5. 7. 1. 3. Operaţii privind decontările în cadrul grupului
5. 7. 2. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE
5. 7. 2. 1. Notiuni generale
5. 7. 2. 2. Conturi utilizate
5. 7. 2. 3. Operaţii privind decontările din interesele de participare
5. 7. 3. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU ASOCIAŢII
5. 7. 3. 1. Noţiuni generale
5. 7. 3. 2. Conturi utilizate
5. 7. 3. 3. Operaţii privind decontările cu asociaţii
5. 7. 4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR DIN OPERAŢII ÎN PARTICIPAŢIE
5. 7. 4. 1. Noţiuni generale
5. 7. 4. 2. Conturi utilizate
5. 7. 4. 3. Operaţii privind asocierile în participaţie
5. 8. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU DEBITORII ŞI CREDITORII DIVERŞI
5. 8. 1. Noţiuni generale
5. 8. 2. Conturi utilizate
5. 8. 3. Operaţii privind debitorii şi creditorii diverşi
5. 9. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE REGULARIZARE
5. 9. 1. Noţiuni generale
5. 9. 2. Conturi utilizate
5. 9. 3. Operaţii privind conturile de regularizare
5. 10. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN CADRUL ENTITĂŢII
5. 10. 1. Noţiuni generale
5. 10. 2. Conturi utilizate
5. 10. 3. Operaţii privind decontările în cadrul entităţii
CAPITOLUL 6 CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILOR ŞI DATORIILOR ASIMILATE
6. 1. CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGAŢIUNI
6. 1. 1. Noţiuni generale
6. 1. 2. Conturi utilizate
6. 1. 3. Operaţii privind împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni
6. 2. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG ŞI MEDIU
6. 2. 1. Noţiuni generale
6. 2. 2. Conturi utilizate
6. 2. 3. Operaţii privind creditele bancare pe termen mediu şi lung
6. 3. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT
6. 3. 1. Conturi utilizat
6. 3. 2. Operaţii privind creditele bancare pe termen scurt
6. 4. CONTABILITATEA DATORIILOR CARE PRIVESC IMOBILIZĂRILE FINANCIARE
6. 4. 1. Noţiuni generale
6. 4. 2. Conturi utilizate
6. 4. 3. Operaţii privind datoriile legate de participaţii
6. 5. CONTABILITATEA ALTOR ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
6. 5. 1. Conturi utilizate
6. 5. 2. Operaţii privind alte împrumuturi şi datorii assimilate
CAPITOLUL 7 CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR, PROVIZIOANELOR ŞI SUBVENŢIILOR
7. 1. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR DE VALOARE
7. 1. 1. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR
IMOBILIZATE
7. 1. 1. 1. Noţiuni generale
7. 1. 1. 2. Conturi utilizate
7. 1. 1. 3. Operaţii privind ajustările pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor imobilizate
7. 1. 2. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR
7. 1. 2. 1. Noţiuni generale
7. 1. 2. 2. Conturi utilizate
7. 1. 2. 3. Operaţii privind ajustările pentru deprecierea stocurilor
7. 1. 3. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
7. 1. 3. 1. Noţiuni generale
7. 1. 3. 2. Conturi utilizate
7. 1. 3. 3. Operaţii privind ajustările pentru deprecierea creanţelor
7. 1. 4. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU PIERDEREA DE VALOAREA CONTURILOR DE TREZORERIE
7. 1. 4. 1. Noţiuni generale
7. 1. 4. 2. Conturi utilizate
7. 1. 4. 3. Operaţii privind ajustările pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie
7. 2. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR
7. 2. 1. Noţiuni generale
7. 2. 2. Conturi utilizate
7. 2. 3. Operaţii privind provizioanele
7. 3. CONTABILITATEA SUBVENŢIILOR
7. 3. 1. Noţiuni generale
7. 3. 2. Conturi utilizate
