Contabilitate financiară

Contabilitate financiară
Preț: 22,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 120
Format: 17x24
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Cartea se adresează elevilor de la specializările economice, studenților de la specializarea Științe Economice, cadrelor didactice și oricăror altor persoane interesate de partea teoretică a domeniului contabilității.

Structurată pe opt capitole, care abordează elementele de bază ale contabilității, sunt puse în discuție atât elementele generale, structura claselor de conturi, dar și aprofundarea unor elemente de teorie pentru o mai bună înțelegere și interpretare a elementelor cuprinse în situațiile financiare.Cuprins
Cuvânt-înainte ................................................................................................................... 7
Capitolul 1. Contabilitatea financiară: noţiune, conţinut, principii
şi tratamente contabile ................................................................................ 9
1.1. Plecând de la noţiune şi determinând conţinutul..................................................... 9
1.2. Principiile contabilităţii financiare ........................................................................ 11
1.3. Tratamente contabile ............................................................................................. 14
1.3.1. Tratamente contabile de bază ...................................................................... 14
1.3.2. Tratamente contabile alternative ................................................................. 18
1.4. Producătorii şi utilizatorii produsului final al contabilităţii:
informaţia financiar-contabilă .............................................................................. 22
1.4.1. Informaţia financiar-contabilă produsul final al contabilităţii .................... 22
1.4.2. Utilizatorii informaţiilor financiar-contabile .............................................. 25
Capitolul 2. Contabilitatea constituirii şi modificării capitalului ............................... 27
2.1. Forme ale capitalului ............................................................................................. 27
2.2. Contabilitatea capitalului social ............................................................................ 28
2.2.1. Constituirea capitalului social ..................................................................... 29
2.2.2. Modificarea capitalului social ..................................................................... 33
2.2.3. Prime legate de capital ................................................................................ 35
2.2.4. Acţiuni proprii ............................................................................................. 36
2.3. Contabilitatea altor elemente de capital propriu ................................................... 37
2.3.1. Rezerve ....................................................................................................... 37
2.3.2. Rezultatul exerciţiului. Repartizare şi reportare ......................................... 39
2.3.3. Provizioane ................................................................................................. 41
2.4. Alte elemente de capital ........................................................................................ 42
2.4.1. Credite bancare pe termen lung – element de capital propriu ..................... 42
2.4.2. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni .................................................. 43
Capitolul 3. Contabilitatea dotării cu active imobilizate ............................................. 45
3.1. Active imobilizate necorporale ............................................................................. 45
3.2. Active imobilizate corporale ................................................................................. 47
3.3. Deprecierea activelor imobilizate ......................................................................... 49
3.3.1. Deprecierea reversibilă ............................................................................... 49
3.3.2. Deprecierea ireversibilă .............................................................................. 50
3.3.2.1. Amortizarea contabilă.................................................................... 50
3.3.2.2. Amortizarea fiscală ........................................................................ 53
Capitolul 4. Contabilitatea activelor mobilizate materiale .......................................... 57
4.1. Metode de organizare a contabilităţii stocurilor şi producţiei
în curs de execuţie ................................................................................................ 59
4.1.1. Metode analitice ......................................................................................... 59
4.1.2. Metode sintetice .......................................................................................... 60
6 Contabilitate financiară
4.2. Contabilitatea grupelor de conturi aferente stocurilor .......................................... 61
4.2.1. Stocuri de materii prime şi materiale .......................................................... 61
4.2.2. Produse şi producţie în curs de execuţie ..................................................... 62
4.2.3. Animale ...................................................................................................... 63
4.2.4. Mărfuri şi ambalaje ..................................................................................... 63
4.2.5. Stocuri în curs de aprovizionare ................................................................. 66
4.2.6. Stocuri aflate la terţi.................................................................................... 66
4.2.7. Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs
de aprovizionare ......................................................................................... 67
Capitolul 5. Contabilitatea relaţiilor entităţii economice cu terţii ..................................... 69
5.1. Categorii de terţi ................................................................................................... 69
5.2. Sistemul de conturi utilizat în contabilitatea relaţiilor entităţii economice
cu terţii .................................................................................................................. 70
5.2.1. Vânzare-cumpărare: furnizori, clienţi şi conturi asimilate ......................... 70
5.2.2. Contabilitatea relaţiilor cu personalul şi organismele
de protecţie socială .................................................................................... 73
5.2.3. Bugetul de stat şi fonduri speciale .............................................................. 76
5.2.4. Decontări cu grupul şi asociaţii/acţionarii şi în cadrul entităţii .................. 79
5.2.5. Debitori şi creditori diverşi ......................................................................... 81
5.2.6. Conturi de subvenţii şi regularizare; ajustări .............................................. 81
Capitolul 6. Trezoreria entităţilor economice............................................................... 83
6.1. Ce este trezoreria entităţii economice? ................................................................. 83
6.2. Investiţii financiare pe termen scurt ...................................................................... 84
6.3. Încasările şi plăţile fără numerar ale entităţii economice ...................................... 85
6.3.1. Valori de încasat ......................................................................................... 85
6.3.2. Conturi curente la bănci .............................................................................. 85
6.3.3. Dobânzi şi credite bancare pe termen scurt ................................................ 86
6.3.4. Casa şi alte valori ........................................................................................ 87
6.3.5. Contabilitatea operaţiunilor diverse cu numerar ......................................... 87
6.3.6. Deprecierea conturilor de trezorerie ........................................................... 89
Capitolul 7. Contabilitatea elementelor implicate în determinarea rezultatului
exerciţiului: cheltuieli şi venituri .............................................................. 91
7.1. Cheltuielile aferente entităţilor economice ........................................................... 91
7.2. Contabilitatea veniturilor ...................................................................................... 93
Capitolul 8. Situaţiile financiare anuale ........................................................................ 95
8.1. Situaţiile financiare anuale: prezentare şi cadrul general ...................................... 95
8.2. Componentele situaţiilor financiare ...................................................................... 98
Bibliografie .................................................................................................................... 101
Planul general de conturi ............................................................................................. 105

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.068 sec