Codul penal si 10 legi uzuale Actualizat 1 octombrie 2011

Codul penal si 10 legi uzuale Actualizat 1 octombrie 2011
Preț: 11,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data: 10.10.2011
288 pagini


Aflată la cea de-a 15-a ediţie, lucrarea Codul penal şi 10 legi uzuale conţine textul Codului penal actualizat până la data de 1 octombrie 2011, însoţit de deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii în materie, de deciziile Curţii Constituţionale de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate a unor texte din Codul penal, precum şi de note de trimitere la legislaţia conexă.
Cartea mai include şi 10 acte normative care reglementează anumite categorii de infracţiuni, precum spălarea banilor, traficul de persoane, traficul şi consumul ilicit de droguri, corupţia, evaziunea fiscală, criminalitatea informatică şi criminalitatea organizată, terorismul şi pornografia.

În plus faţă de ediţia anterioară, ediţia a 15-a cuprinde Decizia nr. 573/2011 a Curţii Constituţionale de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a art. 741 C. pen. (M. Of. nr. 363 din 25 mai 2011), precum şi ultimele modificări şi completări în domeniul traficului de persoane aduse Legii nr. 678/2001 prin O.U.G. nr. 41/2011 (M. Of. nr. 304 din 3 mai 2011).Cuprins general
Codul penal ________________________________________ 1
Index _________________________________________ 146
1. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri
de prevenire şi combatere a fi nanţării actelor
de terorism ____________________________________ 152
2. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea
trafi cului de persoane _____________________________ 177
3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie ____________________ 193
4. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
trafi cului şi consumului ilicit de droguri _______________ 209
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fi scale _________________________________ 234
6. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea
criminalităţii organizate (extras) _____________________ 239
7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei (extras). Cartea I,
Titlul III - Prevenirea şi combaterea criminalităţii
informatice _____________________________________ 247
8. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului _____________________________________ 257
9. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea
pornografi ei ____________________________________ 274
10. Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist
sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii
şi omenirii ______________________________________ 278

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec