Conceperea, managementul si auditul performantei proiectelor de investitii

Conceperea, managementul si auditul performantei proiectelor de investitii
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 320
Categoria: Management

DESCRIERE

Data aparitiei: 21 Octombrie 2011

Deşi se ştie că managementul este doar un proces necesar în desăvârşirea cu succes al unui proiect, tratarea doar a managementului fără a da atenţia cuvenită conceperii şi auditului proiectelor este lipsită de sens.

În plus, managerul de proiect trebuie să se comporte ca,, un dirijor al unei simfonii unice de fiecare dată” - dacă nu simte partitura, nu cunoaşte instrumentele şi instrumentiştii care îi dau viaţa, totul v-a fi un fals, un chici. Pentru a avea succes, are nevoie însă de un bagaj substanţial de cunoştinţe multidisciplinare care să-i permită o abordare interdisciplinară şi care, trebuie să-i trezească talentul şi responsabilitatea.

Cartea este structurata in unsprezece capitole şi tratează problematica ştiinţifico-metodologică a conceperii şi auditului proiectelor de investiţii în active corporale, într-o abordare sistemică, interdisciplină şi managementul proiectelor pe tot fluxul logic şi raţional al conceperii, proiectării şi implementări, ţinând cont de legislaţia naţională şi europeană.CUPRINS
Table of contents... IX
Introducere... XIII
Introduction... XV
Capitolul 1. Conceptul de investitie, evaluarea proiectelor de investitii... 1
1. 1. Nevoia schimbarii − o noua abordare a conceptului de investitie... 1
1. 2. Conceptul de investitie, tipuri de investitii... 2
1. 3. Noi oportunitati de investitii... 3
1. 3. 1. Investitii în resursa umana... 4
1. 3. 2. Decuplarea de la resursele neregenerabile... 6
1. 3. 3. Cresterea metabolismului industrial al sistemelor proiectate
si construite... 10
1. 4. Evaluarea performantelor proiectelor de investitii:
indicatori si tehnici... 11
1. 4. 1. Evaluarea tehnica... 11
1. 4. 2. Evaluarea economico-sociala... 12
1. 4. 2. 1. Analiza Cost-Beneficiu, prezentare, trasaturi, experienta
internationala... 12
1. 4. 2. 2. Obstacole în aplicarea A. C. B.... 15
1. 4. 2. 3. Etapele Analizei Cost-Beneficiu... 17
1. 4. 3. Evaluarea financiara... 21
1. 5. Evaluarea sustenabilitatii proiectelor de investitii, tehnici de evaluare. 23
1. 5. 1. Evaluarea impactului asupra mediului (E. I. M.)... 25
1. 5. 2. Evaluarea eco-eficientei... 28
1. 5. 2. 1. Evaluarea eco-eficientei proiectelor de constructii
(cladiri civile, cladiri industriale si agricole, constructii ingineresti)... 31
1. 5. 2. 2. Evaluarea eco-eficientei resursei de lemn... 36
Capitolul 2. Sistemele de asezari umane – sisteme complexe... 38
2. 1. Organizarea spatio-temporala a sistemelor de asezari umane... 38
2. 2. Factorii care influenteaza comportamentul sistemelor complexe
nationale... 41
2. 3. Capitalul natural – functii si limite... 45
2. 4. Bazele de date geospatiale – instrumente vitale în managementul
stiintific al teritoriului si comunitatilor... 47
2. 4. 1. Tehnologii geospatiale utilizate în crearea bazelor de date... 47
2. 4. 1. 1. Programe informatice specializate în elaborarea bazelor
de date geospatiale... 48
2. 4. 2. Sisteme informatice de gestionare a bazelor de date
geospatiale si de prelucrare grafica si desenare... 49
2. 4. 3. Stadiul actual al realizarii si asimilarii bazelor de date
geospatiale în administratia publica... 53
2. 4. 3. 1. Utilitatea bazelor de date în gestiunea teritoriului
si comunitatilor... 53
2. 4. 3. 2. Necesitatea realizarii interoperabilitatii informatiilor
geospatiale... 55
Conceperea, managementul si auditul performantei proiectelor VI de investitii
2. 4. 4. Elaborarea bazelor de date geospatiale... 57
2. 4. 4. 1. Metodologia elaborarii bazelor de date geospatiale... 58
Capitolul 3. Proiectarea integrata – proiectare durabila... 66
3. 1. Conceptul de proiectare integrata... 66
3. 2. Principiile proiectarii integrate... 68
3. 3. Factorii care influenteaza proiectarea investitiilor... 76
Capitolul 4. Metodologia conceperii si proiectarii... 81
4. 1. Abordarea sistemica în conceperea si proiectarea obiectivelor
de investitii... 81
4. 2. Strategia conceperii si proiectarii... 82
4. 3. Conceperea proiectelor... 84
4. 4. Elaborarea proiectului tehnic pentru obiective de investitii industriale... 98
4. 4. 1. Proiectarea Sistemului Tehnico-economic (S. T. E.)... 100
4. 4. 1. 1. Proiectarea planului general de principiu... 102
4. 4. 1. 2. Proiectarea subsistemului de fabricatie... 109
4. 4. 1. 3. Proiectarea subsistemului logistic... 118
4. 4. 1. 4. Proiectarea subsistemului suport... 124
4. 4. 1. 5. Proiectarea subsistemului de control... 126
4. 4. 1. 6. Proiectarea subsistemului de conducere... 130
4. 4. 1. 7. Proiectarea subsistemului de cercetare-dezvoltare... 133
4. 4. 1. 8. Proiectarea Planului General... 134
4. 5. Proiectarea constructiilor... 135
4. 6. Proiectarea instalatiilor... 137
4. 7. Proiectarea cailor de circulatie... 137
4. 8. Proiectarea organizarii santierului... 139
4. 9. Documentatia tehnico-economica a proiectului tehnic... 141
Capitolul 5. Proiect si managementul proiectelor... 149
5. 1. Forme de management si rolul managementului pe ciclul
de viata al proiectului... 149
5. 2. Limite si solutii privind realizarea unui management performant
al proiectelor... 157
5. 3. Factorii implicati în derularea proiectelor: rol si functii... 159
5. 4. Managementul proiectului rol si atributii specifice... 163
5. 5. Monitorizarea, controlul si evaluarea proiectelor: importanta,
asemanari si deosebiri... 167
Capitolul 6. Instrumente, tehnici si metode utilizate în managementul
proiectelor... 170
6. 1. Master-Planul, utilitate... 170
6. 1. 1. Master-Plan – Studiu de caz Bazinul Hidrografic Trotus... 171
6. 2. Matricea Cadrului Logic „Logical Framework Approach”
(L. F. A.) a proiectului... 178
6. 2. 1. Matricea Cadrului Logic. Studiu de caz Bazinul
Hidrografic Trotus... 182
6. 3. Planul de coordonare a tuturor specialistilor care concura
la realizarea proiectului... 192
6. 4. Diagrama Gantt si Graficele retea CPM, PERT... 195
6. 4. 1. Diagrama Gantt, Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Trotus... 195
Cuprins VII
6. 4. 2. Metoda drumului critic (CPM). Studiu de caz: Bazinul
Hidrografic Trotus... 196
6. 5. Analiza Swot... 196
6. 5. 1. Analiza Swot. Studiu de caz orasul Comanesti... 196
Capitolul 7. Audit – notiuni fundamentale, experienta internationala
si nationala... 196
7. 1. Conceptul de audit, tipuri si standarde de audit... 196
7. 2. Auditul performantei − tipuri si experienta internationala... 196
7. 3. Audit si control în România – institutii si responsabilitati... 196
Capitolul 8. Auditul performantei. Concept si criterii de evaluare... 196
8. 1. Conceptul de performanta si factorii care impun performanta... 196
8. 2. Criteriile care stau la baza evaluarii performantei... 196
Capitolul 9. Auditul performantei în România - prezentare generala... 196
9. 1. Stadiul implementarii auditului performantei în România... 196
9. 2. Solutii teoretice si practice privind abordarea auditului
performantei ca audit de sistem... 196
9. 3. Beneficiile abordarii auditului performantei ca audit de sistem... 196
Capitolul 10. Auditul performantei proiectelor de investitii
în active corporale... 196
10. 1. Necesitatea si utilitatea auditului performantei proiectelor
de investitii în active corporale... 196
10. 2. Indicatori si criterii de masurare a performantei proiectelor
de investitii în active corporale... 196
10. 2. 1. Indicatori de masurare a performantei dupa faza de concepere... 196
10. 2. 2. Indicatori de masurare a performantei dupa implementare −
la terminarea lucrarilor... 196
10. 2. 3. Indicatorii de masurare a performantei proiectelor
dupa darea în exploatare... 196
10. 3. Ariile de concentrare a auditului de performanta în etapele de
concepere, proiectare, implementare si exploatare a proiectelor... 196
Capitolul 11. Metodologia auditului performantei... 196
11. 1. Scopul, obiectivele, criteriile si abordarea auditului... 196
11. 1. 1. Scopul auditului performantei... 196
11. 1. 2. Obiectivele auditului performantei... 196
11. 1. 3. Criteriile auditului performantei... 196
11. 1. 4. Abordarea auditului performantei... 196
11. 2. Strategia auditului performantei... 275
11. 2. 1. Pregatirea auditului... 196
11. 2. 2. Executia... 196
11. 2. 3. Raportarea... 196
11. 3. Tactica auditului performantei... 196
11. 4. Metodologia auditului performantei proiectelor de investitii
în active corporale... 196
Anexe... 290
Bibliografie... 196

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec