Codul silvic actualizat 5.10.2012

Codul silvic  actualizat 5.10.2012
Preț: 5,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 64
Format: 13x20
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Ajuns la ediţia a 5-a, Codul silvic conţine, pe lângă textul actualizat al Codului, şi note, corelaţii legislative, istoric, precum şi un index deosebit de util, asigurându-se astfel o facilă utilizare a lucrării de către cei interesaţi.1
Codul silvic – Legea nr. 46/2008 1
(M.Of. nr. 238 din 27 martie 2008)
cu modificările şi completările aduse prin: O.U.G. nr. 193/2008 privind
modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 –
Codul silvic (M.Of. nr. 825 din 8 decembrie 2008), aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 193/2009 (M.Of. nr. 365 din 1 iunie 2009);
O.U.G. nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de
întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de
frontieră (M.Of. nr. 147 din 5 martie 2010); Legea nr. 54/2010 pentru
abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic
(M.Of. nr. 186 din 24 martie 2010); Legea nr. 95/2010 pentru modificarea
alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (M.Of. nr. 350 din
27 mai 2010); Legea nr. 156/2010 pentru completarea art. 62 din Legea
nr. 46/2008 – Codul silvic (M.Of. nr. 496 din 19 iulie 2010); Legea
nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012)
Cuprins
Art.
Titlul I. Dispoziţii generale ................................................................. 1-9
Titlul II. Administrarea fondului forestier naţional ..................... 10-18
Titlul III. Gestionarea durabilă a pădurilor ................................. 19-87
Capitolul I. Amenajarea pădurilor ............................................... 19-25
Capitolul II. Conservarea biodiversităţii ...................................... 26-27
Capitolul III. Reconstrucţia ecologică, regenerarea
şi îngrijirea pădurilor ............................................................... 28-33
1 Potrivit Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă (M.Of. nr. 365 din 30 mai 2012, în vigoare de la 1 februarie
2013, cu modificările ulterioare): „Art. 77. Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte
normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la
«societatea comercială/societăţile comerciale», după caz, trimiterea se consideră a fi
făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după caz, la «societatea/societăţile
reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare»”.
Cuprins
2
Capitolul IV. Asigurarea integrităţii fondului forestier naţional .. 34-47
Capitolul V. Prevenirea şi stingerea incendiilor .......................... 48-50
Capitolul VI. Paza şi protecţia pădurilor ..................................... 51-57
Capitolul VII. Produsele specifice fondului forestier naţional .... 58-61
Capitolul VIII. Exploatarea masei lemnoase ............................... 62-67
Capitolul IX. Provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase .... 68-73
Capitolul X. Cercetarea ştiinţifică din silvicultură ...................... 74-77
Capitolul XI. Dezvoltarea conştiinţei forestiere .......................... 78-82
Capitolul XII. Accesibilizarea pădurilor ...................................... 83-87
Titlul IV. Dezvoltarea durabilă a fondului forestier naţional .... 88-101
Capitolul I. Dezvoltarea fondului forestier naţional .................... 88-91
Capitolul II. Forme asociative ale proprietarilor de păduri .......... 92-96
Capitolul III. Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea
durabilă a pădurilor ................................................................. 97-101
Titlul V. Controlul aplicării şi respectării regimului silvic ...... 102-103
Titlul VI. Răspunderi şi sancţiuni .............................................. 104-121
Titlul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale ................................... 122-139
Anexă. Definiţii

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec