Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Ad litteram. Actualizat 10 aprilie 2013

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Ad litteram. Actualizat 10 aprilie 2013
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 736
Format: 17x24

DESCRIERE

Data aparitiei: Aprilie 2013


Lucrarea Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare cuprinde dispozitiile Codul fiscal si cele ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, inserate sub articolele din Cod la care se refera, actualizate pana la data de 10 aprilie 2013, precum si modificarile aduse:

• Codului fiscal de:
- O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (publicata in M. Of., Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2013);
- H.G. nr. 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete (publicata in M. Of., Partea I, nr. 105 din 21 februarie 2013);
- Legea nr. 90/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicata in M. Of., Partea I, nr. 197 din 8 aprilie 2013).

• si modificarile aduse Normelor metodologice de aplicare prin:
- H.G. nr. 20/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicata in M. Of., Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2013);
- H.G. nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (publicata in M. Of., Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013).

Prezenta lucrare se doreste a fi un instrument de lucru util pentru oricine este interesat sau lucreaza in domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil.

Pentru a veni in ajutorul cititorilor, lucrarea contine trimiteri la recursurile in interesul legii si deciziile Curtii Constitutionale, precum si decizii ale Comisiei fiscale centrale, iar pentru cei interesati de reperarea sediului materiei al anumitor institutii juridice, lucrarea Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare dispune de index alfabetic.

Despre colectie

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, lider al pietei de carte juridica din Romania va propune o colectie care sa vina in intampinarea nevoilor dumneavoastra - COLECTIA PRO LEGE - o colectie speciala dedicata legislatiei romane, si nu numai.

Cu un nou design, intr-o noua structura, dedicata sprijinirii activitatii dumneavoastra, in scopul unei bune cunoasteri a legislatiei interne, al clarificarii si elucidarii normelor legislative, Editura va propune in aceasta colectie o serie de lucrari care acopera principalele domenii de interes.

Consideram, asadar, oportun, in contextul legislativ actual, in care noile coduri vor genera o adevarata revolutie a sistemului juridic romanesc, sa venim in sprijinul dumneavoastra cu un proiect nou care sa ofere acces usor la legislatia interna.

Lucrarile noastre ofera informatii privitoare la ultimele modificari legislative, actele normative prin care s-au produs aceste modificari, precum si deciziile relevante al Curtii Constitutionale si recursurile in interesul legii care modifica legislatia. Avand in vedere aparitia pe piata a unor noi acte normative, si ne referim aici la noile coduri - unele neintrate in vigoare, semnalam prezenta unor lucrari comparative: noul cod - vechiul cod, unde sunt prezentate tabele de corespondenta intre articole.

Intelegand nevoia unei priviri globale asupra unui anumit domeniu, am selectat cele mai importante acte normative, pentru a le alatura codurilor, si a veni astfel in sprijinul dumneavoastra cu informatii cat mai complete.

Prin acest nou produs, prin comunitatea celor mai reputati autori angrenati in acest proiect, precum si cu avantajul experientei de peste 10 ani pe aceasta piata juridica, avem incredere ca vom deveni prima dumneavoastra alegere in materie de legislatie!
Date tehnice

Titlu: Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare
Pret: 49,00 RON
ISBN: 978-606-673-034-1
Format: Academic
Pagini: 736
Cuprins
CODUL FISCAL (istoric)............................................................................................................................................9
NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A CODULUI FISCAL (istoric) .......................................................13
TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE...........................................................................................................................15
Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal ................................................................................15
Capitolul II. Interpretarea şi modificarea Codului fiscal .....................................................................................16
Capitolul III. Definiţii...........................................................................................................................................17
Capitolul IV. Reguli de aplicare generală ..........................................................................................................27
TITLUL II. IMPOZITUL PE PROFIT..........................................................................................................................33
Capitolul I. Dispoziţii generale ...........................................................................................................................33
Capitolul II. Calculul profitului impozabil............................................................................................................39
Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale........................................................................................................82
Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare
şi titlurilor de participare ................................................................................................................................87
Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale ........................................................................87
Capitolul VI. Impozitul pe dividende ..................................................................................................................92
Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale..........................................................................................................93
TITLUL II1. ANEXĂ....................................................................................................................................................97
Lista societăţilor la care se face referire în art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)..........................................................97
TITLUL III. IMPOZITUL PE VENIT............................................................................................................................99
Capitolul I. Dispoziţii generale ...........................................................................................................................99
Capitolul II. Venituri din activităţi independente...............................................................................................107
Capitolul III. Venituri din salarii ........................................................................................................................120
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor......................................................................................135
Capitolul V. Venituri din investiţii .....................................................................................................................140
Capitolul VI. Venituri din pensii........................................................................................................................146
Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole,silvicultură şi piscicultură.............................................................148
Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc ...................................................................................153
Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ..................................154
Capitolul IX. Venituri din alte surse .................................................................................................................159
Capitolul X. Venitul net anual impozabil..........................................................................................................161
Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică.....................................................167
Capitolul XII. Aspecte fiscale internaţionale ....................................................................................................170
Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă...........................................176
Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale ......................................................................................................176
TITLUL IV. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR..............................................................179
TITLUL IV1. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR ...........................................................180
TITLUL V. IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI
ŞI IMPOZITUL PE REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE ÎNFIINŢATE ÎN ROMÂNIA .........................184
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.........................................................184
Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe...........................................................................................................198
Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare
6
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de
persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii
în legătură cu această categorie de venituri ..............................................................................................199
Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate...........................................................................207
Capitolul V. Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe ..................................................................212
TITLUL VI. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ....................................................................................................213
Capitolul I. Definiţii...........................................................................................................................................213
Capitolul II. Operaţiuni impozabile...................................................................................................................217
Capitolul III. Persoane impozabile...................................................................................................................220
Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei .........................................................................225
Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei..............................................................233
Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.....................................................247
Capitolul VII. Baza de impozitare ....................................................................................................................259
Capitolul VIII. Cotele de taxă...........................................................................................................................268
Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă ...........................................................................................................272
Capitolul X. Regimul deducerilor .....................................................................................................................289
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei...............................................................................................322
Capitolul XII. Regimuri speciale ......................................................................................................................325
Capitolul XIII. Obligaţii .....................................................................................................................................338
Capitolul XIV. Dispoziţii comune .....................................................................................................................373
Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii.....................................................................................................................376
Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VI din Codul fiscal ..........................385
TITLUL VII. ACCIZE ŞI ALTE TAXE SPECIALE ...................................................................................................387
Capitolul I. Accize armonizate .........................................................................................................................387
Secţiunea 1. Dispoziţii generale..............................................................................................................387
Secţiunea a 2-a. Produse accizabile.......................................................................................................387
Secţiunea a 3-a. Nivelul accizelor...........................................................................................................387
Secţiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare.............................................................................................389
Secţiunea a 41-a. Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat........................................................389
Secţiunea a 5-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv .....................389
Secţiunea a 51-a. Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare
în regim suspensiv a produselor accizabile ........................................................................................389
Secţiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite........................................390
Secţiunea a 53-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile ........................................................390
Secţiunea a 6-a. Obligaţiile plătitorilor de accize ....................................................................................390
Secţiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor ...............................................................................................390
Secţiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice şi tutunului prelucrat ...................................................390
Secţiunea a 81-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile ........................................................390
Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate......................................................................................................391
Secţiunea 1. Dispoziţii generale..............................................................................................................391
Secţiunea a 2-a. Alcool şi băuturi alcoolice ............................................................................................398
Secţiunea a 3-a. Tutun prelucrat.............................................................................................................401
Secţiunea a 4-a. Produse energetice......................................................................................................402
Secţiunea a 5-a. Energie electrică ..........................................................................................................404
Secţiunea a 6-a. Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice
şi energie electrică..............................................................................................................................405
Secţiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare.............................................................................................409
Secţiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat.................................................................................................427
Secţiunea a 9-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim
suspensiv de accize............................................................................................................................430
Secţiunea a 10-a. Restituiri de accize.....................................................................................................439
Cuprins
7
Secţiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile
după eliberarea pentru consum..........................................................................................................443
Secţiunea a 12-a. Obligaţiile plătitorilor de accize ..................................................................................449
Secţiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor .............................................................................................455
Secţiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat ..............................................470
Secţiunea a 15-a. Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile ...............................476
Capitolul II. Alte produse accizabile ................................................................................................................481
Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule ......................................................................487
Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă .......................................................................................487
Capitolul IV. Dispoziţii comune........................................................................................................................487
Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări .....................................................................................................489
Capitolul VI. Contravenţii şi sancţiuni..............................................................................................................492
Anexe la Titlul VII ....................................................................................................................................497
Anexe la Titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal .............................................501
TITLUL VIII. MĂSURI SPECIALE PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRODUCŢIEI,
IMPORTULUI ŞI CIRCULAŢIEI UNOR PRODUSE ACCIZABILE.....................................................................597
Capitolul I. Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic .................................................................597
Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor
în vrac din producţia internă sau din import ................................................................................................597
Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe .......................................................597
Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate
şi de băuturi spirtoase, în vrac ....................................................................................................................597
Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool,
distilate şi băuturi spirtoase.........................................................................................................................597
Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia uleiurilor minerale ................................598
Capitolul VII. Alte măsuri speciale...................................................................................................................598
Capitolul VIII. Sancţiuni ...................................................................................................................................598
Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal ........................599
TITLUL IX. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ..............................................................................................................602
Capitolul I. Dispoziţii generale .........................................................................................................................602
Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri ............................................................................................................607
Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren ............................................................................................................629
Capitolul IV. Taxa asupra mijloacelor de transport..........................................................................................640
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor..................................................652
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate ........................................................659
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole .............................................................................................................661
Capitolul VIII. Taxa hotelieră ...........................................................................................................................665
Capitolul IX. Taxe speciale..............................................................................................................................666
Capitolul X. Alte taxe locale.............................................................................................................................667
Capitolul XI. Facilităţi comune .........................................................................................................................668
Capitolul XII. Alte dispoziţii comune ................................................................................................................674
Capitolul XIII. Sancţiuni ...................................................................................................................................680
Capitolul XIV. Dispoziţii finale..........................................................................................................................681
Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului IX din Codul fiscal ..........................686
TITLUL IX1. INFRACŢIUNI ......................................................................................................................................696
TITLUL IX2. CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII ............................................................................................698
Capitolul I. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii,
venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia
sau în custodia statului................................................................................................................................698
Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare
8
Capitolul II. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile
din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi din
asocieri fără personalitate juridică...............................................................................................................716
Capitolul III. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează
alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri .................................................................719
TITLUL X. DISPOZIŢII FINALE ..............................................................................................................................721

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0169 sec