Codul rutier 2013 Actualizat la 28 ianuarie 2013

Codul rutier 2013 Actualizat la 28 ianuarie 2013
Preț: 15,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 320

DESCRIERE

Data aparitiei: Februarie 2013


De la 19 ianuarie 2013, au intrat in vigoare modificarile aduse Codului rutier prin Legea nr. 203/2012. Schimbarea clasificarii autovehiculelor, obligativitatea de a obtine permis pentru scutere si vizita medicala obligatorie la reinnoirea permisului sunt cele mai importante noutati; de asemenea, biciclistii care circula pe langa piste risca amenzi.

Pe langa Codul rutier – O. U. G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata la zi, editia de fata mai cuprinde:
• Regulamentul de aplicare, aprobat prin H. G. nr. 1391/2006;
• Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, aprobata prin Ordinul nr. 268/2010;
• Lista completa a indicatoarele rutiere.

Peste tot unde a fost cazul, am facut trimiteri la diversele ordine emise in aplicarea Codului rutier, precum si la Deciziile Curtii Constitutionale si recursurile in interesul legii. Am intocmit, de asemenea, si un ghid al contraventiilor rutiere, util in special politistilor.

Fie ca sunteti soferi experimentati sau abia acum invatati pentru obtinerea permisului de conducere, fie ca lucrati zi de zi cu legislatia rutiera, ca politisti sau ca avocati, veti gasi in aceasta lucrare toate reglementarile la zi privind circulatia pe drumurile publice.
Date tehnice

Titlu: Codul rutier 2013
Pret: 15, 00 RON
ISBN: 978-606-522-824-5
Format: Carte brosata
Pagini: 320


III • CP
Cuprins general
Codul rutier (O. U. G. nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice) ________________________ 1
1. Regulamentul de aplicare a Codului rutier
(H. G. nr. 1391/2006) ______________________________ 86
2. Procedura de examinare pentru obţinerea
permisului de conducere (Ordinul nr. 268/2010) _______ 171
3. Ghidul contravenţiilor rutiere______________________ 210
4. Indicatoare rutiere_ ______________________________ 263
CP • IV
1 • Codul rutier
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice
republicată[1]
în M. Of. nr. 670 din 3 august 2006
cu modificările şi completările aduse prin:
¾¾O. U. G. nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 792
din 20 septembrie 2006);
¾¾ Legea nr. 6/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 30 din 17
ianuarie 2007);
¾¾ O. U. G. nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 443
din 29 iunie 2007);
¾¾ O. U. G. nr. 146/2008 pentru modificarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 754
din 7 noiembrie 2008);
¾¾ O. U. G. nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 126 din
2 martie 2009);
¾¾ O. U. G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (M.
Of. nr. 421 din 23 iunie 2010);
¾¾ Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
(M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);
¾¾ O. G. nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei
rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii
[1] Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dându-se textelor o
nouă numerotare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie
2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:
- Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător
desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare
civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1. 153 din 7 decembrie 2004.
Codul rutier • 2
de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice
activităţii de transport rutier (M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2011);
¾¾ Legea nr. 161/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru
aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor
încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control
în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport
rutier (M. Of. nr. 503 din 14 iulie 2011);
¾¾ Legea nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 760
din 12 noiembrie 2010);
¾¾ Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la 1 februarie
2014, conform art. 247.
Cuprins Art.
Capitolul I. Dispoziţii generale_________________________________1-6
Capitolul II. Vehiculele_______________________________________7-9
Secţiunea 1. Condiţiile privind circulaţia vehiculelor
şi controlul acestora__________________________________7-10
Secţiunea a 2-a. Înmatricularea, înregistrarea şi
radierea vehiculelor_________________________________11-19
Capitolul III. Conducătorii de vehicule_________________________20-28
Secţiunea 1. Dispoziţii generale__________________________20-22
Secţiunea a 2-a. Permisul de conducere____________________23-28
Capitolul IV. Semnalizarea rutieră____________________________29-34
Capitolul V. Reguli de circulaţie______________________________35-83
Secţiunea 1. Obligaţiile participanţilor la trafic________________35-40
Secţiunea a 2-a. Reguli pentru circulaţia vehiculelor___________41-69
§ 1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi_ ________41-43
§ 2. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii
de vehicule_______________________________________ 44
§ 3. Depăşirea_____________________________________45-46
§ 4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus___ 47
§ 5. Viteza şi distanţa dintre vehicule____________________48-53
§ 6. Reguli referitoare la manevre________________________ 54
§ 7. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea_____________55-59
§ 8. Trecerea la nivel cu calea ferată______________________ 60
§ 9. Autovehicule cu regim de circulaţie prioritară__________61-62
§ 10. Oprirea, staţionarea şi parcarea___________________63-65
§ 11. Circulaţia vehiculelor destinate transportului
de mărfuri sau transportului public de persoane_ _______66-69
Secţiunea a 3-a. Reguli pentru alţi participanţi la trafic_________70-73
Secţiunea a 4-a. Circulaţia pe autostrăzi______________________ 74
Secţiunea a 5-a. Obligaţii în caz de accident________________75-81
Secţiunea a 6-a. Circulaţia autovehiculelor în traficul
internaţional_ _________________________________82-83
Capitolul VI. Infracţiuni şi pedepse_ __________________________84-94
3 • Codul rutier
Capitolul VII. Răspunderea contravenţională_ _________________95-117
Capitolul VIII. Căi de atac împotriva procesului-verbal
de constatare a contravenţiei__________________________118-121
Capitolul IX. Atribuţii ale unor ministere şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice______________________122-130
Capitolul X. Dispoziţii finale_______________________________131-137
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a
celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile
care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor
prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop
asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile
publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor
participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii
publice şi private, cât şi a mediului.
(3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea
controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei
Române.
(4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după
caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest
domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu
respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este
parte.
(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor
la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei
şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.
Art. 2. Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor
de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile
legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.
Art. 3. Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte
zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea
reglementărilor instituite pentru acele zone.
Art. 4. Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se efectuează de
Art. 1-4

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0204 sec