Auditul resurselor umane

Auditul resurselor umane
Preț: 34,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 288
Format: 17x24
Categoria: Audit

DESCRIERE

Lucrarea de faţă se adresează atât lumii academice, cât şi practicienilor şi prezintă: aspecte-cheie precum:
- conceptul de management al resurselor umane: evoluţia şi impactul resurselor umane asupra obţinerii performanţelor organizaţionale;
- detalierea strategiilor eficiente de recrutare, selecţie, angajare şi integrare a angajaţilor, precum şi evaluarea şi monitorizarea costurilor corespunzătoare;
- aplicarea unui marketing al recrutării eficient, dezvoltarea şi implementarea analizei de benchmarking;
- importanţa dezvoltării carierei individuale şi organizaţionale, a recompensării şi motivării resurselor umane ca elemente-cheie prin care se poate obţine implicit performanţă la nivelul întregii organizaţii.


Capitolul 1. Auditul managementului resurselor umane... 1
1. 1. Introducere în audit. Auditul activit
ăţ
ii
de management al resurselor umane... 1
1. 2. Planificarea activit
ăţ
ii de audit a RU... 2
1. 3. Pa
ş
ii necesari desf
ăş
ur
ă
rii planului
de audit a activit
ăţ
ilor de RU... 4
1. 4. Modele de audit a bunelor practici de RU... 10
1. 5. Bariere în ob
ţ
inerea succesului
activit
ăţ
ii de audit a RU... 14
Capitolul 2. