Circulatia rutiera. Contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice, ed. a 2-a Comentarii si practica judiciara

Circulatia rutiera. Contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice, ed. a 2-a Comentarii si practica judiciara
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011

DESCRIERE

Data aparitiei: 19.08.2011
416 pagini

Fiind cele mai numeroase fapte care incalca regimul circulatiei pe drumurile publice, contraventiile rutiere constituie, in acelasi timp, peste 1/3 din activitatea judecatoriilor, ca instante investite cu solutionarea plangerilor contraventionale. Avand in vedere aceste realitati, o culegere care reuneste solutii ale diverselor instante nationale este binevenita, atat pentru cei care sunt implicati in astfel de evenimente pe sosele, cat si pentru cei chemati sa constate faptele si sa aplice sanctiunile sau sa remedieze neregulile ivite cu ocazia intocmirii proceselor-verbale.
Fata de prima editie, cartea de fata aduce in plus 27 de decizii pronuntate in perioada 2010-2011, precum si, in prima sa parte, un comentariu practic al Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 cu referire speciala la contraventiile rutiere. Partea a doua este structurata pe trei capitole: in capitolul I sunt analizate contraventii rutiere reglementate de dispozitiile principalelor acte normative in materie – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 si Regulamentul de punere in aplicare a acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 –, capitolul al II-lea cuprinde contraventii prevazute de alte acte, cum ar fi hotarari ale autoritatilor locale, iar capitolul al III-lea vizeaza aspecte de ordin procedural


Cuprins
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor – comentarii practice cu referire
specială la contravenţiile rutiere _______________________ 1
Capitolul I. Contravenţii prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice şi în
Regulamentul de aplicare a acesteia ___________________ 60
1. Nerespectarea indicatorului „cedează trecerea”.
Noţiunea de prioritate de trecere. Culpa în producerea
accidentului____________________________________ 60
2. Conversaţie la telefonul mobil în timpul conducerii
autoturismului. Individualizarea sancţiunii. Criterii de
apreciere ______________________________________ 63
3. Neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers. Greşita
apreciere a situaţiei de fapt consemnate în
procesul-verbal. Consecinţe _______________________ 65
4. Neacordarea priorităţii. Greşita apreciere a situaţiei
de fapt ________________________________________ 67
5. Nerespectarea semnificaţiei indicatorului „cedează
trecerea”, urmată de coliziunea cu alt autovehicul.
Existenţa unei cauze exoneratoare de răspundere_______ 68
6. Nerespectarea indicatorului „cedează trecerea”. Culpa
altui participant la trafic. Netemeinicia
procesului-verbal de contravenţie___________________ 70
7. Traversarea căii ferate după apariţia semnalului
acustic şi luminos de trecere a trenului. Proba cu
martori. Apreciere greşită a situaţiei de fapt___________ 73
8. Depăşirea coloanei de autovehicule oprite la culoarea
roşie a semaforului electric. Prezumţia de temeinicie a
procesului-verbal de contravenţie. Condiţii privind
reţinerea contravenţiei ___________________________ 74
9. Depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea
roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.
VIII Contravenţii rutiere
Aplicarea obligatorie a sancţiunii complementare
pe lângă sancţiunea amenzii _______________________ 76
10. Neacordarea de către conducătorul auto a priorităţii
pietonului angajat în traversare. Lipsa vinovăţiei _______ 78
11. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor care
traversau strada regulamentar pe marcaj pietonal. Lipsa
vinovăţiei. Probe________________________________ 80
12. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în
traversare la culoarea verde. Răsturnarea prezumţiei relative
de temeinicie a procesului-verbal de contravenţie.
Declaraţia martorului ____________________________ 82
13. Neacordarea priorităţii pietonilor angajaţi în traversare.
Forţa probantă a procesului-verbal de contravenţie.
Proba contrară__________________________________ 84
14. Pătrundere în intersecţia semaforizată pe culoarea roşie a
semaforului electric. Lipsa probelor care să certifice
această faptă. Netemeinicia procesului-verbal de
contravenţie ___________________________________ 86
15. Depăşire într-o zonă interzisă, marcată. Obligaţia
conducătorilor auto de respectare a indicatoarelor
instalate pe marginea drumului_____________________ 87
16. Neprezentarea pentru declararea unui accident.
Condiţii pentru reţinerea acestei contravenţii __________ 90
17. Neprezentarea la control a dovezii existenţei asigurării
auto obligatorii. Prezentarea ulterioară a documentului în
instanţă. Consecinţe _____________________________ 92
18. Depăşirea unei coloane de vehicule staţionate.
Neadministrarea de probe din care să rezulte o altă
dinamică a accidentului __________________________ 94
19. Pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului.
Indicaţiile poliţistului rutier. Lipsa vinovăţiei _________ 95
20. Nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de
vehicule cu tracţiune animală ______________________ 99
21. Conducerea autoturismului sub influenţa alcoolului.
Aparat utilizat la măsurarea alcoolemiei, neprevăzut
în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal LO-2009 şi neverificat
metrologic. Beneficiul dubiului ___________________ 102
Cuprins IX
22. Conducerea pe drumurile publice sub influenţa băuturilor
alcoolice. Utilizarea de către agentul constatator a fiolei
alcooltest, şi nu a aparatului etilotest. Consecinţe _____ 105
23. Depăşirea vitezei legale maxim admise. Aplicarea măsurii
tehnico-administrative a reţinerii permisului şi a sancţiunii
complementare a suspendării exercitării dreptului de a
conduce autovehicule ___________________________ 107
24. Depăşirea vitezei legale maxim admise. Neaplicarea
de către agentul constatator a măsurii tehnico-administrative
a reţinerii permisului şi a sancţiunii complementare a
suspendării exercitării dreptului de a conduce.
Nulitatea procesului-verbal_______________________ 113
25. Depăşirea limitei legale de viteză. Depunerea de
înscrisuri noi în recurs. Proces-verbal semnat de către
contravenient _________________________________ 117
26. Depăşirea limitei legale de viteză în localitate. Semnarea
procesului-verbal de contravenţie fără obiecţiuni.
Invocarea în faţa instanţei a erorii. Irelevanţă_________ 119
27. Depăşirea limitei legale de viteză. Nedepunerea
planşei foto cu indicarea vitezei de deplasare a
autovehiculului. Consecinţe ______________________ 120
28. Neasigurare la schimbarea direcţiei de mers prin viraj
dreapta, urmată de coliziunea cu un alt vehicul.
Calitatea de intervenient forţat a celeilalte persoane
implicate în incident. Posibilitatea ca aceasta să
propună probe în faţa instanţei ____________________ 122
29. Neasigurarea corespunzătoare la schimbarea direcţiei de
mers. Contradicţie între cele arătate de contravenient la
momentul producerii accidentului şi cele susţinute
în faţa instanţei. Consecinţe ______________________ 124
30. Pătrunderea cu autoturismul în intersecţie la culoarea
verde şi blocarea intersecţiei, având drept consecinţă
îngreunarea desfăşurării circulaţiei. Descrierea
necorespunzătoare a faptei în procesul-verbal.
