Bazele ciberneticii economice

Bazele ciberneticii economice
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 272
Format: 17x24

DESCRIERE

Cuprins
Capitolul 1
Apariţia şi dezvoltarea ciberneticii ................................................................................................................. 9
1.1. Precursorii (înainte de 1948) ..................................................................................................................... 10
1.2. Întemeietorii (1948) ................................................................................................................................... 14
1.3. Pionierii (1948 – 1960) .............................................................................................................................. 20
1.4. Inovatorii (1960 – 1985) ............................................................................................................................ 25
1.5. Cibernetica de ordinul trei şi sinteza cu Ştiinţele Complexităţii (1985 – în prezent) ................................ 30
Capitolul 2
Definirea ciberneticii ca ştiinţă. Obiectul şi metodele ciberneticii economice ........................................ 37
2.1. O necesară redefinire a ciberneticii actuale .............................................................................................. 38
2.2. Obiectul de studiu al ciberneticii economice ............................................................................................. 48
2.3. Raporturile dintre Cibernetică şi alte ştiinţe .............................................................................................. 52
2.4. Cibernetica de ordinul trei şi implicaţiile ei asupra ştiinţei economice ...................................................... 55
Capitolul 3
Modelarea - metodă de studiu a ciberneticii economice ........................................................................... 59
3.1. Modelarea – metoda de bază a ciberneticii .............................................................................................. 60
3.2. Modelarea bazată pe ecuaţii în economie ................................................................................................ 66
3.2.1. Modele dinamice continue ............................................................................................................... 66
3.2.2. Reprezentarea modelelor cibernetice cu ajutorul schemelor structurale ......................................... 68
3.2.3. Rezolvarea modelelor dinamice diferenţiale .................................................................................... 72
3.2.4. Aproximarea funcţiei matriceale .................................................................................................... 76
3.2.5. Modele dinamice discrete ................................................................................................................ 78
3.3. Modelarea bazată pe agenţi în economie ................................................................................................. 86
3.3.1. Ce este un agent ? .......................................................................................................................... 87
3.3.2. Definirea agenţilor în sens larg şi în sens restrâns .......................................................................... 90
3.3.3. Agenţi şi sisteme multiagent ............................................................................................................ 91
3.3.4. Tipologia (clasificarea) agenţilor şi sistemelor bazate pe agenţi ..................................................... 94
3.3.5. Agenţii şi mediul înconjurător ........................................................................................................... 95
3.3.6. Conceperea unui MBA ................................................................................................................... 101
3.3.7. Aplicaţii şi exemple de modele bazate pe agenți în economie ...................................................... 106
3.3.8. Un model bazat pe agenţi al unei pieţe de capital
(F. Ghoulmie, R. Cont, J.P. Nadal, 2005) ....................................................................................... 114
Capitolul 4
Simularea-metodă de studiu a ciberneticii economice ............................................................................ 119
4.1. Simularea sistemelor bazate pe agenţi ................................................................................................... 119
4.1.1. Principiile simulării bazate pe agenţi .............................................................................................. 120
4.1.2. Limbaje de simulare în modelarea multi-agent ............................................................................. 123
Bazele ciberneticii
6
Capitolul 5
Sistemul adaptiv complex în economie ..................................................................................................... 127
5.1. Definiţii ale Sistemului Adaptiv Complex (CAS) ...................................................................................... 127
5.2. Proprietăţile Sistemelor Adaptive Complexe din economie ................................................................... 133
5.2.1. Conectivitatea şi interdependenţa ................................................................................................. 133
5.2.2. Co-evoluţia ..................................................................................................................................... 135
5.2.3. Structuri disipative, funcţionarea–departe–de–echilibru şi istoria .................................................. 137
5.2.4. Explorarea–spaţiului–posibilităţilor ................................................................................................ 138
5.2.5. Procesul feedback ......................................................................................................................... 139
5.2.6. Dependenţa de traiectorie, istoricitate şi legea profitului crescător ............................................... 140
5.2.7. Auto–organizarea, emergenţă şi crearea unei noi ordini ............................................................... 141
5.3. Exemple de sisteme adaptive complexe în economie ............................................................................ 143
5.3.1. Piaţa de capital ca sistem adaptiv complex ................................................................................... 143
5.3.2. Ecosistemele digitale pentru afaceri .............................................................................................. 145
Capitolul 6
Conectivitate şi interdependenţă în sistemele adaptive complexe ......................................................... 151
6.1. Ce sunt reţelele complexe? .................................................................................................................... 152
6.2. Tipuri de reţele complexe ........................................................................................................................ 155
6.2.1. Reţele sociale complexe ................................................................................................................ 155
6.2.2. Reţele informaţionale ..................................................................................................................... 158
6.2.3. Reţele tehnologice ......................................................................................................................... 159
6.2.4. Reţele biologice ............................................................................................................................. 160
6.3. Proprietăţile reţelelor complexe .............................................................................................................. 161
6.3.1. Microscara şi macroscara .............................................................................................................. 163
6.3.2. Conectivitatea ................................................................................................................................ 163
6.3.3. Distribuţia gradelor ......................................................................................................................... 163
6.3.4. Drumul mediu de lungime minimă ................................................................................................. 163
6.3.5. Diametrul reţelei ............................................................................................................................. 164
6.3.6. Coeficientul de clusterizare ............................................................................................................ 164
6.3.7. Subgrafe ........................................................................................................................................ 164
6.3.8. Mărimea componentei gigant ........................................................................................................ 165
6.3.9. Criticalitatea ................................................................................................................................... 166
6.4. Modelarea evoluţiei reţelelor complexe .................................................................................................. 166
6.4.1. Modelul grafelor aleatoare (Erdös şi Renyi) .................................................................................. 166
6.4.2. Modelul reţelelor lumii mici ............................................................................................................ 170
6.4.3. Modelul reţelelor libere de scală .................................................................................................... 171
Capitolul 7
Co-evoluţie, disipaţie şi haosul în sistemele adaptive complexe .......................................................... 175
7.1. Definiţii şi forme de manifestare ale co-evoluţiei ..................................................................................... 176
7.2. Co-evoluţia şi peisajul fitness .................................................................................................................. 179
7.3. Modele ale co-evoluţiei ........................................................................................................................... 181
7.4. Disipaţia şi deschiderea (openness) sistemelor adaptive complexe ....................................................... 183
7.5. Disipaţia şi haosul. Condiţiile de apariţie a haosului ............................................................................... 188
Cuprins
7
Capitolul 8
Procese feedback fundamentale în sistemele adaptive complexe ..................................................... 191
8.1. Procesul feedback – definiţie şi proprietăţi ............................................................................................. 192
8.2. Mecanisme de reglare fundamentale ale sistemelor economice ............................................................ 195
8.2.1. Clasificarea mecanismelor feedback de reglare ............................................................................ 197
8.3. Mecanisme (efecte) feedback multiplicator ............................................................................................. 198
8.3.1. Efectul multiplicator Keynes ........................................................................................................... 199
8.3.2. Efectul multiplicator Pigou ............................................................................................................. 201
8.3.3. Efectul multiplicator Rose .............................................................................................................. 202
8.3.4. Efectul multiplicator Mundell .......................................................................................................... 203
8.3.5. Efectul multiplicator Fisher (inflaţionist) ......................................................................................... 204
8.4. Mecanismele (efectele) accelerator ........................................................................................................ 206
8.4.1. Mecanismul accelerator al lui Harrod ............................................................................................ 208
8.4.2. Mecanismul accelerator al lui Kaldor ............................................................................................. 209
8.4.3. Mecanismul accelerator al lui Metzler ............................................................................................ 211
8.4.4. Efecte ale sporului de capital (Blanchard)) .................................................................................... 212
8.4.5. Comportamentul anticiclic al ratei doânzii asupra creditelor acordate ........................................... 213
8.5. Efecte mixte (multiplicator-accelerator) ................................................................................................... 214
8.5.1. Efectul de portofoliu (avuţie) .......................................................................................................... 214
8.5.2. Efectul de venit disponibil .............................................................................................................. 216
Capitolul 9
Autoorganizare şi emergenţă în sistemele adaptive complexe ............................................................... 219
9.1. Ce sunt auto-organizarea şi emergenţa .................................................................................................. 220
9.2. Caracteristicile sistemelor complexe auto-organizatoare ....................................................................... 221
9.2.1. Ordine globală rezultată din interacţiuni locale .............................................................................. 223
9.2.2. Controlul distribuit .......................................................................................................................... 224
9.2.3. Robusteţe (rezilienţă) ..................................................................................................................... 225
9.2.4. Neliniaritatea .................................................................................................................................. 226
9.2.5. Închidere organizaţională ............................................................................................................... 227
9.3. Evoluţia departe–de–echilibru ................................................................................................................. 229
9.3.1. Bifurcaţie şi haos ........................................................................................................................... 230
9.4. Emergenţa sistemelor adaptive complexe din economie ........................................................................ 232
9.4.1. Tipurile principale de emergenţă ................................................................................................... 233
9.4.2. Caracteristicile sistemelor emergente ............................................................................................ 233
9.4.3. Emergenţă şi organizare ................................................................................................................ 234
Capitolul 10
Exemple de sisteme adaptive complexe în economie ............................................................................. 237
10.1. Întreprinderea ca Sistem Adaptiv Complex ........................................................................................... 237
10.2. Firma – sistem cibernetic complex ........................................................................................................ 240
10.3. Piaţa de capital ca sistem adaptiv complex .......................................................................................... 243
10.4. Banca comercială – sistem adaptiv complex ........................................................................................ 246
10.4.1. Obiectivele si funcţiile băncii comerciale ..................................................................................... 246
10.4.2. Rolul băncilor în procesul de alocare a resurselor ....................................................................... 250
10.5. Economia naționala, sistem adaptiv complex ....................................................................................... 251
10.5.1. Pieţe şi mecanisme de piaţă ........................................................................................................ 252
10.5.2. Mecanisme de piaţă (fundamentale) ........................................................................................... 254
10.5.3. Deciziile de consum: Cererea agregată ....................................................................................... 255
Bazele ciberneticii
8
10.5.4. Deciziile de producţie: Oferta agregată ....................................................................................... 256
10.5.5. Funcţionarea mecanismului de piaţă ........................................................................................... 258
10.6. Tipuri principale de pieţe ....................................................................................................................... 263
10.6.1. Piaţa bunurilor şi serviciilor .......................................................................................................... 263
10.6.2. Piaţa factorilor de producţie ......................................................................................................... 264
10.6.3. Piaţa forţei de muncă ................................................................................................................... 265
10.6.4. Pieţele inputurilor materiale ......................................................................................................... 266
10.6.5. Piaţa financiară ............................................................................................................................ 266
Bibliografie ..................................................................................................................................................... 269

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0153 sec