Contabilitate financiară în conformitate cu reglementările contabile românești și directivele europene. Teorie, teste de autoevaluare, teste grilă, probleme

Contabilitate financiară în conformitate cu reglementările contabile românești și directivele europene. Teorie, teste de autoevaluare, teste grilă, probleme
Preț: 70,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 724
Format: 17x24
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Contabilitate financiară

Prin conţinutul său, această lucrare aduce în discuţie idei, concepte, întrebări şi soluţii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, în contextul actual în care diverse sisteme de contabilitate încearcă să se armonizeze în vederea găsirii unui limbaj contabil universal înţeles şi acceptat de majoritatea utilizatorilor de informaţii economice. În acest sens, s-a acordat o atenţie sporită sublinierii modului cum informaţiile furnizate de contabilitatea financiară sunt utilizate pentru obţinerea unei imagini cât mai fidele asupra averii unei entităţi, a poziţiei financiare, precum şi a performanţelor sale financiare.

În elaborarea lucrării s-a avut în vedere contextul economic actual, care reclamă armonizarea normelor şi practicilor de contabilitate, în conformitate cu Directivele europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, în scopul elaborării unor situaţii financiare care să reflecte cât mai fidel realitatea şi să fie recunoscute de cât mai mulţi utilizatori. Subiectele teoretice şi practice aduse în discuţie au urmărit rezolvarea unor probleme de natură contabilă cu implicaţii fiscale, în vederea clarificării unor
răspunsuri pe care specialiştii din domeniul economic şi le pun în mod frecvent.

La elaborarea acestei lucrări s-a urmărit prezentarea noţiunilor teoretice şi practice de contabilitate financiară, în conformitate cu actele normative apă­rute în ultima perioadă, reprezentate de OMFP nr. 3055/2009, OMFP nr. 2869/ 2010, OUG nr. 37/2011 etc., astfel încât măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestionarea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor unei entităţi să respecte cerinţele legislaţiei în vigoare.
Cuprins
Cuvânt înainte... 15
Capitolul 1. Sfera de acţiune a contabilităţii în cadrul entităţii...
1. 1. Definirea rolului şi locului contabilităţii financiare...
1. 2. Armonizarea contabilităţii româneşti în conformitate cu directivele
europene...
1. 3. Obiectivele contabilităţii...
1. 4. Obiectul contabilităţii financiare în cadrul entităţii...
1. 5. Metoda contabilităţii...
1. 5. 1. Principiile teoretice fundamentale...
1. 5. 1. 1. Principiul dublei reprezentări...
1. 5. 1. 2. Principiul dublei înregistrări...
1. 5. 1. 3. Principiul înregistrării sintetice şi analitice...
1. 5. 1. 4. Principiul înregistrării cronologice şi sistematice...
1. 5. 2. Principiile contabile generale...
1. 5. 2. 1. Principiul continuităţii activităţii...
1. 5. 2. 2. Principiul permanenţei metodelor...
1. 5. 2. 3. Principiul prudenţei...
1. 5. 2. 4. Principiul independenţei exerciţiului...
1. 5. 2. 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ
şi de datorii...
1. 5. 2. 6. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere...
1. 5. 2. 7. Principiul necompensării...
1. 5. 2. 8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului...
1. 5. 2. 9. Principiul pragului de semnificaţie...
1. 5. 3. Procedeele metodei contabilităţii...
1. 5. 4. Formele de înregistrare utilizate în contabilitate...
1. 5. 4. 1. Forma de contabilitate „Maestru-şah”...
1. 5. 4. 2. Forma de contabilitate pe jurnale...
1. 5. 4. 3. Forma de contabilitate informatizată...
1. 6. Caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare...
1. 7. Tipuri de informaţii oferite de contabilitate...
1. 8. Normalizarea contabilităţii româneşti, ca rezultat al procesului
de armonizare...
1. 9. Planul de conturi general – instrument de lucru şi de normalizare
a contabilităţii...
1. 10. Teste de autoevaluare...
Capitolul 2. Contabilitatea capitalurilor...
6 Contabilitate financiară
2. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind capitalurile entităţii...
2. 2. Contabilitatea capitalului social...
2. 2. 1. Noţiuni generale...
2. 2. 2. Documente de evidenţă a capitalului social...
2. 2. 3. Evaluarea capitalului social şi exemple...
2. 2. 4. Conturile de capitaluri...
2. 2. 5. Exemple privind conturile de capitaluri...
2. 2. 6. Exemple privind creşterea capitalului social...
2. 2. 7. Exemple privind micşorarea capitalului social...
2. 3. Contabilitatea primelor de capital...
2. 3. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind primele de capital...
2. 3. 2. Exemple privind primele de capital...
2. 4. Contabilitatea rezervelor din reevaluare...
2. 4. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind rezervele din reevaluare...
2. 4. 2. Exemple privind rezervele din reevaluare...
2. 5. Contabilitatea rezervelor...
2. 5. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind rezervele...
2. 5. 2. Exemple privind rezervele...
2. 6. Contabilitatea acţiunilor proprii...
2. 6. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind acţiunile proprii...
2. 6. 2. Exemple privind acţiunile proprii...
2. 7. Contabilitatea rezultatului reportat...
2. 7. 1. Noţiuni generale şi particularităţi privind rezultatul reportat...
2. 7. 2. Exemple privind rezultatul reportat...
2. 8. Contabilitatea rezultatului exerciţiului...
2. 8. 1. Noţiuni generale şi particularităţi privind rezultatul exerciţiului...
2. 8. 2. Exemple privind rezultatul exerciţiului...
2. 9. Contabilitatea provizioanelor...
2. 9. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind provizioanele...
2. 9. 2. Exemple privind provizioanele...
2. 10. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate...
2. 10. 1. Noţiuni generale, delimitări privind împrumuturile şi datoriile
asimilate şi conturile folosite...
2. 10. 2. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni...
2. 10. 2. 1. Particularităţi privind împrumuturile din emisiuni
de obligaţiuni...
2. 10. 2. 2. Exemple privind împrumuturile din emisiuni
de obligaţiuni...
2. 10. 3. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung...
2. 10. 3. 1. Particularităţi privind creditele bancare pe termen lung...
2. 10. 3. 2. Exemple privind creditele bancare pe termen lung...
2. 10. 4. Contabilitatea datoriilor diverse pe termen lung...
2. 10. 4. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind datoriile diverse pe termen lung...
2. 10. 4. 2. Exemple privind datoriile diverse pe termen lung...
Cuprins
7
2. 11. Teste de autoevaluare şi teste grilă...
2. 12. Probleme de rezolvat...
Capitolul 3. Contabilitatea imobilizărilor...
3. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind imobilizările...
3. 2. Documentele de evidenţă a imobilizărilor...
3. 3. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor...
3. 4. Contabilitatea imobilizărilor necorporale...
3. 4. 1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările necorporale...
3. 4. 2. Evaluarea şi recunoaşterea imobilizărilor necorporale...
3. 4. 3. Prezentarea conturilor de imobilizări necorporale...
3. 4. 4. Amortizarea imobilizărilor necorporale...
3. 4. 5. Exemple privind imobilizările necorporale...
3. 5. Contabilitatea imobilizărilor corporale...
3. 5. 1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările corporale...
3. 5. 2. Evaluarea, recunoaşterea şi reevaluarea imobilizărilor corporale...
3. 5. 2. 1. Evaluarea iniţială...
3. 5. 2. 2. Evaluarea la data bilanţului...
3. 5. 2. 3. Reevaluarea imobilizărilor corporale şi exemple...
3. 5. 3. Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale...
3. 5. 4. Prezentarea conturilor de imobilizări corporale...
3. 5. 5. Amortizarea imobilizărilor corporale...
3. 5. 6. Exemple privind imobilizările corporale...
3. 6. Contabilitatea imobilizărilor în curs de execuţie...
3. 6. 1. Noţiuni generale şi prezentarea conturilor de imobilizări
în curs de execuţie...
3. 6. 2. Exemple privind imobilizările în curs de execuţie...
3. 7. Contabilitatea imobilizărilor financiare...
3. 7. 1. Noţiuni generale, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor
financiare...
3. 7. 2. Deprecierea imobilizărilor financiare...
3. 7. 3. Prezentarea conturilor de imobilizări financiare...
