Codul Muncii si Legi uzuale - ad litteram Actualizat 20 martie 2013

Codul Muncii si Legi uzuale - ad litteram Actualizat 20 martie 2013
Preț: 15,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2013
Pagini: 288
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Data aparitiei: Aprilie 2013


Lucrarea Codul muncii si legi uzuale cuprinde dispozitiile Codului muncii (Legea nr. 53/2003), republicat, actualizate pana la data de 20 martie 2013, modificarile aduse prin Legea nr. 187/2012 (publicata in M. Of., Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012), care intra in vigoare la 1 februarie 2014 si prin Legea nr. 2/2013 (publicata in M. Of., Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013), completarile aduse prin Legea nr. 76/2012 (publicata in M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), in vigoare de la 15 februarie 2013, precum si decizii de admitere a recursurilor in interesul legii.

Prezenta lucrare mai contine si 11 legi uzuale care vin in completarea dispozitiilor Codului muncii:
– Legea nr. 62/2011 a dialogului social (republicata in M. Of. nr. 625 din 31 august 2012)
– Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
– Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
– Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
– Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
– O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
– Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca
– H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011
– Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
– Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
– Ordinul nr. 1474/ 2011 Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011

Despre colectie

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, lider al pietei de carte juridica din Romania va propune o colectie care sa vina in intampinarea nevoilor dumneavoastra - COLECTIA PRO LEGE - o colectie speciala dedicata legislatiei romane, si nu numai.

Cu un nou design, intr-o noua structura, dedicata sprijinirii activitatii dumneavoastra, in scopul unei bune cunoasteri a legislatiei interne, al clarificarii si elucidarii normelor legislative, Editura va propune in aceasta colectie o serie de lucrari care acopera principalele domenii de interes.

Consideram, asadar, oportun, in contextul legislativ actual, in care noile coduri vor genera o adevarata revolutie a sistemului juridic romanesc, sa venim in sprijinul dumneavoastra cu un proiect nou care sa ofere acces usor la legislatia interna.

Lucrarile noastre ofera informatii privitoare la ultimele modificari legislative, actele normative prin care s-au produs aceste modificari, precum si deciziile relevante al Curtii Constitutionale si recursurile in interesul legii care modifica legislatia. Avand in vedere aparitia pe piata a unor noi acte normative, si ne referim aici la noile coduri - unele neintrate in vigoare, semnalam prezenta unor lucrari comparative: noul cod - vechiul cod, unde sunt prezentate tabele de corespondenta intre articole.

Intelegand nevoia unei priviri globale asupra unui anumit domeniu, am selectat cele mai importante acte normative, pentru a le alatura codurilor, si a veni astfel in sprijinul dumneavoastra cu informatii cat mai complete.

Prin acest nou produs, prin comunitatea celor mai reputati autori angrenati in acest proiect, precum si cu avantajul experientei de peste 10 ani pe aceasta piata juridica, avem incredere ca vom deveni prima dumneavoastra alegere in materie de legislatie!
Date tehnice

Titlu: Codul Muncii si Legi uzuale - ad litteram
Pret: 15,00 RON
ISBN: 978-606-673-080-8
Format: A5
Pagini: 288


Cuprins 5
CUPRINS
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii ............................................................................... 11
Titlul I. Dispoziţii generale ............................................................................................ 13
Capitolul I. Domeniul de aplicare ................................................................................ 13
Capitolul II. Principii fundamentale .............................................................................. 14
Titlul II. Contractul individual de muncă ..................................................................... 16
Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă ............................................. 16
Capitolul II. Executarea contractului individual de muncă ........................................... 23
Capitolul III. Modificarea contractului individual de muncă ......................................... 25
Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de muncă ...................................... 27
Capitolul V. Încetarea contractului individual de muncă ............................................. 29
Secţiunea 1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă ..................... 29
Secţiunea a 2-a. Concedierea ............................................................................... 30
Secţiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care ţin de persoana
salariatului .............................................................................................................. 31
Secţiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana
salariatului .............................................................................................................. 32
Secţiunea a 5-a. Concedierea colectivă. Informarea, consultarea
salariaţilor şi procedura concedierilor colective .................................................... 33
Secţiunea a 6-a. Dreptul la preaviz ........................................................................ 36
Secţiunea a 7-a. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale ........................ 37
Secţiunea a 8-a. Demisia ....................................................................................... 37
Capitolul VI. Contractul individual de muncă pe durată determinată ......................... 38
Capitolul VII. Munca prin agent de muncă temporară ................................................. 39
Capitolul VIII. Contractul individual de muncă cu timp parţial ..................................... 43
Capitolul IX. Munca la domiciliu .................................................................................. 44
Titlul III. Timpul de muncă şi timpul de odihnă .......................................................... 45
Capitolul I. Timpul de muncă ...................................................................................... 45
Secţiunea 1. Durata timpului de muncă ................................................................. 45
Secţiunea a 2-a. Munca suplimentară ................................................................... 47
Secţiunea a 3-a. Munca de noapte ........................................................................ 47
Secţiunea a 4-a. Norma de muncă ........................................................................ 49
Capitolul II. Repausuri periodice ................................................................................. 49
Secţiunea 1. Pauza de masă şi repausul zilnic ..................................................... 49
Secţiunea a 2-a. Repausul săptămânal ................................................................. 50
Secţiunea a 3-a. Sărbătorile legale ........................................................................ 51
6 Codul muncii
Capitolul III. Concediile ............................................................................................... 52
Secţiunea 1. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor .............. 52
Secţiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesională ...................................... 54
Titlul IV. Salarizarea ...................................................................................................... 55
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 55
Capitolul II. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată ............................. 56
Capitolul III. Plata salariului ......................................................................................... 56
Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale ........................... 58
Capitolul V. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii,
al unităţii sau al unor părţi ale acesteia ....................................................................... 58
Titlul V. Sănătatea şi securitatea în muncă ................................................................ 59
Capitolul I. Reguli generale ......................................................................................... 59
Capitolul II. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă .......................................... 61
Capitolul III. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale .............................................. 62
Titlul VI. Formarea profesională .................................................................................. 63
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 63
Capitolul II. Contracte speciale de formare profesională organizată de
angajator ...................................................................................................................... 65
Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de muncă .................................................. 66
Titlul VII. Dialogul social ............................................................................................... 68
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 68
Capitolul II. Sindicatele................................................................................................ 68
Capitolul III. Reprezentanţii salariaţilor ....................................................................... 69
Capitolul IV. Patronatul ............................................................................................... 71
Titlul VIII. Contractele colective de muncă .................................................................. 72
Titlul IX. Conflictele de muncă ..................................................................................... 73
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 73
Capitolul II. Greva ....................................................................................................... 73
Titlul X. Inspecţia muncii .............................................................................................. 74
Titlul XI. Răspunderea juridică ..................................................................................... 75
Capitolul I. Regulamentul intern .................................................................................. 75
Capitolul II. Răspunderea disciplinară ........................................................................ 76
Capitolul III. Răspunderea patrimonială ...................................................................... 78
Capitolul IV. Răspunderea contravenţională ............................................................... 79
Capitolul V. Răspunderea penală ............................................................................... 81
Titlul XII. Jurisdicţia muncii .......................................................................................... 84
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 84
Cuprins 7
Capitolul II. Competenţa materială şi teritorială .......................................................... 85
Capitolul III. Reguli speciale de procedură ................................................................. 85
Titlul XIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale ....................................................................... 87
Index alfabetic ........................................................................................................... 90
Legea nr. 62/2011 a dialogului social .......................................................................... 99
Titlul I. Dispoziţii generale ............................................................................................ 99
Titlul II. Organizaţiile sindicale ................................................................................... 102
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 102
Capitolul II. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale ......... 103
Secţiunea 1. Statutele organizaţiilor sindicale ..................................................... 103
Secţiunea a 2-a. Conducerea organizaţiilor sindicale .......................................... 104
Secţiunea a 3-a. Dobândirea personalităţii juridice ............................................. 104
Secţiunea a 4-a. Patrimoniul organizaţiei sindicale ............................................. 106
Secţiunea a 5-a. Atribuţiile organizaţiilor sindicale .............................................. 107
Secţiunea a 6-a. Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor .................... 108
Capitolul III. Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale ............................. 109
Capitolul IV. Forme de asociere a organizaţiilor sindicale ........................................ 110
Capitolul V. Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale ........................................... 112
Titlul III. Organizaţiile patronale ................................................................................. 115
Capitolul I. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor patronale ......... 115
Secţiunea 1. Constituire şi organizare ................................................................. 115
Secţiunea a 2-a. Statutul ...................................................................................... 116
Secţiunea a 3-a. Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale ......................... 118
Secţiunea 4. Patrimoniul şi finanţarea activităţii................................................... 119
Capitolul II. Dizolvarea organizaţiilor patronale ......................................................... 120
Capitolul III. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale .......................................... 120
Titlul IV. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social ..................................... 123
Titlul V. Consiliul economic şi social ........................................................................ 125
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 125
Capitolul II. Atribuţiile Consiliului Economic şi Social ................................................ 126
Capitolul III. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social ................ 127
Secţiunea 1. Structura Consiliului Economic şi Social ......................................... 127
Secţiunea a 2-a. Plenul Consiliului Economic şi Social ....................................... 127
Secţiunea a 3-a. Biroul executiv .......................................................................... 130
Secţiunea a 4-a. Preşedintele şi vicepreşedinţii .................................................. 130
Secţiunea a 5-a. Comisiile de specialitate ........................................................... 131
Secţiunea a 6-a. Secretariatul tehnic ................................................................... 132
Capitolul IV. Alte dispoziţii ......................................................................................... 132
8 Codul muncii
Titlul VI. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul
administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial .................................................. 134
Titlul VII. Negocierile colective de muncă ................................................................. 137
Capitolul I. Negocierea contractelor colective de muncă .......................................... 137
Capitolul II. Efectele contractelor colective de muncă .............................................. 139
Capitolul III. Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă ................... 139
Capitolul IV. Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă în
sectorul bugetar ........................................................................................................ 141
Capitolul V. Încheierea contractelor colective de muncă .......................................... 142
Capitolul VI. Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
colectiv de muncă ..................................................................................................... 144
Titlul VIII. Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de
muncă ........................................................................................................................... 146
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 146
Capitolul II. Conflicte colective de muncă ................................................................. 146
Capitolul III. Concilierea conflictelor colective de muncă .......................................... 148
Capitolul IV. Medierea şi arbitrajul ............................................................................ 150
Capitolul V. Greva ..................................................................................................... 151
Capitolul VI. Conflictele individuale de muncă .......................................................... 155
Titlul IX. Sancţiuni ....................................................................................................... 157
Titlul X. Dispoziţii tranzitorii şi finale ........................................................................ 159
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare
şi consultare a angajaţilor ........................................................................................... 167
Capitolul I. ................................................................................................................ 167
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ........................................................................... 167
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare ................................................................ 168
Capitolul II ................................................................................................................. 168
Secţiunea 1. Modalităţi de informare şi consultare .............................................. 168
Secţiunea a 2-a. Protecţia reprezentanţilor angajaţilor şi a drepturilor
părţilor .................................................................................................................. 169
Capitolul III. Dispoziţii finale ...................................................................................... 170
Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora ...................... 172
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 172
Capitolul II. Drepturile salariaţilor .............................................................................. 173
Capitolul III. Dispoziţii finale ...................................................................................... 174
Cuprins 9
Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale ................................................................................................ 176
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă ............................................ 180
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 180
Capitolul II. Domeniu de aplicare .............................................................................. 180
Capitolul III. Obligaţiile angajatorilor ......................................................................... 182
Secţiunea 1. Obligaţii generale ale angajatorilor ................................................. 182
Secţiunea a 2-a. Servicii de prevenire şi protecţie ............................................... 184
Secţiunea a 3-a. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucrătorilor, pericol grav şi iminent ....................................................................... 185
Secţiunea a 4-a. Alte obligaţii ale angajatorilor .................................................... 186
Secţiunea a 5-a. Informarea lucrătorilor............................................................... 188
Secţiunea a 6-a. Consultarea şi participarea lucrătorilor ..................................... 189
Secţiunea a 7-a. Instruirea lucrătorilor ................................................................. 190
Capitolul IV. Obligaţiile lucrătorilor ............................................................................ 190
Capitolul V. Supravegherea sănătăţii ........................................................................ 191
Capitolul VI. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea
evenimentelor............................................................................................................ 192
Secţiunea 1. Evenimente ..................................................................................... 192
Secţiunea a 2-a. Accidente de muncă ................................................................. 193
Secţiunea a 3-a. Bolile profesionale .................................................................... 195
Capitolul VII. Grupuri sensibile la riscuri ................................................................... 195
Capitolul VIII. Infracţiuni ............................................................................................ 196
Capitolul IX. Contravenţii .......................................................................................... 196
Capitolul X. Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu ....................... 199
Capitolul XI. Dispoziţii finale ...................................................................................... 202
O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă .................. 203
Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului
individual de muncă .................................................................................................... 213
H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform
Legii nr. 62/2011 .......................................................................................................... 219
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri ................................................................................................... 239
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 239
Capitolul II. Procedura de exercitare a unor activităţi de către zilieri ....................... 239
Capitolul III. Răspunderea contravenţională ............................................................. 241
Capitolul IV. Dispoziţii finale ...................................................................................... 242
10 Codul muncii
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă .......................................... 245
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 245
Capitolul II. Contractul de ucenicie la locul de muncă .............................................. 246
Capitolul III. Statutul ucenicului ................................................................................. 248
Capitolul IV. Organizarea uceniciei la locul de muncă .............................................. 248
Capitolul V. Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă .............................. 249
Capitolul VI. Dispoziţii finale ...................................................................................... 250
Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 ..................................................... 252

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.078 sec