Codul penal. Codul de procedura penala. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor actualizat 14 februarie 2013

Codul penal. Codul de procedura penala. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor actualizat 14 februarie 2013
Preț: 17,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 480
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data aparitiei: 22 Februarie 2013

Cele doua titluri – Codul penal si Codul de procedura penala –, actualizate la 14 februarie 2013, sunt reunite intr-o singura carte si, alaturi de Legea privind executarea pedepselor nr. 275/2006, ofera o baza teoretica de studiu, reprezentand un instrument facil si util atat practicienilor, cat si studentilor, avand inserate recursurile in interesul legii in materie si decizii ale Curtii Constitutionale, precum si trimiteri la legislatia speciala.

Lucrarea mai contine si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic al fiecarui cod. Precizam ca ele nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Ca noutate, aceasta editie cuprinde Decizia Curtii Constitutionale nr. 1092/2012 referitoare la art. 124 din Codul penal (M. Of. nr. 67 din 31 ianuarie 2013), precum si Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti (M. Of. 89 din 12 februarie 2013), prin care au fost modificate unele dispozitii din Codul de procedura penala.
III • CP
Cuprins general
1. Codul penal _____________________________________ 1
Index _________________________________________ 151
2. Codul de procedură penală ______________________ 157
Index _________________________________________ 416
3. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal_ ______________________ 423
1 • CP
Codul penal
 adoptat prin Legea nr. 15/1968 (B. Of. nr. 79-79bis din 21 iunie 1968);
 republicat în B. Of. nr. 55-56 din 23 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea
nr. 6/1973 (B. Of. nr. 49 din 6 aprilie 1973);
 republicat în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea
nr. 140/1996 (M. Of. nr. 289 din 14 noiembrie 1996).
cu modificările şi completările aduse prin:
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 463/1997 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 81 alin. (4) din Codul penal (M. Of. nr. 53 din 6
februarie 1998);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 25/1998 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 81 alin. (4) şi ale art. 861 alin. (4) din Codul penal
(M. Of. nr. 143 din 8 aprilie 1998);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 177/1998 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) din Codul penal (M. Of. nr. 77 din 24
februarie 1999);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 5/1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 214 alin. (3) din Codul penal (M. Of. nr. 95 din 5
martie 1999);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 150/1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 217 alin. (6) din Codul penal (M. Of. nr. 605 din 10
decembrie 1999);
 Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului
ilicit de droguri (M. Of. nr. 362 din 3 august 2000);
 Legea nr. 197/2000 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul
penal (M. Of. nr. 568 din 15 noiembrie 2000);
 O.U.G. nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a
Codului de procedură penală (M. Of. nr. 594 din 22 noiembrie 2000), suspendată
parţial, până la aprobarea sa prin lege, prin O.U.G. nr. 295/2000 (M. Of.
nr. 707 din 30 decembrie 2000) şi aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea
nr. 456/2001 (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001);
 O.U.G. nr. 10/2001 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 271/2000
privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului,
gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse
petroliere (M. Of. nr. 62 din 6 februarie 2001), aprobată, cu modificări şi completări,
prin Legea nr. 20/2002 (M. Of. nr. 59 din 28 ianuarie 2002);
 O.U.G. nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul
penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală (M. Of. nr. 338 din 26 iunie
2001), aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 61/2002 (M. Of.
nr. 65 din 30 ianuarie 2002) [dispoziţiile tranzitorii din art. II din O.U.G.
nr. 89/2001 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale
nr. 303/2001 (M. Of. nr. 809 din 17 decembrie 2001)];
 Legea nr. 169/2002 privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului
de procedură penală şi a unor legi speciale (M. Of. nr. 261 din 18 aprilie 2002);
CP • 2
 O.U.G. nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul
penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii,
precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 351 din 27
mai 2002), aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 160/2005 (M. Of. nr. 470 din
2 iunie 2005);
 O.U.G. nr. 93/2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal (M. Of.
nr. 453 din 27 iunie 2002), aprobată prin Legea nr. 574/2002 (M. Of. nr. 787 din
30 octombrie 2002);
 O.U.G. nr. 143/2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul
penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor
sexuale (M. Of. nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată prin Legea nr. 45/2003
(M. Of. nr. 51 din 29 ianuarie 2003);
 O.U.G. nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal (M. Of. nr. 1115 din 27
noiembrie 2004), aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 85/2005 (M. Of. nr. 303
din 12 aprilie 2005);
 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum
şi unele măsuri adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005);
 Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor legi (M. Of. nr. 601 din 12 iulie 2006).
Potrivit art. VIII din Legea nr. 278/2006, „Prezenta lege intră în vigoare la 30
de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia
prevederilor
privind persoana juridică, ce intră în vigoare la 90 de zile de la data
publicării”;
 O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală, precum şi pentru modificarea altor legi (M. Of. nr. 764 din 7 septembrie
2006);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 62/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea
şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
legi (M. Of. nr. 104 din 12 februarie 2007);
 Legea nr. 337/2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal (M. Of. nr. 841
din 8 decembrie 2007);
 Legea nr. 58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal (M. Of. nr. 228
din 25 martie 2008);
 O.U.G. nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal (M. Of.
nr. 824 din 8 decembrie 2008), aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea
nr. 93/2010 (M. Of. nr. 351 din 27 mai 2010);
 Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
(M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 573/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal (M. Of. nr. 363 din 25 mai 2011);
 Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);
 Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1092/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 124 din Codul penal (M. Of. nr. 67 din 31
ianuarie 2013).
3 • CP
Cuprins
Art.