7. 3. 3. Operaţii privind subvenţiile
CAPITOLUL 8 CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII
8. 1. STRUCTURA CAPITALURILOR PROPRII
8. 2. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CAPITALURILOR PROPRII
8. 3. CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL
8. 3. 1. Noţiuni generale
8. 3. 2. Documente privind evidenţa capitalului social
8. 3. 3. Evaluarea capitalului social
8. 3. 4. Constituirea capitalului social
8. 3. 5. Majorarea capitalului social
8. 3. 6. Reducerea capitalului social
8. 3. 7. Conturi utilizate
8. 3. 8. Operaţii privind capitalul social
8. 4. CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITA
8. 4. 1. Noţiuni generale
8. 4. 2. Conturi utilizate
8. 4. 3. Operaţii privind primele de capital
8. 5. CONTABILITATEA REZERVELOR DIN REEVALUARE
8. 5. 1. Noţiuni generale
8. 5. 2. Conturi utilizate
8. 5. 3. Operaţii privind rezervele din reevaluare
8. 6. CONTABILITATEA REZERVELOR
8. 6. 1. Noţiuni generale
8. 6. 2. Conturi utilizate
8. 6. 3. Operaţii privind rezervele
8. 7. CONTABILITATEA ACŢIUNILOR PROPRI
8. 7. 1. Noţiuni generale
8. 7. 2. Conturi utilizate 8. 7. 3. Operaţii privind acţiunile proprii
8. 8. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI FINANCIAR
8. 8. 1. Noţiuni generale
8. 8. 2. Conturi utilizat
8. 8. 3. Operaţii privind rezultatul exerciţiului financiar
8. 9. CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT
8. 9. 1. Noţiuni generale
8. 9. 2. Conturi utilizate
8. 9. 3. Operaţii privind rezultatul reportat
CAPITOLUL 9 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
9. 1. STRUCTURA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ
9. 2. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILO
9. 3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR
9. 3. 1. Noţiuni generale
9. 3. 2. Conturi utilizate
9. 3. 3. Operaţii privind cheltuielile
9. 4. CONTABILITATEA VENITURILOR
9. 4. 1. Noţiuni generale
9. 4. 2. Conturi utilizate
9. 4. 3. Operaţii privind veniturile
CAPITOLUL 10 CONTABILITATEA OPERAŢIILOR ÎN AFARA BILANŢULUI
10. 1. CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR ŞI ALTOR ELEMENTE EXTRABILANŢIERE
10. 2. CONTURI UTILIZATE
10. 3. OPERAŢII PRIVIND CONTURILE SPECIALE
CAPITOLUL 11 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
11. 1. IMPORTANŢA, ROLUL ŞI FUNCŢIILE SITUAŢIILOR FINANCIARE
11. 2. STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
11. 2. 1. Bilanţul
11. 2. 2. Contul de profit şi pierdere
11. 2. 3. Situaţia modificărilor capitalului propriu
11. 2. 4. Situaţia fluxurilor de numerar
11. 2. 5. Note explicative la situaţiile financiare anuale
11. 2. 6. Raportul administratorilor
11. 3. LUCRĂRILE PREGĂTITOARE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
11. 3. 1. Verificarea înregistrării corecte în conturi a tuturor operaţiilor
11. 3. 2. Verificarea concordanţei dintre contabilitate şi evidenţa operativă, dintre contabilitatea sintetică
şi cea analitică
11. 3. 3. Întocmirea balanţei de verificare provizorii, înainte de inventariere
11. 3. 4. Inventarierea patrimoniului
11. 3. 5. Efectuarea operaţiunilor de delimitare în timp a cheltuielilor şi veniturilor
11. 3. 6. Determinarea rezultatului exerciţiului financiar şi repartizarea acestuia
11. 3. 7. Stabilirea rulajelor lunare în registrul‐jurnal şi în cartea mare
11. 3. 8. Întocmirea balanţei de verificare definitive
11. 4. ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
11. 5. AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
11. 6. APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.054 sec