Consecinţe ___________________________________ 126
31. Conducerea autovehiculului în intersecţie la culoarea
roşie a semaforului electric. Martor audiat de către
instanţa de fond care susţine contrariul. Aprecierea
acestei declaraţii _______________________________ 128
X Contravenţii rutiere
32. Pătrundere în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului.
Temeinicia procesului-verbal de contravenţie. Proba
contrară______________________________________ 130
33. Nerespectarea culorii roşii a semaforului. Pericolul
social al contravenţiei ___________________________ 131
34. Nerespectarea culorii roşii a semaforului electric.
Noţiunea de mijloc tehnic omologat şi verificat
metrologic. Valoarea probatorie a planşelor
fotografice____________________________________ 134
35. Nerespectarea culorii semaforului electric. Petent
cu altă cetăţenie. Relevanţă_______________________ 136
36. Neacordarea priorităţii de trecere într-o parcare
privată. Incidenţa dispoziţiilor Regulamentului de
aplicare a O.U.G. nr. 195/2002____________________ 139
37. Neacordarea priorităţii la punerea în mişcare. Analiza
legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal ___________ 140
38. Transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror
lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,
dimensiunile acestuia. Lipsa pericolului social _______ 142
39. Neacordarea priorităţii de trecere, urmată de coliziunea cu
un alt autoturism care se deplasa pe drumul prioritar.
Martor propus pentru dovedirea unei alte situaţii de fapt
decât cea consemnată în procesul-verbal de contravenţie.
Irelevanţa declaraţiei acestuia. Probe admisibile în
recurs _______________________________________ 144
40. Nerespectarea semnificaţiei indicatorului „cedează
trecerea”, urmată de coliziunea cu un alt autoturism. Culpa
concurentă a celeilalte persoane implicate în accident.
Irelevanţa sub aspectul temeiniciei procesului-verbal
de contravenţie ________________________________ 146
Capitolul al II-lea. Contravenţii prevăzute de alte dispoziţii __ 149
41. Circulaţia pe drumurile publice fără a deţine rovignetă
valabilă. Aplicarea unei amenzi contravenţionale
nelegale. Consecinţe ____________________________ 149
42. Circulaţia unui vehicul pe drumurile publice fără
rovinietă. Vehicul aparţinând unei societăţi comerciale.
Subiectul activ al contravenţiei____________________ 150
43. Încheierea poliţei de asigurare de răspundere civilă
obligatorie. Valabilitatea contractului de asigurare.
Cuprins XI
Eroare materială în cuprinsul procesului-verbal.
Consecinţe ___________________________________ 152
44. Efectuarea de transport rutier de persoane fără a deţine
licenţă de transport. Subiectul activ al contravenţiei ___ 154
45. Nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică.
Periculozitatea faptei. Cerere de înlocuire a amenzii
contravenţionale cu avertisment. Respingerea acesteia _ 156
46. Dotarea autovehiculelor cu tahograf sau tahograf digital.
Inexistenţa unei contravenţii______________________ 161
47. Parcare neregulamentară. Blocarea roţilor autovehiculului.
Natura juridică a acestei măsuri. Calea de atac şi
instanţa competentă ____________________________ 164
48. Staţionarea autovehiculului în loc nepermis. Competenţa
poliţiei comunitare de a constata şi sancţiona astfel
de fapte ______________________________________ 166
49. Conducerea unui vehicul de mare tonaj fără a poseda
autorizaţie de circulaţie valabilă pe zona B. Lipsa
vinovăţiei. Posibilitatea achitării autorizaţiei prin
ordin de plată _________________________________ 167
50. Conducerea unui autovehicul care depăşeşte greutatea
admisă pentru o anumită zonă. Legalitatea
procesului-verbal de contravenţie. Sancţiunea
aplicată. Individualizare _________________________ 169
51. Ocuparea locului de parcare legal deţinut de altă persoană.
Constatarea la faţa locului efectuată de agentul
constatator. Legalitatea procesului-verbal de
contravenţie __________________________________ 172
Capitolul al III-lea. Aspecte procedurale __________________ 174
52. Plângere contravenţională. Cauze de nulitate absolută
a procesului-verbal de contravenţie ________________ 174
53. Neacordarea priorităţii pietonilor angajaţi în traversare.
Descrierea necorespunzătoare a faptei. Nelegalitate____ 177
54. Circulaţia pe drumurile publice fără a deţine rovignetă
valabilă. Descrierea necorespunzătoare a faptei.
Beneficiul dubiului _____________________________ 178
55. Contravenţie rutieră. Descrierea necorespunzătoare
a faptei. Nulitatea procesului-verbal________________ 181
56. Depăşirea unui alt autoturism. Descriere laconică
a faptei. Imposibilitatea exercitării controlului de
XII Contravenţii rutiere
legalitate şi temeinicie a procesului-verbal de
contravenţie __________________________________ 183
57. Ieşirea în cursă a unei autobasculante care emitea
noxe peste limita legală admisă. Descrierea sumară
a faptei. Consecinţe_____________________________ 185
58. Încălcarea limitei legale de viteză. Indicarea unui
temei de drept eronat. Încălcarea principiului
legalităţii. Consecinţe ___________________________ 186
59. Indicarea eronată a temeiului de drept al
contravenţiei rutiere. Consecinţe __________________ 188
60. Necomunicarea de către proprietarul maşinii a identităţii
persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul. Lipsa din
procesul-verbal a datei săvârşirii faptei. Nelegalitate ___ 190
61. Parcare neregulamentară a autoturismului. Neindicarea
locului săvârşirii faptei. Consecinţe ________________ 192
62. Parcarea autoturismului în loc nepermis. Proces-verbal de
contravenţie întocmit fără menţionarea ocupaţiei
şi a locului de muncă ale contravenientului.
Nulitate relativă _______________________________ 193
63. Neindicarea împrejurărilor în care agentul constatator
l-a identificat pe autorul contravenţiei. Autoturism
aparţinând unei societăţi comerciale. Consecinţe ______ 198
64. Întocmirea procesului-verbal de contravenţie la o dată
ulterioară încheierii acestuia. Nemenţionarea împrejurărilor
în care agentul a constatat identitatea contravenientului.
Autoturism aparţinând altei persoane _______________ 200
65. Depăşirea vitezei prevăzute de lege. Proces-verbal
întocmit de către un alt agent decât cel care a
constatat fapta. Legalitate________________________ 202
66. Parcarea autoturismului în zona de „oprire interzisă”.
Neidentificarea de către agentul constatator a autorului
contravenţiei. Proces-verbal nelegal întocmit_________ 204
67. Minor. Săvârşirea unei contravenţii rutiere. Date
obligatorii în procesul-verbal _____________________ 206
68. Proces-verbal de contravenţie. Nerespectarea formei
prevăzute de anexa 1D din Regulamentul de aplicare a
O.U.G. nr. 195/2005. Nulitate relativă ______________ 207
69. Nerespectarea de către agentul constatator a obligaţiei
de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face
Cuprins XIII
obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.
Nulitate relativă a procesului-verbal________________ 209
70. Oprirea autoturismului în loc nepermis. Întocmirea
procesului-verbal de contravenţie la o dată ulterioară.
Neconsemnarea obiecţiunilor contravenientului _______ 213
71. Nesemnarea procesului-verbal de către contravenient.
Consecinţe. Nulitate relativă. Respectarea dreptului la
apărare ______________________________________ 214
72. Lipsa consemnării obiecţiunilor în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei. Înregistrare cu aparat radar.
Înscrierea la rubrica „alte menţiuni” doar a consemnării
„înregistrat pe casetă video”. Consecinţe ____________ 217
73. Semnarea procesului-verbal de contravenţie fără
obiecţiuni de către contravenient. Consecinţe ________ 219
74. Pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a
semaforului. Semnarea procesului-verbal de
contravenţie cu obiecţiuni. Relevanţă_______________ 221
75. Semnarea procesului-verbal de contravenţie de către
petent, deşi nu cunoaşte limba română. Incidenţa
dispoziţiilor art. 6 parag. 3 din Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale _________________________________ 224
76. Depăşirea limitei legale de viteză. Invocarea stării de
necesitate. Condiţii pentru reţinerea acestei cauze
exoneratoare de răspundere contravenţională_________ 226
77. Depăşirea limitei maxime de viteză. Existenţa unei
cauze exoneratoare de răspundere care înlătură
caracterul contravenţional al faptei. Starea de
necesitate ____________________________________ 230
78. Depăşirea vitezei legale maxim admise. Starea de
necesitate invocată drept cauză de înlăturare a
răspunderii contravenţionale. Nepronunţarea instanţei
de fond asupra acestei susţineri ___________________ 232
79. Depăşirea limitei legale de viteză. Invocarea stării de
necesitate. Respingerea solicitării__________________ 235
80. Stare de urgenţă. Cauză exoneratoare de răspundere
contravenţională. Condiţii________________________ 237
81. Conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor
alcoolice. Constrângere morală şi fizică _____________ 239
XIV Contravenţii rutiere
82. Oprire în loc nepermis. Invocarea unei clauze
exoneratoare de răspundere ______________________ 240
83. Contravenţii rutiere. Aplicarea sancţiunii pentru fiecare
faptă în parte. Stabilirea sancţiunii finale. Nelegalitate _ 242
84. Aplicarea a două sancţiuni contravenţionale pentru
săvârşirea a două contravenţii distincte. Legalitatea
procesului-verbal de contravenţie__________________ 243
85. Săvârşirea a două contravenţii rutiere. Neasigurarea la
schimbarea direcţiei de mers către dreapta. Neprezentarea în
termen legal la poliţie pentru declararea accidentului.
Neaplicarea sancţiunilor contravenţionale separat.
Consecinţe ___________________________________ 247
86. Prezenţa martorilor la încheierea procesului-verbal de
contravenţie rutieră. Constatarea contravenţiei cu
aparatură electronică de înregistrare. Consecinţe ______ 251
87. Rolul martorului asistent la întocmirea
procesului-verbal de contravenţie. Lipsa semnăturii
acestuia. Consecinţe ____________________________ 253
88. Contravenţie rutieră. Rolul martorului asistent________ 255
89. Nesemnarea procesului-verbal de către contravenient.
Semnarea actului de către un martor care nu a cunoscut
împrejurarea pentru care a semnat. Nulitate relativă ___ 257
90. Semnarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei
rutiere de către contravenient. Nesemnarea acestuia
de către un martor asistent. Consecinţe _____________ 259
91. Nesemnarea procesului-verbal de contravenţie de către
contravenient sau de către un martor. Lipsa menţiunilor
referitoare la datele de identificare ale aparatului radar _ 261
92. Pătrundere în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului.
Criterii de aplicare a sancţiunii complementare de
reţinere a permisului de conducere_________________ 263
93. Aplicarea sancţiunii complementare a suspendării
dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Scopul acestei
măsuri _______________________________________ 266
94. Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale aplicate.
Criterii de apreciere ____________________________ 270
95. Circulaţia cu un autovehicul fără verificarea sistemului
de iluminare. Individualizarea sancţiunii. Înlocuirea
acesteia cu sancţiunea avertismentului ______________ 273
Cuprins XV
96. Admiterea plângerii contravenţionale. Înlocuirea sancţiunii
amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului.
Criterii de apreciere ____________________________ 275
97. Contravenţie rutieră cu urmări minore. Înlocuirea amenzii
contravenţionale cu avertisment. Înlăturarea sancţiunii
complementare ________________________________ 277
98. Gravitatea contravenţiei săvârşite. Individualizarea
sancţiunii contravenţionale. Criterii de apreciere ______ 279
99. Contravenţie la regimul circulaţiei pe drumurile publice.
Individualizarea sancţiunilor complementare şi controlul
judecătoresc al acestora. Atribuţia întocmirii
procesului-verbal în cazul constatării faptei prin
mijloace tehnice omologate ______________________ 282
100. Invocarea nelegalităţii procesului-verbal de contravenţie
pentru necomunicarea acestuia în termenul legal. Proba
acestei împrejurări _____________________________ 286
101. Plângere contravenţională. Instanţa competentă. Locul
săvârşirii faptei ________________________________ 287
102. Contravenţie rutieră. Locul săvârşirii faptei.
Competenţă teritorială exclusivă __________________ 289
103. Plângere contravenţională. Necitarea asigurătorului în
proces. Consecinţe _____________________________ 290
104. Necitarea societăţii de asigurare. Citarea celuilalt
conducător auto implicat în accident în calitate de
martor. Consecinţe _____________________________ 291
105. Necitarea contravenientului la judecarea cauzei în fond.
Consecinţe privind dreptul la apărare al acestuia ______ 295
106. Accident rutier. Necitarea în proces a celeilalte
persoane implicate în incident. Consecinţe___________ 297
107. Încălcarea dreptului la apărare. Necomunicarea către
intimat a plângerii şi a actelor ataşate. Casarea sentinţei
şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe___ 298
108. Legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de
contravenţie. Sarcina probei. Rolul activ al instanţei ___ 300
109. Parcare neregulamentară a autoturismului. Rolul
activ al instanţei. Înţeles _________________________ 301
110. Încheierea procesului-verbal în urma constatării
personale de către agent a săvârşirii contravenţiei.
Consecinţe în planul probaţiunii___________________ 306
XVI Contravenţii rutiere
111. Temeinicia procesului-verbal de contravenţie. Proba
contrară. Obligaţia contravenientului _______________ 308
112. Nesusţinerea procesului-verbal de contravenţie cu alte
probe. Prezumţia relativă de legalitate şi veridicitate.
Dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil_____ 311
113. Netemeinicia procesului-verbal de contravenţie.
Anularea în parte a acestuia. Incidenţa prezumţiei
de nevinovăţie_________________________________ 314
114. Faptă care nu a fost constatată personal de agent.
Proces-verbal care nu a fost întocmit la data
constatării. Nelegalitate _________________________ 317
115. Plângere contravenţională. Faptă neconstatată
personal de agentul de poliţie. Prezumţia de temeinicie a
procesului-verbal. Cauzele Anghel c. României şi
Neaţă c. României______________________________ 319
116. Calificarea unei contravenţii ca având caracter penal în
sensul Convenţiei europene a drepturilor omului.
Sarcina probei în lumina jurisprudenţei C.E.D.O. _____ 320
117. Efectuarea unei depăşiri neregulamentare. Neaudierea,
la fond, a martorului solicitat în apărare. Lipsa rolului
activ al instanţei. Consecinţe _____________________ 323
118. Contravenţie rutieră. Încuviinţarea probei testimoniale.
Neaudierea martorului încuviinţat. Respingerea
plângerii ca nesusţinută. Inadmisibilitate ____________ 325
119. Accident rutier. Citarea, în calitate de intervenient
forţat, a unuia dintre conducătorii auto implicaţi.
Audierea acestui în calitate de martor. Consecinţe_____ 327
120. Martor audiat de către instanţa de fond aflat în relaţii de
prietenie cu persoana sancţionată contravenţional.
Aprecierea declaraţiei acestuia ____________________ 331
121. Declaraţia martorului propus pentru dovedirea
netemeiniciei procesului-verbal de contravenţie.
Înlăturare_____________________________________ 332
122. Înlăturarea declaraţiei martorului audiat de către
instanţa de fond. Prezumţia de subiectivitate _________ 334
123. Modul de interpretare a măsurilor efectuate de aparatele
radar. Principiul prezumţiei de vinovăţie. Consecinţele
încălcării acestui principiu _______________________ 336
124. Probă privind săvârşirea contravenţiei. Folosirea de
fotografii efectuate cu aparatul radar. Condiţii________ 339
Cuprins XVII
125. Dovada constatării contravenţiei rutiere. Folosirea
unui aparat radar cu verificare metrologică la zi_______ 340
126. Constatarea contravenţiei rutiere. Folosirea aparatelor
radar omologate şi verificate metrologic ____________ 341
127. Depăşirea vitezei legale maxim admise. Ordinul de
serviciu al agentului constatator. Aplicabilitatea
art. 177 alin. (1) din H.G. nr. 1391/2006 ____________ 343
128. Nerespectarea regimului vitezei de circulaţie pe
drumurile publice. Elementele obligatorii ale înregistrărilor
cu aparate de măsurare a vitezei. Ordinul nr. 301/2005
privind aprobarea Normei de metrologie legală
NML 021-05__________________________________ 346
129. Contravenţii la regimul de viteză legală pe drumurile
publice. Incidenţa dispoziţiilor pct. 3.1.1 lit. b) din Norma
de metrologie legală NML 021-05 privind eroarea maximă
tolerată de +/- 3% din valoarea convenţional adevărată.
Consecinţe privind încadrarea faptei _______________ 349
130. Plângere contravenţională. Măsurarea vitezei de
deplasare cu aparatul radar. Toleranţa de +/- 4% din
valoarea convenţional adevărată___________________ 355
131. Judecarea cu celeritate a plângerilor contravenţionale.
Neaplicarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea
judecăţii _____________________________________ 357
132. Neanalizarea apărărilor şi susţinerilor invocate în
plângerea contravenţională. Nerezolvarea fondului
cauzei. Consecinţe _____________________________ 359
133. Neanalizarea de către instanţa de fond a legalităţii şi
temeiniciei procesului-verbal de contravenţie.
Neanalizarea apărărilor petentului. Consecinţe _______ 360
134. Neanalizarea motivelor de nelegalitate şi netemeinicie
indicate în plângerea contravenţională. Nepronunţarea
asupra fondului cauzei. Încălcarea dreptului la un
proces echitabil________________________________ 363
135. Proces-verbal de contravenţie. Verificarea legalităţii
sancţiunii complementare. Obligaţia instanţei ________ 366
136. Plângere contravenţională. Nemotivarea hotărârii de
către instanţa de fond. Consecinţe _________________ 368
137. Înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertismentul.
Menţinerea pedepsei complementare a punctelor de
penalizare ____________________________________ 370
XVIII Contravenţii rutiere
138. Aplicarea sancţiunii „avertisment” în contravenţiile
prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002. Aplicarea punctelor
de penalizare__________________________________ 371
139. Omisiunea pronunţării de către instanţa fondului
asupra capătului de cerere privind măsura tehnicoadministrativă
a reţinerii permisului şi sancţiunea
complementară a suspendării exercitării dreptului de a
conduce autovehicule ___________________________ 373
140. Admiterea în parte a plângerii contra procesului-verbal
de constatare a unei contravenţii rutiere. Restituirea
permisului de conducere. Nelegalitate ______________ 377
141. Plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie.
Cerere de restituire a permisului de conducere.
Inadmisibilitate________________________________ 378
142. Cerere de restituire a permisului de conducere. Înţelesul
sintagmei „dacă autorul accidentului a încălcat o
regulă de circulaţie” ____________________________ 380
143. Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni.
Aplicarea unei amenzi administrative. Imposibilitatea
aplicării concomitente a unei amenzi contravenţionale _ 382
144. Termenul de recurs împotriva soluţiei de respingere a
plângerii contravenţionale pronunţate de către instanţa de
fond. Cerere de repunere în termen. Condiţii _________ 384
145. Staţionare în loc nepermis. Ridicarea autoturismului.
Caracterul acestei măsuri. Calea de atac împotriva
dispoziţiei de ridicare a autoturismului______________ 385
146. Ridicarea autoturismului parcat neregulamentar. Cerere
privind restituirea sumei de bani achitate de contravenient
pentru recuperarea autoturismului. Calitate procesuală
activă________________________________________ 388
147. Cerere de restituire a plăcuţelor şi a certificatului de
înmatriculare pe calea ordonanţei preşedinţiale.
Calificare şi temei juridic ________________________ 390
Index alfabetic _______________________________________ 393

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.026 sec