PARTEA GENERALĂ ___________________________________________ 1-154
Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare ________________________ 1-16
Capitolul I. Dispoziţii preliminare____________________________________ 1-2
Capitolul II. Limitele aplicării legii penale_____________________________ 3-16
Secţiunea I. Aplicarea legii penale în spaţiu_ _________________________ 3-9
Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp_________________________ 10-16
Titlul II. Infracţiunea ____________________________________________ 17-51
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________________ 17-191
Capitolul II. Tentativa _________________________________________ 20-22
Capitolul III. Participaţia _______________________________________ 23-31
Capitolul IV. Pluralitatea de infracţiuni ____________________________ 32-43
Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei ___________ 44-51
Titlul III. Pedepsele _____________________________________________ 52-89
Capitolul I. Dispoziţii generale______________________________________ 52
Capitolul II. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor_____________ 53-532
Capitolul III. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice___________533-631
Secţiunea 0. Regimul de executare a pedepselor principale
privative de libertate__________________________________________533-534
Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă________________________________ 54-552
Secţiunea II. Închisoarea________________________________________ 56-62
Secţiunea III. Amenda_________________________________________ 63-631
Capitolul IV. Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii
aplicabile persoanei fizice_______________________________________ 64-71
Secţiunea I. Pedepsele complementare_ ___________________________ 64-70
Secţiunea II. Pedepsele accesorii___________________________________ 71
Capitolul IV1. Pedepsele aplicabile persoanei juridice_________________711-717
Capitolul V. Individualizarea pedepselor____________________________ 72-89
Secţiunea I. Dispoziţii generale_____________________________________ 72
Secţiunea II. Circumstanţele atenuante şi agravante __________________ 73-80
Secţiunea III. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei_ _________ 81-86
Secţiunea III1. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere_ ____861-866
Secţiunea III2. Executarea pedepsei la locul de muncă ______________ 867-8611
Secţiunea IV. Calculul pedepselor ________________________________ 87-89
Titlul IV. Înlocuirea răspunderii penale ___________________________ 90-98
Titlul V. Minoritatea _ _________________________________________ 99-1101
Titlul VI. Măsurile de siguranţă ________________________________ 111-1182
Capitolul I. Dispoziţii generale_________________________________ 111-112
Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă______________________ 113-1182
Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele
condamnării _ _______________________________________________ 119-139
Capitolul I. Amnistia şi graţierea_ ______________________________ 119-120
Capitolul II. Prescripţia_______________________________________ 121-130
Capitolul III. Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor__________ 131-132
Capitolul IV. Reabilitarea______________________________________ 133-139
Titlul VIII. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală _ _____ 140-154
CP • 4
PARTEA SPECIALĂ __________________________________________ 155-361
Titlul I. Infracţiuni contra siguranţei statului ______________________ 155-173
Titlul II. Infracţiuni contra persoanei ____________________________ 174-207
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii_____ 174-188
Secţiunea I. Omuciderea_____________________________________ 174-179
Secţiunea II. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii_ __ 180-184
Secţiunea III. Avortul________________________________________ 185-188
Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei___________________ 189-196
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală__________________ 197-204
Capitolul IV. Infracţiuni contra demnităţii _ ________________________ 205-207
Titlul III. Infracţiuni contra patrimoniului _________________________ 208-222
Titlul IV. Infracţiuni contra avutului obştesc (abrogat)_ _____________ 223-235
Titlul V. Infracţiuni contra autorităţii _____________________________ 236-245
Titlul VI. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes
public sau altor activităţi reglementate de lege __________________ 246-2812
Capitolul I. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul__________ 246-258
Capitolul II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei____________ 259-2721
Capitolul III. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate______ 273-278
Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele
activităţi reglementate de lege_________________________________ 279-2812
Titlul VII. Infracţiuni de fals ____________________________________ 282-294
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori_ __________ 282-2851
Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau
de marcare________________________________________________ 286-287
Capitolul III. Falsuri în înscrisuri ________________________________ 288-294
Titlul VIII. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi
economice _________________________________________________ 295-3022
Titlul IX. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind
convieţuirea socială __________________________________________ 303-330
Capitolul I. Infracţiuni contra familiei_____________________________ 303-307
Capitolul II. Infracţiuni contra sănătăţii publice_ ____________________ 308-313
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor aflaţi în primejdie____ 314-316
Capitolul IV. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind
convieţuirea socială__________________________________________ 317-330
Titlul X. Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României _ _______ 331-355
Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari_________________________ 331-347
Secţiunea I. Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare_____________ 331-337
Secţiunea II. Infracţiuni pe câmpul de luptă________________________ 338-339
Secţiunea III. Infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare___________ 340-347
Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili_______________ 348-352
Capitolul III. Infracţiuni săvârşite de civili__________________________ 353-355
Titlul XI. Infracţiuni contra păcii şi omenirii _______________________ 356-361
Dispoziţii finale ______________________________________________ 362-363
Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare a Codului penal
1. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi
2. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
3. Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
157 • CPP
Codul de procedură penală
 adoptat prin Legea nr. 29/1968 (B. Of. nr. 145-146 din 12 noiembrie 1968);
 republicat în B. Of. nr. 58-59 din 26 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea
nr. 7/1973 (B. Of. nr. 49 din 6 aprilie 1973);
 republicat în M. Of. nr. 78 din 30 aprilie 1997, în temeiul art. IV din Legea
nr. 141/1996 (M. Of. nr. 289 din 14 noiembrie 1996).
cu modificările şi completările aduse prin:
 O.U.G. nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a
Codului de procedură penală (M. Of. nr. 594 din 22 noiembrie 2000), aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 456/2001 (M. Of. nr. 410 din 25 iulie
2001). Aplicarea unei părţi din modificările aduse prin O.U.G. nr. 207/2000 a
fost suspendată, până la aprobarea acesteia prin lege, prin O.U.G. nr. 295/2000
(M. Of. nr. 707 din 30 decembrie 2000), aprobată prin Legea nr. 109/2001
(M. Of. nr. 157 din 29 martie 2001);
 Legea nr. 296/2001 privind extrădarea (M. Of. nr. 326 din 18 iunie 2001);
 Legea nr. 704/2001 privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală
(M. Of. nr. 807 din 17 decembrie 2001) – intrată în vigoare la 30 de zile de la data
publicării;
 Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
(M. Of. nr. 2 din 4 ianuarie 2002);
 Legea nr. 169/2002 privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului
de procedură penală şi a unor legi speciale (M. Of. nr. 261 din 18 aprilie 2002);
 O.U.G. nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul
penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii,
precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 351 din 27
mai 2002), aprobată cu modificări prin Legea nr. 160/2005 (M. Of. nr. 470 din 2
iunie 2005);
 Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură
penală şi a unor legi speciale (M. Of. nr. 468 din 1 iulie 2003), modificată, în
ceea ce priveşte intrarea în vigoare a anumitor dispoziţii, prin O.U.G. nr. 66/2003
(M. Of. nr. 502 din 11 iulie 2003). În ce priveşte intrarea în vigoare a modificărilor
aduse prin Legea nr. 281/2003, a se vedea dispoziţiile art. XI din lege, precum şi
pe cele conţinute în art. II din O.U.G. nr. 66/2003, infra, la Dispoziţiile tranzitorii
cuprinse în actele de modificare a Codului de procedură penală;
 O.U.G. nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură
penală (M. Of. nr. 502 din 11 iulie 2003), aprobată prin Legea nr. 359/2003
(M. Of. nr. 635 din 5 septembrie 2003);
 O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală (M. Of.
nr. 748 din 26 octombrie 2003), rectificată în M. Of. nr. 756 din 29 octombrie
2003 şi aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2004 (M. Of. nr. 451 din 20
mai 2004). Dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2003 au devenit aplicabile de la data intrării
în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei României, respectiv de la 29
octombrie 2003;
CPP • 158
 O.U.G. nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală (M. Of.
nr. 592 din 1 iulie 2004), aprobată prin Legea nr. 548/2004 (M. Of. nr. 1164 din
8 decembrie 2004);
 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală (M. Of.
nr. 594 din 1 iulie 2004). Legea nr. 302/2004 a intrat în vigoare la 60 de zile de
la publicarea în Monitorul Oficial;
 O.U.G. nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
(M. Of. nr. 909 din 6 octombrie 2004), aprobată prin Legea nr. 575/2004 (M. Of.
nr. 1210 din 16 decembrie 2004);
 Legea nr. 480/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală (M. Of. nr. 1088 din 23 noiembrie 2004);
 Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală (M. Of. nr. 1223 din 20 decembrie 2004);
 O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare
europeană (M. Of. nr. 1179 din 28 decembrie 2005), aprobată cu modificări
prin Legea nr. 332/2006 (M. Of. nr. 629 din 20 iulie 2006);
 Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală, precum şi pentru modificarea altor legi (M. Of. nr. 677 din 7 august
2006). Legea nr. 356/2006 a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României, iar prevederile privind persoana juridică au intrat
în vigoare la data intrării în vigoare a normelor corespunzătoare din Codul penal;
 O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală, precum şi pentru modificarea altor legi (M. Of. nr. 764 din 7 septembrie
2006);
 Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură
penală (M. Of. nr. 225 din 2 aprilie 2007);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1058/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 209 alin. (41) din Codul de procedură penală
(M. Of. nr. 810 din 28 noiembrie 2007);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1086/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 172 alin. (1) teza I şi art. 173 alin. (1) din Codul
de procedură penală (M. Of. nr. 866 din 18 decembrie 2007);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 190/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 362 alin. (1) lit. a) teza a doua din Codul de procedură
penală (M. Of. nr. 213 din 20 martie 2008)
 O.U.G. nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
(M. Of. nr. 224 din 24 martie 2008).
 Legea nr. 57/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 172 din Codul de procedură
penală (M. Of. nr. 228 din 25 martie 2008);
 Lege nr. 8/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (M. Of.
nr. 105 din 20 februarie 2009);
 Legea nr. 195/2009 privind modificarea art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură
penală (M. Of. nr. 365 din 1 iunie 2009);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 783/2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea
şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea
altor legi (M. Of. nr. 404 din 15 iunie 2009);
159 • CPP
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 694/2010 asupra excepţiei de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. I pct. 184 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea
şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor
legi, referitoare la modificarea dispoziţiilor art. 3859 alin. (1) pct. 12 din Codul de
procedură penală (M. Of. nr. 392 din 14 iunie 2010);
 Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă
şi a Codului de procedură penală al României (M. Of. nr. 672 din 4 octombrie
2010);
 Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
(M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1470/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală (M. Of.
nr. 853 din 2 decembrie 2011);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1483/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 3201 alin. (1) din Codul de procedură penală
(M. Of. nr. 853 din 2 decembrie 2011);
 O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 931 din 29 decembrie 2011);
 Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după
caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (M. Of. nr. 189 din 22
martie 2012);
 Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti,
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă (M. Of. 89 din 12 februarie 2013).
Cuprins
Art.
PARTEA GENERALĂ___________________________________________ 1-199
Titlul I. Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal_________________ 1-24
Capitolul I. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal________________ 1-8
Capitolul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal_ _________ 9-24
Secţiunea I. Acţiunea penală____________________________________ 9-13
Secţiunea II. Acţiunea civilă____________________________________ 14-22
Secţiunea III. Părţile în procesul penal_ __________________________ 23-24
Titlul II. Competenţa_ __________________________________________ 25-611
Capitolul I. Felurile competenţei __________________________________ 25-45
Secţiunea I. Competenţa după materie şi după calitatea persoanei_____ 25-29
Secţiunea II. Competenţa teritorială_____________________________ 30-31
Secţiunea III. Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate_______ 32-38
Secţiunea IV. Dispoziţii comune_ _______________________________ 39-45
Capitolul II. Incompatibilitatea şi strămutarea _______________________ 46-611
Secţiunea I. Incompatibilitatea _________________________________ 46-54
Secţiunea II. Strămutarea judecării cauzei penale _________________ 55-611
Titlul III. Probele şi mijloacele de probă ___________________________ 62-135
Capitolul I. Dispoziţii generale___________________________________ 62-681
CPP • 160
Capitolul II. Mijloacele de probă _________________________________ 69-135
Secţiunea I. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului______________ 69-74
Secţiunea II. Declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii
responsabile civilmente _____________________________________ 75-771
Secţiunea III. Declaraţiile martorilor_____________________________ 78-865
Secţiunea IV. Confruntarea____________________________________ 87-88
Secţiunea V. Înscrisurile_ _____________________________________ 89-91
Secţiunea V1. Interceptările şi înregistrările audio sau video__________ 911-916
Secţiunea VI. Martorii asistenţi_ ________________________________ 92-93
Secţiunea VII. Mijloacele materiale de probă______________________ 94-95
Secţiunea VIII. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea
percheziţiilor______________________________________________ 96-111
Secţiunea IX. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea
medico-legală____________________________________________ 112-115
Secţiunea X. Expertizele___________________________________ 116-1271
Secţiunea XI. Folosirea interpreţilor _______________________________128
Secţiunea XII. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea___________ 129-131
Secţiunea XIII. Comisia rogatorie şi delegarea___________________ 132-135
Titlul IV. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale _____________ 136-170
Capitolul I. Măsurile preventive _______________________________ 136-16010
Secţiunea I. Dispoziţii generale ______________________________ 136-142
Secţiunea II. Reţinerea_ ____________________________________ 143-144
Secţiunea III. Obligarea de a nu părăsi localitatea_ ___________________145
Secţiunea III1. Obligarea de a nu părăsi ţara________________________ 1451
Secţiunea IV. Arestarea preventivă___________________________ 146-160d
§1. Arestarea învinuitului___________________________________ 146-147
§2. Arestarea inculpatului_________________________________ 148-160d
Secţiunea IV1. Dispoziţii speciale pentru minori__________________ 160e-160h
Secţiunea V. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea
provizorie pe cauţiune____________________________________ 1601-16010
§1. Liberarea provizorie sub control judiciar___________________ 1602-1603
§2. Liberarea provizorie pe cauţiune_________________________ 1604-1605
§3. Dispoziţii comune_ __________________________________ 1606-16010
Capitolul II. Alte măsuri procesuale _ ____________________________ 161-170
Secţiunea I. Luarea măsurilor de ocrotire şi de siguranţă___________ 161-162
Secţiunea II. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea
situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii_________________________ 163-170
Titlul V. Acte procesuale şi procedurale comune __________________ 171-199
Capitolul I. Asistenţa juridică şi reprezentarea_____________________ 171-174
Capitolul II. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de
aducere _________________________________________________ 175-1841
Capitolul III. Termenele_______________________________________ 185-188
Capitolul IV. Cheltuielile judiciare_ ______________________________ 189-193
Capitolul V. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor
materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite_______________________ 194-196
Capitolul VI. Nulităţile____________________________________________197
Capitolul VII. Amenda judiciară_________________________________ 198-199
161 • CPP
PARTEA SPECIALĂ_________________________________________ 200-5221
Titlul I. Urmărirea penală ______________________________________ 200-286
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________________ 200-205
Capitolul II. Competenţa organelor de urmărire penală_______________ 206-215
Capitolul III. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea
de urmărire penală__________________________________________ 216-220
Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale__________________________ 221-260
Secţiunea I. Sesizarea organelor de urmărire penală______________ 221-227
Secţiunea II. Desfăşurarea urmăririi penale_____________________ 228-238
Secţiunea III. Suspendarea urmăririi penale_____________________ 239-241
Secţiunea IV. Încetarea urmăririi penale________________________ 242-248
Secţiunea V. Scoaterea de sub urmărirea penală________________ 249-2491
Secţiunea VI. Procedura prezentări materialului de urmărire
penală_ _________________________________________________ 250-254
Secţiunea VII. Terminarea urmăririi penale______________________ 255-260
§ 1. Urmărirea fără punerea în mişcare a acţiunii penale__________ 255-257
§ 2. Urmărirea cu acţiunea penală pusă în mişcare ______________ 258-260
Capitolul V. Trimiterea în judecată______________________________ 261-269
Capitolul VI. Reluarea urmăririi penale___________________________ 270-274
Capitolul VII. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire
penală___________________________________________________ 275-2781
Capitolul VIII. Procedura plângerii prealabile______________________ 279-286
Titlul II. Judecata____________________________________________ 287-4145
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________________ 287-312
Capitolul II. Judecata în primă instanţă___________________________ 313-360
Secţiunea I. Desfăşurarea judecării cauzelor_ ___________________ 313-342
Secţiunea II. Deliberarea şi hotărârea instanţei___________________ 343-360
Capitolul III. Căile de atac ordinare ____________________________ 361-38519
Secţiunea I. Apelul_________________________________________ 361-385
Secţiunea II. Recursul____________________________________ 3851-38519
Capitolul IV. Căile extraordinare de atac _ _______________________ 386-4145
Secţiunea I. Contestaţia în anulare____________________________ 386-392
Secţiunea II. Revizuirea____________________________________ 393-4082
Secţiunea III. Recursul în interesul legii________________________ 409-4145
Titlul III. Executarea hotărârilor penale _ _________________________ 415-464
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________________ 415-419
Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor_____________________ 420-446
Secţiunea I. Punerea în executare a pedepselor principale_ ________ 420-425
Secţiunea II. Punerea în executare a pedepselor complementare ____ 426-428
Secţiunea III. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă_______ 429-4391
Secţiunea IV. Punerea în executare a dispoziţiilor privind
înlocuirea răspunderii penale________________________________ 440-441
Secţiunea IV1. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care
s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 din Codul penal___________ 4411
Secţiunea V. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a
cheltuielilor judiciare avansate de stat _ ________________________ 442-443
Secţiunea VI. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre___ 444-446
Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea______________________ 447-459
Secţiunea I. Schimbări în executarea unor hotărâri________________ 447-452
CPP • 162
Secţiunea II. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă_________________________________________ 453-454
Secţiunea III. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau
a detenţiunii pe viaţă_______________________________________ 455-457
Secţiunea IV. Înlăturarea sau modificarea pedepsei_______________ 458-459
Capitolul IV. Dispoziţii comune_ ________________________________ 460-464
Titlul IV. Proceduri speciale __________________________________ 465-5221
Capitolul I. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante___________ 465-479
Capitolul I1. Procedura privind tragerea la răspundere penală
a persoanei juridice________________________________________ 4791-47915
Capitolul II. Procedura în cauzele cu infractori minori________________ 480-493
Capitolul II1. Procedura dării în urmărire _________________________ 4931-4937
Capitolul III. Procedura reabilitării judecătoreşti ____________________ 494-503
Capitolul IV. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în
cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de
libertate în mod nelegal_______________________________________ 504-507
Capitolul V. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare______ 508-512
Capitolul VI. Asistenţa judiciară internaţională ____________________ 513-5221
Secţiunea I. Dispoziţii generale___________________________________513
Secţiunea II. Comisia rogatorie (abrogată)_ _____________________ 514-518
Secţiunea III. Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte
judiciare străine___________________________________________ 519-522
Secţiunea IV. Rejudecarea în caz de extrădare sau predare
în baza unui mandat european de arestare_________________________ 5221
Dispoziţii finale_ _____________________________________________ 523-524
Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare a Codului
de procedură penală
1. Legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală
2. Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală şi a unor legi speciale
3. O.U.G. nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul
de procedură penală
4. O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală
5. Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală
6. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
7. O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
8. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor
9. O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
10. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă423 • Legea nr. 275/2006
Legea nr. 275/2006
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal
publicată în
M. Of. nr. 627 din 20 iulie 2006
cu modificările şi completările aduse prin:
 Legea nr. 83/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal (M. Of. nr. 329 din 19 mai 2010).
Cuprins _______________________________________________________ Art.
Titlul I. Dispoziţii generale_ ________________________________________1-6
Titlul II. Executarea pedepsei amenzii ________________________________ 7
Titlul III. Executarea măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor
dispuse de instanţă potrivit Codului penal___________________________8-10
Titlul IV. Executarea pedepselor privative de libertate_ _______________11-80
Capitolul I. Organizarea executării pedepselor privative de libertate______11-17
Capitolul II. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate___18-28
Capitolul III. Condiţiile de detenţie_________________________________29-37
Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate
în executarea pedepselor privative de libertate_______________________38-56
Capitolul V. Munca prestată de persoanele condamnate
la pedepse privative de libertate_ _________________________________57-63
Capitolul VI. Activităţile educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologică şi asistenţă socială, instruirea şcolară şi formarea profesională
a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate_ ___________64-67
Capitolul VII. Recompense, abateri şi sancţiuni disciplinare_____________68-74
Secţiunea 1. Recompense____________________________________68-69
Secţiunea a 2-a. Abateri şi sancţiuni disciplinare__________________ 70-742
Secţiunea a 3-a. Infracţiuni_ _________________________________ 741-742
Capitolul VIII. Liberarea condiţionată_______________________________75-77
Capitolul IX. Documentele întocmite de administraţia penitenciarului______78-80
Titlul V. Executarea măsurilor preventive privative de libertate_________81-84
Titlul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale______________________________85-86
Dispoziţii tranzitorii cuprinse în Legea nr. 83/2010
Legea nr. 275/2006 • 424
Titlul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Legalitatea executării pedepselor. Executarea pedepselor
se realizează în conformitate cu dispoziţiile Codului penal, ale Codului de
procedură penală şi ale prezentei legi.
Art. 2. Temeiul executării pedepselor. Pedepsele se execută numai
în temeiul hotărârilor judecătoreşti de condamnare rămase definitive.
Art. 3. Respectarea demnităţii umane. Pedepsele se execută în
condiţii care să asigure respectarea demnităţii umane.
Art. 4. Interzicerea supunerii la tortură, tratamente inumane sau
degradante ori la alte rele tratamente. (1) Se interzice supunerea oricărei
persoane aflate în executarea unei pedepse la tortură, la tratamente inumane
sau degradante ori la alte rele tratamente.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.
Art. 5. Interzicerea discriminării în executarea pedepselor. (1) În
timpul executării pedepselor este interzisă orice formă de discriminare pe
temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie,
apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate,
boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA sau alte temeiuri.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.
Art. 6. Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative
de libertate şi judecătorul delegat la compartimentul de executări
penale. (1) Executarea pedepselor se desfăşoară sub supravegherea,
controlul şi autoritatea judecătorului delegat.
(2)[1] Preşedintele curţii de apel desemnează anual, cu acordul scris al
acestora, unul sau mai mulţi judecători delegaţi pentru executarea pedepselor
privative de libertate, precum şi grefieri în vederea exercitării atribuţiilor
judiciare ale acestora, pentru fiecare penitenciar aflat în circumscripţia
teritorială a curţii de apel.
(3) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea
acestor pedepse şi exercită celelalte atribuţii stabilite prin prezenta lege.
(4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate,
desemnat pentru penitenciarul în a cărui circumscripţie se află
un centru de reţinere şi arestare preventivă sau un centru de arestare
preventivă,
supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea
măsurilor preventive privative de libertate şi exercită celelalte atribuţii
stabilite prin prezenta lege.
[1] Alin. (2) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea
nr. 83/2010.
Art. 1-6
425 • Legea nr. 275/2006
(5) Pe durata exercitării atribuţiilor de judecător delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate, acesta nu poate desfăşura alte
activităţi decât cele stabilite de prezenta lege.
(6) Judecătorul delegat la compartimentul de executări penale din
cadrul fiecărei instanţe de executare, desemnat anual de preşedintele
acestei instanţe, supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în
executarea pedepselor neprivative de libertate şi exercită celelalte atribuţii
stabilite prin Codul de procedură penală, regulamentul de ordine interioară
a instanţelor judecătoreşti şi prin prezenta lege.
Titlul II. Executarea pedepsei amenzii
Art. 7. Modul de executare a pedepsei amenzii. (1) Executarea
pedepsei amenzii în cazul nerespectării termenului de achitare integrală
a acesteia sau a unei rate, când plata amenzii a fost eşalonată, se face
potrivit dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare şi cu
procedura prevăzută de aceste dispoziţii.
(2) Executorii fiscali au obligaţia să comunice instanţei de executare,
la data achitării integrale a amenzii, executarea acesteia şi să înştiinţeze
instanţa cu privire la orice împrejurare care împiedică executarea.
Titlul III. Executarea măsurilor
de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse
de instanţă potrivit Codului penal
Art. 8. Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor
dispuse potrivit Codului penal. (1) Controlul executării măsurilor
de supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute în Codul penal, care pot fi
dispuse
în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se
asigură de judecătorul delegat la compartimentul de executări penale de
la instanţa de executare, direct sau prin intermediul consilierilor serviciului
de probaţiune[1] în circumscripţia căruia se află domiciliul, reşedinţa sau
locuinţa persoanei condamnate.
(2) Pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, persoana
condamnată poate solicita asistenţă şi consiliere, care se acordă,
potrivit legii, de consilierii serviciului de probaţiune.
[1] Potrivit art. 79 alin. (1) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de
probaţiune (M. Of. nr. 407 din 10 mai 2006), „La data intrării în vigoare a prezentei legi
denumirea «servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor», cuprinsă
în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea «servicii de probaţiune»”. În
această versiune actualizată a Legii nr. 275/2006, expresia a fost înlocuită, acolo unde a
fost cazul.
Art. 7-8
Legea nr. 275/2006 • 426
Art. 9. Sesizarea instanţei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere
şi a obligaţiilor dispuse de instanţă. În situaţia nerespectării
măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor prevăzute în Codul
penal, dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere,
judecătorul delegat la compartimentul de executări penale, din oficiu sau
la propunerea consilierilor serviciului de probaţiune, sesizează instanţa de
executare în vederea revocării suspendării.
Art. 10. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile dispuse faţă de
minor. Dispoziţiile art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător în situaţia
măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse faţă de minor în cazul
suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau sub control.
Titlul IV. Executarea pedepselor
privative de libertate
Capitolul I. Organizarea executării
pedepselor privative de libertate
Art. 11. Penitenciarele. (1) Pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi a închisorii
se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare.
(2) Penitenciarele se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, au personalitate
juridică şi sunt în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(3) Organizarea şi funcţionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament
aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Ministerului Justiţiei
şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(4) În cadrul penitenciarelor se pot înfiinţa, prin decizie a directorului
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, secţii interioare sau
exterioare ale penitenciarelor, în raport cu regimurile de executare a pedepselor
privative de libertate, categoriile de persoane condamnate şi cerinţele
speciale de protecţie a anumitor categorii de persoane condamnate.
(5) Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte penitenciarul în
care persoana condamnată va executa pedeapsa privativă de libertate. La
stabilirea penitenciarului se va avea în vedere ca acesta să fie situat cât
mai aproape de localitatea de domiciliu a persoanei condamnate.
Notă. A se vedea şi: √ H.G. nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea
şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (M. Of. nr. 1062 din 16
noiembrie 2004); √ Decizia nr. 507/2012 a directorului general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor penitenciare (M. Of. nr. 399 din 14 iunie 2012).
Art. 9-11
427 • Legea nr. 275/2006
Art. 12. Penitenciarele speciale. (1) Pentru anumite categorii de persoane
condamnate la pedepse privative de libertate se pot înfiinţa penitenciare
speciale, în condiţiile art. 11 alin. (2).
(2) Penitenciarele speciale sunt:
a) penitenciare pentru minori şi tineri;
b) penitenciare pentru femei;
c) penitenciare-spital.
Art. 13. Secţiile speciale de arestare preventivă. (1) În cadrul penitenciarelor
se pot înfiinţa secţii speciale de arestare preventivă, prin decizie
a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2) În secţiile speciale de arestare preventivă din penitenciare pot fi
deţinute numai persoanele condamnate printr-o hotărâre definitivă la o
pedeapsă privativă de libertate, care sunt cercetate în stare de arest preventiv
în altă cauză, precum şi persoanele arestate preventiv aflate în curs
de judecată.
Art. 14.[1] Comisia pentru individualizarea regimului de executare
a pedepselor privative de libertate. (1) În fiecare penitenciar se constituie
o comisie pentru stabilirea, schimbarea şi individualizarea regimului
de executare a pedepselor privative de libertate, alcătuită din: directorul
penitenciarului,
care exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei, şeful serviciului/
biroului pentru aplicarea regimurilor, medicul penitenciarului,
şeful
serviciului/ biroului educaţie şi şeful serviciului/ biroului asistenţă
psihosocială.
