CODUL PENAL. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. Recursuri în interesul legii, decizii ale Curţii Constituţionale

CODUL PENAL. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. Recursuri în interesul legii, decizii ale Curţii Constituţionale
Preț: 27,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 552
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data: 15.11.2010
552 pagini

Lucrarea redă Codul penal şi Codul de procedură penală, cu ultimele modificări aduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010). Textul în forma anterioară modificării prin această lege este redat în paralel, în notele de subsol, pentru o mai bună analiză comparativă cu noua reglementare.
Pe lângă deciziile Curţii Constituţionale de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate, sunt reproduse, în extras, şi deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, pronunţate în recursurile în interesul legii.
Cele două coduri sunt însoţite de un index alfabetic detaliat.
Ediţia de faţă este inedită prin formatul său de buzunar (13 x 17 cm), calitatea hârtiei şi interiorul în două culori.
Codul penal - cuprins


Cuprins
Art. Pag.
Partea generală 1-199 209
Titlul I. Regulile de bază şi acţiunile în
procesul penal
1-24 219
Capitolul I. Scopul şi regulile de bază ale
procesului penal
1-8 219
Capitolul II. Acţiunea penală şi acţiunea
civilă în procesul penal
l 9-24 222
Secţiunea I. Acţiunea penală 9-13 222
Secţiunea II. Acţiunea civilă 14-22 225
Secţiunea III. Părţile în procesul penal 23-24 229
Titlul II. Competenţa 25-611 231
Capitolul I. Felurile competenţei 25-45 231
Secţiunea I. Competenţa după materie şi
după calitatea persoanei
25-29 231
Secţiunea II. Competenţa teritorială 30-31 238
Secţiunea III. Competenţa în caz de indivizibilitate
şi conexitate
32-38 239
Secţiunea IV. Dispoziţii comune 39-45 242
Capitolul II. Incompatibilitatea şi
strămutarea
46-611 246
Secţiunea I. Incompatibilitatea 46-54 246
Secţiunea II. Strămutarea judecării
cauzei penale
55-611 252
Titlul III. Probele şi mijloacele de probă 62-135 256
Capitolul I. Dispoziţii generale 62-681 256
9 211
Art. Pag.
Capitolul II. Mijloacele de probă 69-135 256
Secţiunea I. Declaraţiile învinuitului sau
ale inculpatului
69-74 258
Secţiunea II. Declaraţiile părţii vătămate,
ale părţii civile şi ale părţii responsabile
civilmente
75-771 260
Secţiunea III. Declaraţiile martorilor 78-865 262
Secţiunea IV. Confruntarea 87-88 267
Secţiunea V. Înscrisurile 89-91 267
Secţiunea V1. Interceptările şi
înregistrările audio sau video
911-916 269
Secţiunea VI. Martorii asistenţi 92-93 274
Secţiunea VII. Mijloacele materiale de
probă
94-95 275
Secţiunea VIII. Ridicarea de obiecte şi
înscrisuri. Efectuarea percheziţiilor
96-111 275
Secţiunea IX. Constatarea tehnicoştiinţifi
că şi constatarea medico-legală
112-115 281
Secţiunea X. Expertizele 116-127 283
Secţiunea XI. Folosirea interpreţilor 128 286
Secţiunea XII. Cercetarea la faţa locului
şi reconstituirea
129-131 287
Secţiunea XIII. Comisia rogatorie şi
delegarea
132-135 288
Titlul IV. Măsurile preventive şi alte
măsuri procesuale
136-170 290
Capitolul I. Măsurile preventive 136-16010 290
212 9
Art. Pag.
Secţiunea I. Dispoziţii generale 136-142 290
Secţiunea II. Reţinerea 143-144 299
Secţiunea III. Obligarea de a nu părăsi
localitatea
145 300
Secţiunea III1. Obligarea de a nu părăsi ţara 1451 303
Secţiunea IV. Arestarea preventivă 146-160d 304
§1. Arestarea învinuitului 146-147 304
§2. Arestarea inculpatului 148-160d 306
Secţiunea IV1. Dispoziţii speciale pentru
minori
160e-160h 317
Secţiunea V. Liberarea provizorie sub
control judiciar şi liberarea provizorie pe
cauţiune
1601-16010 320
§1. Liberarea provizorie sub control
judiciar
1602-1603 320
§2. Liberarea provizorie pe cauţiune 1604-1605 322
§3. Dispoziţii comune 1606-16010 324
Capitolul II. Alte măsuri procesuale 161-170 328
Secţiunea I. Luarea măsurilor de
ocrotire şi de siguranţă
161-162 328
Secţiunea II. Măsurile asigurătorii, restituirea
lucrurilor şi restabilirea situaţiei
anterioare săvârşirii infracţiunii
163-170 329
Titlul V. Acte procesuale şi procedurale
comune
171-199 334
Capitolul I. Asistenţa juridică şi reprezentarea
171-174 334
9 213
Art. Pag.
Capitolul II. Citarea. Comunicarea actelor
procedurale. Mandatul de aducere
175-1841 339
Capitolul III. Termenele 185-188 345
Capitolul IV. Cheltuielile judiciare 189-193 346
Capitolul V. Modifi carea actelor procedurale,
îndreptarea erorilor materiale şi
înlăturarea unor omisiuni vădite
194-196 351
Capitolul VI. Nulităţile 197 352
Capitolul VII. Amenda judiciară 198-199 353
Partea specială 200-5221 356
Titlul I. Urmărirea penală 200-286 356
Capitolul I. Dispoziţii generale 200-205 356
Capitolul II. Competenţa organelor de
urmărire penală
206-215 359
Capitolul III. Supravegherea exercitată de
procuror în activitatea de urmărire penală
216-220 366
Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale 221-260 368
Secţiunea I. Sesizarea organelor de
urmărire penală
221-227 368
Secţiunea II. Desfăşurarea urmăririi
penale
228-238 374
Secţiunea III. Suspendarea urmăririi
penale
239-241 379
Secţiunea IV. Încetarea urmăririi penale 242-248 380
Secţiunea V. Scoaterea de sub urmărirea
penală
249-2491 383
214 9
Art. Pag.
Secţiunea VI. Procedura prezentări
materia lului de urmărire penală
250-254 383
Secţiunea VII. Terminarea urmăririi penale 255-260 385
§ 1. Urmărirea fără punerea în mişcare
a acţiunii penale
255-257 385
§ 2. Urmărirea cu acţiunea penală pusă
în mişcare
258-260 386
Capitolul V. Trimiterea în judecată 261-269 386
Capitolul VI. Reluarea urmăririi penale 270-274 391
Capitolul VII. Plângerea împotriva
măsurilor şi actelor de urmărire penală
275-2781 393
Capitolul VIII. Procedura plângerii
prealabile
279-286 400
Titlul II. Judecata 287-4145 404
Capitolul I. Dispoziţii generale 287-312 404
Capitolul II. Judecata în primă instanţă 313-360 415
Secţiunea I. Desfăşurarea judecării
cauzelor
313-342 415
Secţiunea II. Deliberarea şi hotărârea
instanţei
343-360 425
Capitolul III. Căile de atac ordinare 361-38519 432
Secţiunea I. Apelul 361-385 432
Secţiunea II. Recursul 3851-38519 443
Capitolul IV. Căile extraordinare de atac 386-414 455
Secţiunea I. Contestaţia în anulare 386-392 455
Secţiunea II. Revizuirea 393-4082 457
Secţiunea III. Recursul în interesul legii 409-4145 466
9 215
Art. Pag.
Titlul III. Executarea hotărârilor penale 415-464 470
Capitolul I. Dispoziţii generale 415-419 470
Capitolul II. Punerea în executare a
hotărârilor
420-446 472
Secţiunea I. Punerea în executare a
pedepselor principale
420-425 472
Secţiunea II. Punerea în executare a
pedepselor complementare
426-428 476
Secţiunea III. Punerea în executare a
măsurilor de siguranţă
429-4391 476
Secţiunea IV. Punerea în executare
a dispo ziţiilor privind înlocuirea
răspunderii penale
440-441 482
Secţiunea IV1. Punerea în executare
a dispoziţiilor prin care s-au aplicat
sancţiunile prevăzute în art. 181 din
Codul penal
4411 482
Secţiunea V. Punerea în executare a
amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare
avansate de stat
442-443 483
Secţiunea VI. Punerea în executare a
dispoziţiilor civile din hotărâre
444-446 483
Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea
447-459 484
Secţiunea I. Schimbări în executarea unor
hotărâri
447-452 484
Secţiunea II. Amânarea executării pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
453-454 489

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.021 sec