Capitalul majoritar străin în companiile-noduri de pe principalele piețe din România - Compendiu

Capitalul majoritar străin în companiile-noduri de pe principalele piețe din România - Compendiu
Preț: 42,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 288
Format: 17x24
Categoria: Economie

DESCRIERE

Integrarea României în economia globală poate fi urmărită prin dinamica prezenței companiilor cu capital majoritar străin în Top 100 România – un real indicator calitativ de stare al economiei românești.

Elaborarea Top 100 România pentru anul 2011 a condus la concluzii de importanță vitală pentru demersurile viitoare privind analizele referitoare la creșterea competitivității, și anume că pentru prima oară companiile cu capital majoritar străin au acoperit 82,1% din cifra de afaceri a topului și 86,31% din volumul profitului brut.

Conform teoriei unuia dintre autori privind semnificația pragului de 80%, aceste rezultate indicau că, în ansamblu, companiile cu capital majoritar străin au un rol decisiv în performanța economiei românești. Se impunea de urgență o cercetare orientată pe principalele piețe ale României, care trebuia să răspundă la câteva întrebări-cheie, dintre care cităm:

Care este ponderea companiilor cu capital majoritar străin pe principalele piețe ale României?
Care este influența companiilor cu capital majoritar străin pe piețele industriei prelucrătoare – principalul sector de export al economiei românești?
Care este ponderea liderilor de piețe, companii cu capital majoritar străin?

Colectivul de autori a considerat necesar ca demersul propus să înceapă prin analiza importanței companiilor multinaționale în cadrul procesului de globalizare a economiei mondiale.

Autorii5 | Cuprins
Cuprins
Argument ........................................................................................................................................................... 7
Capitolul 1. Globalizarea contemporană şi companiile multinaţionale: o relaţie de interdependenţă .... 9
1.1. Introducere .................................................................................................................................................. 9
1.2. Începuturile procesului de globalizare ....................................................................................................... 10
1.3. Globalizarea contemporană şi economia bazată pe cunoştinţe ............................................................... 12
1.4. Globalizare versus localizare: glocalizare ................................................................................................. 18
1.5. Universul companiilor multinaţionale – definire, caracteristici ................................................................... 21
1.6. Care sunt avantajele şi dezavantajele companiilor multinaţionale? .......................................................... 26
1.6.1. Analiza efectelor pozitive generate de compania multinaţională asupra economiei-gazdă ............. 26
1.6.2. Analiza efectelor negative generate de compania multinaţională asupra economiei-gazdă ........... 30
Capitolul 2. Analiza pieţelor .......................................................................................................................... 33
2.1. Repere metodologice ................................................................................................................................ 33
2.2. Fişele de sinteză pentru fiecare piaţă ....................................................................................................... 37
Capitolul 3. Concluzii ................................................................................................................................... 117
3.1. Sinteza celor 80 de pieţe selectate ......................................................................................................... 117
3.2. Problema liderilor de pieţe ...................................................................................................................... 121
3.3. Ponderea cifrei de afaceri a companiilor-noduri cu capital majoritar străin
în cifra de afaceri totală a companiilor-noduri ......................................................................................... 129
3.4. Profitabilitatea companiilor cu capital majoritar străin ............................................................................. 132
3.5. Contribuţia companiilor-noduri cu capital majoritar străin la exportul de bunuri al României ................. 135
3.6. Acţionariatul companiilor-noduri cu capital majoritar străin ..................................................................... 137
3.7. Comentarii finale: o viziune asupra structurii economiei româneşti la orizont 2020 ............................... 138
Bibliografie selectivă ................................................................................................................................... 143
6 | Capitalul majoritar străin în companiile noduri de pe principalele pieţe din România. Compendiu
Contents
Argument ........................................................................................................................................................... 7
Chapter 1. Contemporary globalization and multinational companies:
An interdependency relationship ................................................................................................................... 9
1.1. Introduction ................................................................................................................................................. 9
1.2. The beginnings of globalization ................................................................................................................ 10
1.3. Contemporary globalization and the knowledge-based economy ........................................................... 12
1.4. Globalization versus localization: glocalization ......................................................................................... 17
1.5. Multinationals companies’ “universe” – definition, characterization .......................................................... 19
1.6. What are the advantages and disadvantages of multinational companies? ............................................. 25
1.6.1. Analysis of positive effects generated by the multinational company in the host economy ............. 25
1.6.2. Analysis of negative effects generated by the multinational company in the host economy ........... 29
Chapter 2. Market analysis ............................................................................................................................ 33
2.1. Methodological issues ............................................................................................................................... 33
2.2. Summary sheets for each market ............................................................................................................. 37
Chapter 3. Conclusions ............................................................................................................................... 117
3.1. Synthesis of the 80 selected markets ..................................................................................................... 117
3.2. The problem of market leaders ............................................................................................................... 121
3.3. Share of turnover of foreign owned node companies in total turnover of node companies ................... 128
3.4. Profitability of foreign owned companies ................................................................................................ 131
3.5. The contribution of foreign owned companies to the Romanian exports of goods ................................. 133
3.6. Shareholding of foreign owned node companies ................................................................................... 135
3.7. Final comments: A vision of the structure of Romanian economy up to 2020 ........................................ 137
Selective bibliography ................................................................................................................................. 143

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.062 sec