(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) se asigură de către şeful
serviciului/biroului evidenţă din penitenciarul respectiv.
Art. 15. Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (1) Administraţia
Naţională a Penitenciarelor este instituţia publică cu personalitate juridică,
în subordinea Ministerului Justiţiei, având ca scop coordonarea şi controlul
activităţii unităţilor care se organizează şi funcţionează în subordinea sa.
(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este asigurată
de un director general, numit prin ordin al ministrului justiţiei.
(4) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are
calitatea de ordonator secundar de credite.
(5) Finanţarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se asigură din
subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii.
(6) Veniturile obţinute prin munca prestată de către persoanele condamnate
vor fi folosite pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie.
Notă. A se vedea şi: √ H.G. nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea
şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (M. Of. nr. 1062 din 16
[1] Art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 83/2010.
Art. 12-15
Legea nr. 275/2006 • 428
noiembrie 2004); √ Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu
statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată (M. Of.
nr. 628 din 22 septembrie 2009); √ Ordinul ministrului justiţiei nr. 2003/C/2008
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor (M. Of. nr. 603 din 13 august 2008); √ Decizia
nr. 543/2012 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară în Administraţia Naţională
a Penitenciarelor (M. Of. nr. 423 din 26 iunie 2012).
Art. 16. Siguranţa penitenciarelor. (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor
are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru siguranţa penitenciarelor,
precum şi măsurile de pază, supraveghere, escortare, menţinerea
şi restabilirea ordinii şi disciplinei în rândul persoanelor condamnate la
pedepse privative de libertate şi a persoanelor arestate preventiv, deţinute
în centrele de arestare preventivă sau în secţiile speciale din penitenciare.
(2) Măsurile necesare pentru siguranţa penitenciarelor se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
(3) Penitenciarele trebuie să dispună de amenajările, dispozitivele, personalul
şi mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea şi controlul
perimetrelor, al spaţiilor interioare şi al căilor de acces, precum şi de armamentul
şi muniţia necesare.
(4) În cazul manifestărilor care tulbură ordinea şi liniştea publică din
cadrul penitenciarelor sau pun în pericol viaţa ori integritatea corporală
a persoanelor sau securitatea bunurilor şi care depăşesc posibilităţile de
intervenţie ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, poate fi solicitat
sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(5) În îndeplinirea atribuţiunilor ce îi revin, personalul din penitenciare
poate folosi mijloacele tehnice din dotare, inclusiv armamentul, în condiţiile
legii.
Notă. A se vedea şi: √ Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (M. Of. nr. 523 din 27 iulie 2010);
√ Ordinul ministrului justiţiei nr. 2748/C/2010 pentru aprobarea Manualului de
proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice şi a Manualului
pentru gestionarea incidentelor (M. Of. nr. 813 din 6 decembrie 2010).
Art. 17. Protecţia martorilor care execută pedepse privative de
libertate. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi administraţia penitenciarului
au obligaţia de a asigura, în condiţiile legii, protecţia şi asistenţa
martorului aflat în stare de pericol şi ale martorului protejat care execută o
pedeapsă privativă de libertate sau este arestat preventiv.
Art. 16-17
429 • Legea nr. 275/2006
Capitolul II. Regimurile de executare
a pedepselor privative de libertate
Art. 18. Dispoziţii generale privind regimurile de executare a
pedepselor privative de libertate. (1) Regimurile de executare a pedepselor
privative de libertate cuprind ansamblul de reguli care stau la baza
executării pedepselor privative de libertate.
(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt
bazate pe sistemele progresiv şi regresiv, persoanele condamnate trecând
dintr-un regim în altul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate trebuie
să asigure respectarea şi protejarea vieţii, sănătăţii şi demnităţii persoanelor
private de libertate, a drepturilor şi libertăţilor acestora, fără să cauzeze
suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată.
Art. 19. Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de
libertate. (1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
sunt:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferenţiază
în raport cu gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor
condamnate, modul de desfăşurare a activităţilor şi condiţiile de detenţie.
Art. 20. Regimul de maximă siguranţă. (1)[1] Regimul de maximă
siguranţă
se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii
pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de
15 ani, precum şi celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului.
(11)[2] Criteriile de stabilire şi procedura de evaluare a riscului pe care îl
prezintă persoana condamnată pentru siguranţa penitenciarului se stabilesc
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, precum
şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate
în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.
(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă
siguranţă sunt supuse unor măsuri stricte de pază, supraveghere şi
escortare, sunt cazate, de regulă, individual, prestează muncă şi desfăşoară
activităţile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică
şi asistenţă socială în grupuri mici, în spaţii anume stabilite în interiorul
penitenciarului, sub supraveghere continuă.
[1] Alin. (1) al art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din
Legea nr. 83/2010.
[2] Alin. (11) al art. 20 a fost introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 83/2010.
Art. 18-20
Legea nr. 275/2006 • 430
Art. 21. Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de
maximă siguranţă. (1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor
persoane condamnate:
a) bărbaţii care au împlinit vârsta de 60 de ani şi femeile care au împlinit
vârsta de 55 de ani;
b) femeile însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până
la un an;
c) minorii;
d) persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi cele cu
afecţiuni locomotorii grave.
(2) Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. a) vor executa
pedeapsa privativă de libertate în regim închis. Persoanele condamnate
prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor executa pedeapsa privativă de libertate
în regim închis, pe perioada cât durează cauza care a impus neaplicarea
regimului de maximă siguranţă.
Art. 22. Regimul închis. (1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte
15 ani.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii,
precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei
condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.
(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis
sunt cazate, de regulă, în comun, prestează munca şi desfăşoară activităţi
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă
socială în grupuri, în interiorul penitenciarului, sub pază şi supraveghere.
(4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis
pot presta munca şi în afara penitenciarului, sub pază şi supraveghere
continuă, cu aprobarea directorului penitenciarului.
