Concurenta in dreptul intern si european

Concurenta in dreptul intern si european
Preț: 53,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 432
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 30. 08. 2011
432 pagini

Lucrarea de fata constituie o cercetare cuprinzatoare si aprofundata a regulilor de drept care guverneaza domeniul concurentei in plan intern si european, astfel cum au fost consacrate prin ultimele reglementari in materie (O. U. G. nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, ordonanta aprobata relativ recent prin Legea nr. 149/2011).

Sunt prezentate notiunea, felurile si domeniile de aplicare ale regulilor de concurenta. Autorul abordeaza problemele concurentei la nivel macroeconomic, analizand principalii factori destabilizatori, concentrarile economice si practicile anticoncurentiale. O atentie deosebita este acordata controlului ajutoarelor de stat si activitatilor economice sub monopol de stat.

Aceasta monografie este utila tuturor actorilor implicati in viata economica, intreprinderilor care concureaza intre ele pe piata romaneasca si consumatorilor, destinatarii finali ai bunurilor si serviciilor oferite de acestea, dar si organelor statului care aplica legislatia concurentei.


Cuprins
Capitolul I. Concurenţa – mijlocul prin care se asigură echilibrul şi
progresul economic pe piaţă_____________________________________ 1
Secţiunea 1. Noţiunea de concurenţă ______________________________ 1
Secţiunea a 2-a. Clientela – finalitatea principală a confruntării
dintre întreprinderi_________________________________________ 4
§. 1. Noţiunea de clientelă _____________________________________ 4
§. 2. Felurile clientelei _________________________________________ 5
Secţiunea a 3-a. Felurile concurenţei ______________________________ 6
§. 1. Concurenţa pură şi perfectă şi concurenţa eficientă ____________ 7
§. 2. Concurenţa licită, concurenţa patologică (ilicită) şi
concurenţa interzisă _____________________________________ 9
§. 3. Factori destabilizatori ai concurenţei perfecte ________________ 10
§. 4. Curente de idei neoclasice ________________________________ 12
Secţiunea a 4-a. Reglementarea internă, comunitară şi internaţională __ 14
§. 1. Necesitatea edictării unor norme de concurenţă______________ 14
§. 2. Reglementarea concurenţei în dreptul comunitar _____________ 21
§. 3. Reglementarea concurenţei în dreptul român ________________ 25
§. 4. Reglementarea concurenţei în plan internaţional.
Organisme internaţionale cu preocupări în domeniu_________ 28
Capitolul al II-lea. Domeniile de aplicare a regulilor de concurenţă _____ 33
Secţiunea 1. Noţiunea de întreprindere____________________________ 34
Secţiunea a 2-a. Concurenţa comercială___________________________ 37
§. 1. Comercianţii____________________________________________ 37
§. 2. Alte entităţi care intră în sfera noţiunii de întreprindere ________ 49
Secţiunea a 3-a. Concurenţa în domeniul profesiilor liberale__________ 52
§. 1. Profesiile liberale – definiţie_______________________________ 52
§. 2. Profesiile liberale şi concurenţa____________________________ 55
§. 3. Profesiile liberale în România _____________________________ 58
§. 4. Unele precizări cu privire la concurenţa profesională _________ 64
Secţiunea a 4-a. Concurenţa în dreptul muncii _____________________ 67
§. 1. Piaţa muncii – noţiune şi elemente specifice _________________ 68
§. 2. Necesitatea intervenţiei statului în piaţa muncii ______________ 69
Concurenţa X în dreptul intern şi european
§. 3. Obligaţia de fidelitate ____________________________________ 71
§. 4. Clauza de neconcurenţă din contractele individuale
de muncă_____________________________________________ 73
Secţiunea a 5-a. Instituţiile administraţiei publice centrale
sau locale _______________________________________________ 76
Secţiunea a 6-a. Domenii sustrase concurenţei _____________________ 78
§. 1. Domenii sustrase concurenţei prin lege _____________________ 78
§. 2. Domenii sustrase concurenţei prin convenţie. Clauza
de neconcurenţă _______________________________________ 85
Capitolul al III-lea. Politica de control a principalilor factori
destabilizatori ai concurenţei ___________________________________ 89
Secţiunea 1. Concentrările economice ____________________________ 89
§. 1. Reglementarea la nivel comunitar şi naţional ________________ 89
§. 2. Noţiunea de concentrare economică _______________________ 93
§. 3. Modalităţi de realizare a concentrărilor economice ___________ 97
§. 4. Dimensiunea operaţiunii de concentrare ___________________ 103
§. 5. Aprecierea operaţiunilor de concentrare ___________________ 110
§. 6. Controlul concentrărilor economice _______________________ 116
§. 7. Aspecte specifice reglementării româneşti __________________ 124
§. 8. Studiu de caz __________________________________________ 128
Secţiunea a 2-a. Controlul ajutoarelor de stat______________________ 137
§. 1. Aspecte introductive ____________________________________ 137
§. 2. Noţiunea de ajutor de stat _______________________________ 139
§. 3. Regula „de minimis” ____________________________________ 145
§. 4. Metodologia de bază utilizată în evaluarea ajutoarelor
de stat_______________________________________________ 146
§. 5. Excepţii de la principiul incompatibilităţii ajutoarelor
de stat_______________________________________________ 149
§. 6. Categorii de ajutoare exceptate potrivit Regulamentului
Comisiei Europene nr. 880/2008 ________________________ 153
§. 7. Categorii de ajutoare de stat______________________________ 155
§. 8. Executarea controlului ajutoarelor de stat___________________ 159
Secţiunea a 3-a. Statutul întreprinderilor publice___________________ 167
Secţiunea a 4-a. Activităţile economice sub monopol de stat ________ 171
Capitolul al IV-lea. Practicile anticoncurenţiale _____________________ 173
Secţiunea 1. Noţiunea de piaţă relevantă _________________________ 174
§. 1. Noţiunea de piaţă relevantă ______________________________ 174
Cuprins XI
§. 2. Piaţa relevantă a produsului (serviciului) ___________________ 177
§. 3. Piaţa geografică relevantă________________________________ 180
Secţiunea a 2-a. Înţelegerile anticoncurenţiale_____________________ 182
§. 1. Noţiune şi reglementare _________________________________ 183
§. 2. Condiţiile de existenţă a unei înţelegeri anticoncurenţiale_____ 184
§. 3. Exemple de înţelegeri anticoncurenţiale____________________ 202
§. 4. Exceptări de la principiul interzicerii înţelegerilor
anticoncurenţiale _____________________________________ 209
§. 5. Evaluarea acordurilor orizontale şi verticale ________________ 214
Secţiunea a 3-a. Abuzul de poziţie dominantă_____________________ 248
§. 1. Consideraţii generale____________________________________ 248
§. 2. Noţiunea de poziţia dominantă ___________________________ 249
§. 3. Folosirea abuzivă a unei poziţii dominante _________________ 253
§. 4. Forme ale abuzului de poziţie dominantă __________________ 255
Secţiunea a 4-a. Aspecte procedurale privind aplicarea
prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene ____________________________ 263
§. 1. Scurt istoric____________________________________________ 263
§. 2. Modernizarea aplicării art. 101 şi 102 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene __________________________ 264
§. 3. Sancţiunile aplicabile pentru încălcările regulilor
de concurenţă ________________________________________ 300
§. 4. Prescripţia în materia aplicării de sancţiuni _________________ 312
§. 5. Politica de clemenţă ____________________________________ 314
Capitolul al V-lea. Concurenţa neloială ____________________________ 319
Secţiunea 1. Noţiunea de concurenţă neloială_____________________ 319
Secţiunea a 2-a. Tipurile de acte şi fapte de concurenţă
neloială________________________________________________ 321
§. 1. Confuzia ______________________________________________ 322
§. 2. Dezorganizarea ________________________________________ 330
§. 3. Denigrarea ____________________________________________ 335
§. 4. Parazitismul economic __________________________________ 337
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru actele de concurenţă neloială___ 339
§. 1. Răspunderea civilă _____________________________________ 339
§. 2. Răspunderea penală ____________________________________ 346
§. 3. Răspunderea administrativă ______________________________ 349
Secţiunea a 4-a. Concurenţa neloială pe piaţa internaţională ________ 355
Concurenţa XII în dreptul intern şi european
Capitolul al VI-lea. Concurenţa în dreptul comparat _________________ 358
Secţiunea 1. Franţa ___________________________________________ 358
Secţiunea a 2-a. Suedia________________________________________ 363
Secţiunea a 3-a. Elveţia ________________________________________ 368
Capitolul al VII-lea. Concluzii şi propuneri de lege ferenda ___________ 376
Secţiunea 1. Concluzii ________________________________________ 376
Secţiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda _______________________ 396
Bibliografie ____________________________________________________ 401
Index ___________________________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Carti Diverse - Cele mai comentate cărți

Created in 0.095 sec