Codul fiscal format A4 - editia a XXXVII-a - 16 ianuarie 2017

Codul fiscal format A4 - editia a XXXVII-a - 16 ianuarie 2017
Preț: 42,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-973-738-877-3
Anul publicării: 2017

DESCRIERE

CODUL FISCAL versiune consolidată (așa cum a fost modificat și completat prin O. u. G. nr. 41/2015, O. u. G. nr. 50/2015, O. u. G. nr. 57/2015, Legea nr. 358/2015, O. u. G. nr. 8/2016, Legea nr. 57/2016, Legea nr. 112/2016, O. u. G. nr. 32/2016, O. u. G. nr. 46/2016, O. u. G. nr. 84/2016, O. u. G. nr. 3/2017 și prin Legea nr. 2/2017)

Cartea prezintă atât textul care este în vigoare în prezent, cât și textele care vor intra în vigoare de la 1 februarie.

Cartea este format A4 (29, 4 X 20, 4) cm și are 396 pagini. 

 

CUPRINS

 

CODUL FISCAL

 

Dispoziţii generale

Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

Aplicarea şi modificarea Codului fiscal

Definiţii
Reguli de aplicare generală

 

Impozitul pe profit

Dispoziţii generale
Calculul rezultatului fiscal
Aspecte fiscale internaţionale
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Impozitul pe dividende
Dispoziţii tranzitorii

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor


Impozitul pe venit

Dispoziţii generale
Venituri din activităţi independente
Venituri din salarii şi asimilate salariilor
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Venituri din investiţii
Venituri din pensii
Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Venituri din alte surse
Venitul net anual impozabil
Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaţionale
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Dispoziţii tranzitorii şi finale


Contribuţii sociale obligatorii

Dispoziţii generale

Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj

           Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de

persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare

pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare

Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale

 

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Asocieri/Entităţi care desfăşoară activitate/obţine venituri în/din România
Impozitul pe reprezentanţe

Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România

de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului

de informaţii în legătură cu această categorie de venituri
Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate


Taxa pe valoarea adăugată

Definiţii
Operaţiuni impozabile
Persoane impozabile
Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă
Operaţiuni scutite de taxă
Regimul deducerilor
Persoanele obligate la plata taxei
Regimuri speciale
Obligaţii
Dispoziţii comune
Dispoziţii tranzitorii


Accize şi alte taxe speciale

Regimul accizelor armonizate

Regimul accizelor nearmonizate
Contravenţii şi sancţiuni
Infracţiuni 

 

Impozite şi taxe locale

Dispoziţii generale
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
Impozitul pe teren şi taxa pe teren
Impozitul pe mijloacele de transport
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Impozitul pe spectacole 

Taxe speciale
Alte taxe locale
Alte dispoziţii comune 

Sancţiuni
Dispoziţii finale 

 

Impozitul pe construcţii


Dispoziţii finale

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0193 sec