Art. 23. Regimul semideschis. (1) Regimul semideschis se aplică
iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an,
dar care nu depăşeşte 5 ani.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii,
precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei
condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.
(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis
sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în interiorul penitenciarului,
prestează munca şi desfăşoară activităţile educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială sub supraveghere,
în grupuri, în spaţii din interiorul penitenciarului care rămân deschise
în timpul zilei.
Art. 21-23
431 • Legea nr. 275/2006
(4)[1] Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis
pot presta muncă şi desfăşura activităţi educative, culturale, terapeutice,
de consiliere psihologică şi asistenţă socială, în afara penitenciarului,
sub supraveghere.
Art. 24. Regimul deschis. (1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.
(2) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis
sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în interiorul penitenciarului,
pot presta munca şi pot desfăşura activităţile educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială în afara penitenciarului,
fără supraveghere.
Art. 25. Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative
de libertate. (1)[2] Regimul de executare a pedepsei privative de libertate
se stabileşte la primirea persoanei condamnate în primul penitenciar în
care aceasta urmează să execute pedeapsa, de către comisia prevăzută
la art. 14.
(2) Împotriva modului de stabilire a regimului de executare persoana
condamnată poate formula plângere la judecătorul delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate, în termen de 3 zile de la data când
a luat cunoştinţă de regimul de executare a pedepsei stabilit.
(3) Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul
de deţinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative
de libertate.
(4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate soluţionează plângerea în termen de 15 zile de la data primirii
acesteia şi pronunţă, prin încheiere motivată, una dintre următoarele soluţii:
a) admite plângerea şi dispune modificarea regimului de executare
stabilit de comisia prevăzută la art. 14;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.
(5) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraţiei
penitenciarului în termen de două zile de la data pronunţării acesteia.
(6) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate persoana condamnată şi administraţia penitenciarului
pot introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află
penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Contestaţia
nu este suspensivă de executare.
(7) Contestaţia se judecă potrivit dispoziţiilor art. 460 alin. (2)-(5) din
Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.
[1] Alin. (4) al art. 23 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din
Legea nr. 83/2010.
[2] Alin. (1) şi (4)-(6) ale art. 25 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin
art. I pct. 6 din Legea nr. 83/2010.
Art. 24-25
Legea nr. 275/2006 • 432
(8) Hotărârea judecătoriei este definitivă.
Art. 26. Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative
de libertate. (1)[1] Schimbarea regimului de executare a pedepselor
privative de libertate se dispune de judecătorul delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate, la cererea persoanei condamnate sau la
sesizarea comisiei prevăzute la art. 14. Comisia prevăzută la art. 14 are
obligaţia ca, după executarea a 8 ani în cazul pedepselor cu detenţiunea
pe viaţă şi a unei pătrimi din durata pedepsei cu închisoarea, să analizeze
conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru
reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la cunoştinţa
persoanei condamnate, sub semnătură. În cazul în care comisia apreciază
că se impune schimbarea regimului de executare, sesizează judecătorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care
comisia apreciază că nu se impune schimbarea regimului de executare,
stabileşte termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an.
(11)[2] Persoana condamnată are posibilitatea de a formula cererea
de schimbare a regimului de executare după executarea fracţiunii de
pedeapsă prevăzute la alin. (1).
(2) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune dacă
persoana condamnată a avut o bună conduită şi a făcut eforturi serioase
pentru reintegrare socială, în special în cadrul activităţilor educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii
şcolare şi al formării profesionale, precum şi în cadrul muncii prestate.
(3) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de
libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată
a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă
cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă,
prin conduita sa, afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau
siguranţa acestuia.
(4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt constatate de comisia
prevăzută la art. 14 printr-un raport care se anexează la cererea persoanei
condamnate ori la sesizarea comisiei.
(5) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate dispune prin încheiere motivată, cu privire la schimbarea regimului
de executare a pedepselor privative de libertate, numai după ascultarea
persoanei
condamnate, la locul de deţinere, în termen de 15 zile de la
primirea cererii sau sesizării.
[1] Alin. (1), (4), (7) şi (8) ale art. 26 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin
art. I pct. 7 din Legea nr. 83/2010.
[2] Alin. (11) al art. 26 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 83/2010.
Art. 26
433 • Legea nr. 275/2006
(51)[1] Încheierea prin care se dispune menţinerea sau schimbarea
regimului de executare a pedepsei cuprinde şi termenul de la împlinirea
căruia comisia prevăzută la art. 14 va reanaliza situaţia persoanei condamnate,
termen care nu poate fi mai mare de 6 luni.
(6) Când judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative
de libertate constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru schimbarea
regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin încheierea
de respingere fixează termenul după expirarea căruia cererea sau sesizarea
va putea fi reînnoită, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni.
(7) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraţiei
penitenciarului în termen de două zile de la data pronunţării acesteia.
(8) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate persoana condamnată şi administraţia penitenciarului
pot introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie
se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.
Contestaţia nu este suspensivă de executare.
(9) Contestaţia se judecă potrivit dispoziţiilor art. 460 alin. (2)-(5) din
Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.
(10) Hotărârea judecătoriei este definitivă.
Art. 27. Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative
de libertate. (1)[2] Individualizarea regimului de executare a pedepselor
privative de libertate se stabileşte de comisia prevăzută la art. 14, în
funcţie de conduita, personalitatea, vârsta, starea de sănătate şi posibilităţile
de reintegrare socială ale persoanei condamnate.
(2) Persoana condamnată este inclusă, ţinând seama de criteriile
prevăzute în alin. (1), în programe care urmăresc în principal:
a) desfăşurarea de activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologică şi asistenţă socială;
b) instruirea şcolară;
c) formarea profe

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec