Codul penal si codul de procedura penala. Actualizat 15.06.2012

Codul penal si codul de procedura penala. Actualizat 15.06.2012
Preț: 16,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 464
Categoria: Penal

DESCRIERE

Coordonată de prof. univ. dr. Valerian Cioclei, acesta ediţie a lucrării Codul penal şi Codul de procedură penală aduce în atenţia celor interesaţi nu numai textul actualizat al Codului penal şi, respectiv, al Codului de procedură penală, ci şi recursurile în interesul legii admise, pentru a se asigura o completă cunoaştere şi înţelegere a dispoziţiilor legale din textul celor două Coduri. Acestea sunt situate, în rezumat, direct sub articolul din Cod la care se referă. În plus, cititorul mai poate găsi şi alte informaţii utile, cum ar fi note de subsol cu trimitere la ultima modificare a articolului avut în vedere, index, istoric etc.

978-606-18-0038-4
Data aparitiei: 26 Iun 2012
Nr pagini : 464


3
Cuprins
Art.
Partea generală
Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare .............................. 1-16
Capitolul I. Dispoziţii preliminare ................................................... 1-2
Capitolul II. Limitele aplicării legii penale .................................... 3-16
Secţiunea I. Aplicarea legii penale în spaţiu .............................. 3-9
Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp ........................... 10-16
Titlul II. Infracţiunea ...................................................................... 17-51
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................. 17-191
Capitolul II. Tentativa ................................................................ 20-22
Capitolul III. Participaţia ............................................................ 23-31
Capitolul IV. Pluralitatea de infracţiuni ...................................... 32-43
Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei ...... 44-51
Titlul III. Pedepsele ......................................................................... 52-89
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................... 52
Capitolul II. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor ....... 53-532
Capitolul III. Pedepsele principale aplicabile
persoanei fizice .................................................................... 533-631
Secţiunea: Regimul de executare a pedepselor principale
privative de libertate ........................................................... 533-534
Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă .......................................... 54-552
Secţiunea II. Închisoarea ........................................................ 56-62
Secţiunea III. Amenda .......................................................... 63-631
Capitolul IV. Pedepse complementare şi pedepse accesorii
aplicabile persoanei fizice ......................................................... 64-71
Secţiunea I. Pedepsele complementare .................................. 64-70
Secţiunea II. Pedepsele accesorii ................................................. 71
Capitolul IV1. Pedepsele aplicabile persoanei juridice ............. 711-717
Capitolul V. Individualizarea pedepselor .................................... 72-89
Secţiunea I. Dispoziţii generale .................................................. 72
Secţiunea II. Circumstanţele atenuante şi agravante .............. 73-80
Secţiunea III. Suspendarea condiţionată
a executării pedepsei ........................................................... 81-86
Codul penal
4
Secţiunea III1. Suspendarea executării pedepsei
sub supraveghere ............................................................... 861-866
Secţiunea III2. Executarea pedepsei la locul de muncă ...... 867-8611
Secţiunea IV. Calculul pedepselor ........................................ 87-89
Titlul IV. Înlocuirea răspunderii penale ....................................... 90-98
Titlul V. Minoritatea ................................................................... 99-1101
Titlul VI. Măsurile de siguranţă .............................................. 111-1182
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................ 111-112
Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă ......................... 113-1182
Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală
sau consecinţele condamnării .................................................. 119-139
Capitolul I. Amnistia şi graţierea ............................................. 119-120
Capitolul II. Prescripţia ........................................................... 121-130
Capitolul III. Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor ...... 131-132
Capitolul IV. Reabilitarea ........................................................ 133-139
Titlul VIII. Înţelesul unor termeni sau expresii
în legea penală........................................................................... 140-154
Partea specială
Titlul I. Infracţiuni contra siguranţei statului ......................... 155-173
Titlul II. Infracţiuni contra persoanei ...................................... 174-207
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii ............................................................. 174-188
Secţiunea I. Omuciderea .................................................... 174-179
Secţiunea II. Lovirea şi vătămarea integrităţii
corporale sau a sănătăţii .................................................. 180-184
Secţiunea III. Avortul ........................................................ 185-188
Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei .................. 189-196
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală................. 197-204
Capitolul IV. Infracţiuni contra demnităţii .............................. 205-207
Titlul III. Infracţiuni contra patrimoniului .............................. 208-222
Titlul IV. Infracţiuni contra avutului obştesc (abrogat) .......... 223-235
Titlul V. Infracţiuni contra autorităţii ..................................... 236-245
Titlul VI. Infracţiuni care aduc atingerea unor activităţi
de interes public sau altor activităţi reglementate de lege ... 246-2811
Capitolul I. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul .... 246-258
Capitolul II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei ... 259-2721
Cuprins
5
Capitolul III. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei
pe căile ferate ........................................................................ 273-278
Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit
pentru unele activităţi reglementate de lege ......................... 279-2811
Titlul VII. Infracţiuni de fals ...................................................... 282-294
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori .... 282-2851
Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare
sau de marcare ...................................................................... 286-287
Capitolul III. Falsuri în înscrisuri ........................................... 288-294
Titlul VIII. Infracţiuni la regimul stabilit
pentru anumite activităţi economice ..................................... 295-3022
Titlul IX. Infracţiuni care aduc atingere unor
relaţii privind convieţuirea socială ......................................... 303-330
Capitolul I. Infracţiuni contra familiei ..................................... 303-307
Capitolul II. Infracţiuni contra sănătăţii publice ...................... 308-313
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor
aflaţi în primejdie .................................................................. 314-316
Capitolul IV. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii
privind convieţuirea socială ................................................... 317-330
Titlul X. Infracţiuni contra capacităţii de apărare
a României ............................................................................... 331-355
Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari ............................. 331-347
Secţiunea I. Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare ...... 331-337
Secţiunea II. Infracţiuni pe câmpul de luptă ......................... 338-339
Secţiunea III. Infracţiuni specifice aviaţiei
şi marinei militare .............................................................. 340-347
Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili ....... 348-352
Capitolul III. Infracţiuni săvârşite de civili .............................. 353-355
Titlul XI. Infracţiuni contra păcii şi omenirii .......................... 356-361
Dispoziţii finale ............................................................................ 362-363

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec