Caietul inteligent pentru clasa a VII-a, semestrul I - Literatura - Limba romana -Comunicare

Caietul inteligent pentru clasa a VII-a, semestrul I - Literatura - Limba romana -Comunicare
Preț: 17,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2015
Pagini: 160

DESCRIERE

Seria de patru Ghiduri îşi propune să ofere celor interesaţi - elevi şi profesori, deopotrivă - câteva metode şi instrumente de evaluare utile în practica şcolară curentă.

Ele au fost proiectate cu scopul studierii limbii şi literaturii române, care, în conformitate cu Programa pentru clasele V-VIII, este „de a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să pată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om“.

Aceste Ghiduri nu sunt menite să înlocuiască manualele, ci să le completeze cu aplicaţii variate, cu diferite grade de dificultate, pentru a da astfel posibilitatea elevilor să îşi exerseze, sperăm Intr-un mod plăcut, abilităţile şi competenţele dobândite la clasă. Toate aceste aplicaţii au fost proiectate urmând cu rigurozitate Competenţele specifice ale Programei şcolare pentru a-1 pune pe elev în situaţii mereu noi, care să-i solicite în permanenţă gândirea şi creativitatea.

Seria Ghidurilor se distinge de alte auxiliare printr-o serie de elemente noi:

♦ s-au folosit itemi foarte variaţi: cu alegere duală şi multiplă, cu răspuns scurt, de asociere, întrebări structurate, compuneri libere şi structurate;

♦ cerinţele au fost grupate astfel încât să permită, în rezolvare, utilizarea unor pagini întregi (pagina, respectiv succesiunea de pagini - se poate/ se pot constitui în teste, teme pentru acasă etc., pentru facilitarea evaluării fiind oferite, de fiecare dată, precizări privind timpul de lucru şi punctajul);

♦ lucrarea a fost proiectată ca un caiet de lucru şi, în acelaşi timp, ca o culegere de teste (102 teste pentru clasa a Vil-a) ce pot fi lucrate direct pe carte (prin desprinderea sau nu a colilor-test din volum) sau pe caietele elevilor;

♦ a fost conceput câte un Ghid pentru fiecare semestru al anului de studiu şi materia a fost în aşa fel distribuită, încât să răspundă unor ritmuri diferite ale parcursului, precum şi pregătirii pentru olimpiadele şcolare;

♦ un test iniţial deschide fiecare volum, iar un număr de teste sumative completează fiecare capitol;

♦ de asemenea, au fost concepute - pe baza unui algoritm - teste de evaluare şi variante de subiecte pentru teză, pentru fiecare semestru.

De reţinut! Fiecare pagină-test (sau succesiune de pagini-test) are în subsolul paginii (respectiv, al ultimei pagini) o propunere (selecţie) de exerciţii, grupate în Test I (test cu un nivel mai redus de dificultate) şi Test II (test cu un nivel ceva mai ridicat de dificultate), ambele însoţite de o sugestie de timp de lucru. Profesorul poate astfel alege, în funcţie de nivelul clasei sau de obiectivele urmărite, tipul adecvat de teste.

Module precum Exersează, Pentru portofoliul tău, Concurs, Autoevaluare au fost concepute fie pentru fixarea unor cunoştinţe, fie pentru elevii al căror ritm de lucru este superior colegilor de clasă. De altfel, diversificarea gradului de dificultate al aplicaţiilor a fost unul dintre obiectivele prioritare ale acestor Ghiduri.


DIN CUPRINS:

Teste de evaluare iniţială (modele) [7-10]

LITERATURĂ
Imaginile artistice şi figurile de stil (Actualizare) [13-16]

Aliteraţia. Asonanţa. Definire. Identificare. Explicare [17-18]

Metafora [19-24]

Familiarizare [19-20]

Aprofundare [21-24]

Hiperbola. înţelegere/ definire. Recunoaştere. Explicare [25-26]

Versificaţia [27-30]

Nivelul sintactic (aprofundare) [27-28]

Nivelul fonetic (prozodia) - Tipuri de rimă. Măsura. Piciorul metric.

Ritmul. Versul liber [29-30]

Genul liric. Opera lirică (actualizare) [31-34]

Forma poeziei şi ideile transmise [35-38]

Concordanţe uşor sesizabile [35-36]

Concordanţe greu sesizabile [37-38]

Genul liric [39-41]

Testsumativ [39-40]

Autoevaluare [41]

Opera epică [42-50]

Structura operei literare epice. Narator. Timp şi spaţiu. Acţiune. Personaje.

Procedee de legare a secvenţelor [42-46]

Autor - Narator - Personaj [47-50]

LIMBA ROMÂNĂ
Lexicul [53-67]

Mijloace de îmbogăţire a vocabularului - Actualizare [53]

Rolul sufixelor în realizarea sensului cuvintelor [54]

Mijloace de îmbogăţire a vocabularului [55-56]

Sinonime. Tipuri de sinonime. Antonime. Paronime [57-58]

Omonimele. Tipuri de omonime. Cuvinte polisemantice. Polisemia şi omonimia. Asemănări şi deosebiri [59-60]

Cuvintele polisemantice [61]

Unităţile frazeologice [62-63]

Pleonasmul (actualizare) [64]

Omonimele. Paronimele. Pleonasmul [65]

Teste sumative [66-67]

Fonetica [68-71]

Noţiuni de fonetică. Actualizare [68]

Greşeli de pronunţare provocate de tendinţele din limba română contemporană [69]

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0147 sec