3. 7. 4. Exemple privind imobilizările financiare...
3. 8. Contabilitatea operaţiunilor de leasing şi exemple...
3. 9. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare
a imobilizărilor...
3. 9. 1. Noţiuni generale, delimitări privind ajustările pentru deprecierea
sau pierderea de valoare a imobilizărilor şi conturile folosite...
3. 9. 2. Exemple privind ajustările pentru deprecierea sau pierderea de valoare
a imobilizărilor...
3. 10. Teste de autoevaluare şi teste grilă...
3. 11. Probleme de rezolvat...
Capitolul 4. Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie...
8 Contabilitate financiară
4. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind stocurile şi producţia în curs
de execuţie...
4. 2. Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie...
4. 2. 1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu...
4. 2. 2. Evaluarea stocurilor la ieşirea din gestiune...
4. 2. 3. Evaluarea stocurilor la inventariere şi la închiderea exerciţiului
financiar...
4. 3. Metode de organizare a contabilităţii stocurilor...
4. 4. Documentele folosite pentru evidenţa stocurilor...
4. 5. Metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor...
4. 6. Înregistrarea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie în contabilitate...
4. 6. 1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile
şi materialelor de natura obiectelor de inventar...
4. 6. 1. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind materiile prime,
materialele consumabile şi materialele de natura obiectelor
de inventar...
4. 6. 1. 2. Prezentarea conturilor de materii prime, materiale consumabile
şi materiale de natura obiectelor de inventar...
4. 6. 1. 3. Exemple privind materiile prime, materialele consumabile
şi materialele de natura obiectelor de inventar...
4. 6. 2. Contabilitatea stocurilor în curs de aprovizionare...
4. 6. 2. 1. Prezentarea conturilor de stocuri în curs de aprovizionare...
4. 6. 2. 2. Exemple privind stocurile în curs de aprovizionare...
4. 6. 3. Contabilitatea mărfurilor...
4. 6. 3. 1. Noţiuni generale privind mărfurile şi conturile folosite...
4. 6. 3. 2. Exemple privind mărfurile...
4. 6. 4. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi...
4. 6. 4. 1. Noţiuni generale privind stocurilor aflate la terţi şi conturile
folosite...
4. 6. 4. 2. Exemple privind stocurile aflate la terţi...
4. 6. 5. Contabilitatea animalelor...
4. 6. 5. 1. Noţiuni generale privind animalele şi conturile folosite...
4. 6. 5. 2. Exemple privind animalele...
4. 6. 6. Contabilitatea stocurilor fabricate şi producţiei în curs de execuţie...
4. 6. 6. 1. Noţiuni generale, delimitări privind stocurile fabricate
şi producţia în curs de execuţie şi conturile folosite...
4. 6. 6. 2. Exemple privind stocurile fabricate şi producţia în curs
de execuţie...
4. 6. 7. Contabilitatea ambalajelor...
4. 6. 7. 1. Noţiuni generale, delimitări privind ambalajele şi conturile
folosite...
4. 6. 7. 2. Exemple privind ambalajele...
4. 6. 7. 3. Contabilitatea ambalajelor care circulă pe principiul restituirii
Cuprins
9
şi exemple...
4. 7. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs
de execuţie...
4. 7. 1. Noţiuni generale, delimitări privind ajustările pentru deprecierea
stocurilor şi producţiei în curs de execuţie şi conturile folosite...
4. 7. 2. Exemplu privind ajustările pentru deprecierea stocurilor şi producţiei
în curs de execuţie...
4. 8. Teste de autoevaluare şi teste grilă...
4. 9. Probleme de rezolvat...
Capitolul 5. Contabilitatea decontărilor cu terţii...
5. 1. Noţiuni generale privind decontările cu terţii...
5. 2. Contabilitatea decontărilor privind creanţele comerciale ale entităţii...
5. 2. 1. Noţiuni generale, delimitări privind creanţele comerciale
şi documentele folosite
5. 2. 2. Evaluarea creanţelor comerciale...
5. 2. 3. Contabilitatea creanţelor comerciale...
5. 2. 3. 1. Conturile folosite pentru evidenţa creanţelor comerciale...
5. 2. 3. 2. Contabilitatea decontărilor cu clienţii şi exemple...
5. 2. 3. 3. Contabilitatea decontărilor prin efecte comerciale de primit
şi exemple...
5. 2. 3. 4. Contabilitatea decontării creanţelor cu întocmirea ulterioară
a facturii şi exemplu...
5. 2. 3. 5. Contabilitatea avansurilor primite de la clienţi şi exemplu...
5. 3. Contabilitatea decontărilor privind datoriile comerciale ale entităţii...
5. 3. 1. Noţiuni generale, delimitări privind datoriile faţă de furnizori
şi documentele folosite...
5. 3. 2. Evaluarea datoriilor comerciale...
5. 3. 3. Contabilitatea datoriilor comerciale...
5. 3. 3. 1. Conturile folosite pentru evidenţa datoriilor comerciale...
5. 3. 3. 2. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi exemple...
5. 3. 3. 3. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii prin efecte comerciale
de plată şi exemple...
5. 3. 3. 4. Contabilitatea decontării datoriilor cu primirea ulterioară
a facturii şi exemple...
5. 3. 3. 5. Contabilitatea avansurilor acordate furnizorilor şi exemplu...
5. 4. Contabilitatea decontărilor entităţii cu personalul şi cu bugetele de asigurări
şi protecţie socială...
5. 4. 1. Noţiuni generale privind salarizarea personalului...
5. 4. 2. Tratamente contabile privind decontările cu salariaţii conforme
cu Standardele Internaţionale de Contabilitate...
5. 4. 3. Decontările privind salariile şi conturile folosite...
5. 4. 4. Modul de calcul al drepturilor salariale...
5. 4. 5. Stabilirea venitului din salarii care se va impozita...
10 Contabilitate financiară
5. 4. 6. Decontările cu asigurările şi protecţia socială şi conturile folosite...
5. 4. 7. Exemple privind decontările cu personalul şi cu bugetele de asigurări
şi protecţie socială...
5. 4. 8. Decontarea altor drepturi băneşti cuvenite personalului, conturile
folosite şi exemple...
5. 4. 9. Plata salariaţilor în situaţia insolvenţei angajatorului...
5. 5. Contabilitatea decontărilor entităţii cu bugetul statului...
5. 5. 1. Noţiuni generale, delimitări privind datoriile şi creanţele cu bugetul
statului şi conturile folosite...
5. 5. 2. Contabilitatea impozitului pe profit...
5. 5. 2. 1. Contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe profit...
5. 5. 2. 2. Contribuabilii care beneficiază de scutiri de la plata impozitului
pe profit...
5. 5. 2. 3. Modul de calcul al profitului impozabil şi al impozitului
pe profit...
5. 5. 2. 4. Înregistrarea în contabilitate a impozitului pe profit...
5. 5. 2. 5. Exemple privind calculul impozitului pe profit...
5. 5. 3. Contabilitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor...
5. 5. 3. 1. Contribuabilii care plătesc impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor...
5. 5. 3. 2. Înregistrarea în contabilitate a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor...
5. 5. 3. 3. Exemple privind calculul impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor...
5. 5. 4. Contabilitatea decontărilor privind taxa pe valoarea adăugată...
5. 5. 4. 1. Noţiuni generale privind taxa pe valoarea adăugată, operaţiuni
impozabile şi neimpozabile...
5. 5. 4. 2. Cote de TVA utilizate...
5. 5. 4. 3. Operaţiuni scutite de la plata TVA care dau dreptul
la deducere...
5. 5. 4. 4. Operaţiuni scutite de la plata TVA, efectuate în interiorul ţării,
fără drept de deducere...
5. 5. 4. 5. Operaţiuni scutite, pentru care nu se datorează TVA
către vamă...
5. 5. 4. 6. Regimuri speciale de scutire...
5. 5. 4. 7. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată...
5. 5. 4. 8. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată...
5. 5. 4. 9. Regimul deducerilor...
5. 5. 4. 10. Modul de calcul şi de regularizare a taxei pe valoarea
adăugată...
5. 5. 4. 11. Documentele utilizate pentru înregistrarea taxei pe valoarea
adăugată...
5. 5. 4. 12. Conturile folosite pentru evidenţa decontărilor
Cuprins
11
privind TVA...
5. 5. 4. 13. Exemple privind taxa pe valoarea adăugată...
5. 5. 5. Contabilitatea decontărilor privind impozitului pe veniturile de natura
salariilor...
5. 5. 5. 1. Noţiuni generale şi modul de calcul al impozitului pe veniturile
de natura salariilor...
5. 5. 5. 2. Înregistrarea în contabilitate a impozitului pe venituri de natura
salariilor şi exemplu...
5. 5. 6. Contabilitatea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate...
5. 5. 6. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind alte impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate...
5. 5. 6. 2. Conturile folosite pentru evidenţa altor impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate...
5. 5. 6. 3. Exemple privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate...
5. 5. 7. Contabilitatea subvenţiilor...
5. 5. 7. 1. Noţiuni generale şi delimitări privind subvenţiile...
5. 5. 7. 2. Conturile folosite pentru evidenţa subvenţiilor...
5. 5. 7. 3. Exemple privind subvenţiile...
5. 6. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii...
5. 6. 1. Noţiuni generale privind decontările în cadrul grupului şi conturile
folosite...
5. 6. 2. Decontările în cadrul grupului, conturile folosite şi exemple...
5. 6. 3. Decontările cu acţionarii/asociaţii, conturile folosite şi exemple...
5. 6. 4. Decontări din operaţii în participaţie, conturile folosite şi exemple...
5. 7. Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii diverşi, conturile folosite
şi exemple...
5. 8. Contabilitatea operaţiunilor de regularizare, conturile folosite şi exemple...
5. 9. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor...
5. 9. 1. Noţiuni generale, delimitări privind ajustările pentru deprecierea
creanţelor şi conturile folosite...
5. 9. 2. Exemplu privind ajustările pentru deprecierea creanţelor...
5. 10. Teste de autoevaluare şi teste grilă...
5. 11. Probleme de rezolvat...
Capitolul 6. Contabilitatea trezoreriei...
6. 1. Rolul trezoreriei în cadrul entităţii...
6. 2. Delimitări şi structuri care alcătuiesc trezoreria entităţii...
6. 3. Documentele de plată / încasare...
6. 4. Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt...
6. 4. 1. Evaluarea investiţiilor pe termen scurt...
6. 4. 2. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor pe termen scurt...
6. 4. 2. 1. Contabilitatea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate
şi exemple...
6. 4. 2. 2. Contabilitatea altor investiţii pe termen scurt şi exemple...
12 Contabilitate financiară
6. 4. 2. 3. Contabilitatea obligaţiunilor şi exemple...
6. 5. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci...
6. 5. 1. Noţiuni generale, forme de decontare şi conturi utilizate...
6. 5. 2. Contabilitatea valorilor de încasat şi exemple...
6. 5. 3. Contabilitatea disponibilităţilor aflate la bănci şi exemple...
6. 5. 4. Contabilitatea dobânzilor privind disponibilităţile băneşti şi exemple...
6. 5. 5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt şi exemple...
6. 6. Contabilitatea disponibilităţilor în numerar şi a altor valori...
6. 6. 1. Noţiuni generale şi conturile folosite...
6. 6. 2. Contabilitatea numerarului şi exemple...
6. 6. 3. Contabilitatea altor valori de trezorerie şi exemple...
6. 7. Contabilitatea viramentelor interne şi exemple...
6. 8. Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor de trezorerie...
6. 8. 1. Noţiuni generale şi conturile folosite...
6. 8. 2. Contabilitatea acreditivelor şi exemple...
6. 8. 3. Contabilitatea avansurilor de trezorerie şi exemple...
6. 9. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor
de trezorerie...
6. 9. 1. Noţiuni generale, delimitări privind ajustările pentru pierderea
de valoare a conturilor de trezorerie şi conturile folosite...
6. 9. 2. Exemple privind ajustările pentru pierderea de valoare a conturilor
de trezorerie...
6. 10. Teste de autoevaluare şi teste grilă...
6. 11. Probleme de rezolvat...
Capitolul 7. Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor...
7. 1. Delimitări privind cheltuielile şi veniturile...
7. 2. Structura cheltuielilor şi conturile folosite...
7. 2. 1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare...
7. 2. 1. 1. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile şi exemple...
7. 2. 1. 2. Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de terţi
şi exemple...
7. 2. 1. 3. Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate şi exemplu...
7. 2. 1. 4. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul şi exemple...
7. 2. 1. 5. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare şi exemplu...
7. 2. 2. Contabilitatea cheltuielilor financiare şi exemplu...
7. 2. 3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare şi exemplu...
7. 2. 4. Contabilitatea cheltuielilor privind amortizările, provizioanele
şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare şi exemplu...
7. 2. 5. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit/venit...
7. 2. 5. 1. Contabilitatea impozitului pe profit şi exemplu...
7. 2. 5. 2. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe venit şi exemplu...
7. 3. Structura veniturilor şi conturile folosite...
Cuprins
13
7. 3. 1. Delimitări şi structuri privind veniturile...
7. 3. 2. Contabilitatea veniturilor din exploatare...
7. 3. 2. 1. Contabilitatea veniturilor aferente cifrei de afaceri nete
şi exemple...
7. 3. 2. 2. Contabilitatea veniturilor aferente costurilor producţiei
în curs de execuţie şi exemple...
7. 3. 2. 3. Contabilitatea veniturilor din producţia de imobilizări
şi exemplu...
7. 3. 2. 4. Contabilitatea veniturilor din subvenţii de exploatare
şi exemplu...
7. 3. 2. 5. Contabilitatea altor venituri din exploatare şi exemple...
7. 3. 3. Contabilitatea veniturilor financiare şi exemple...
7. 3. 4. Contabilitatea veniturilor extraordinare şi exemplu...
7. 3. 5. Contabilitatea veniturilor din provizioane şi ajustări pentru depreciere
sau pierdere de valoare şi exemple...
7. 3. 6. Contabilitatea decontării veniturilor...
7. 4. Teste de autoevaluare şi teste grilă...
7. 5. Probleme de rezolvat...
Capitolul 8. Lucrările de sinteză şi raportare contabilă efectuate cu ocazia
închiderii exerciţiului financiar...
8. 1. Necesitatea întocmirii lucrărilor de sinteză şi raportare contabilă...
8. 2. Etapele întocmirii lucrărilor de sinteză şi raportare contabilă...
8. 2. 1. Întocmirea primei balanţe a conturilor, înainte de inventariere...
8. 2. 2. Inventarierea generală a patrimoniului...
8. 2. 3. Înregistrarea operaţiilor contabile de regularizare...
8. 2. 3. 1. Regularizarea plusurilor şi minusurilor constatate la inventar
şi exemple...
8. 2. 3. 2. Operaţii privind calculul amortizărilor...
8. 2. 3. 3. Operaţii privind ajustările pentru deprecieri şi exemple...
8. 2. 3. 4. Operaţii privind provizioanele şi exemple...
8. 2. 3. 5. Operaţii privind diferenţele de curs valutar şi exemple...
8. 2. 3. 6. Operaţii privind delimitarea în timp a cheltuielilor
şi a veniturilor şi exemple...
8. 2. 4. Întocmirea balanţei conturilor după inventariere...
8. 2. 5. Determinarea rezultatului contabil al exerciţiului financiar...
8. 2. 6. Impozitarea profitului şi exemplu...
8. 2. 7. Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor şi exemplu...
8. 2. 8. Repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii contabile...
8. 2. 8. 1. Repartizarea profitului net la entităţile cu capital integral
sau majoritar de stat...
8. 2. 8. 2. Repartizarea profitului net la entităţile cu capital majoritar
privat şi exemplu...
8. 2. 8. 3. Acoperirea pierderii contabile...
14 Contabilitate financiară
8. 2. 9. Redactarea situaţiilor financiare anuale...
8. 2. 9. 1. Importanţa situaţiilor financiare anuale...
8. 2. 9. 2. Structura şi conţinutul situaţiilor financiare anuale...
8. 2. 9. 3. Auditarea sau verificarea situaţiilor financiare anuale...
8. 2. 9. 4. Aprobarea, semnarea, depunerea şi publicarea situaţiilor
financiare anuale...
8. 3. Teste de autoevaluare şi teste grilă...
8. 4. Probleme de rezolvat...
8. 5. Corectarea testelor...
Bibliografie
Vezi și alte cărți: contabilitate

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.050 sec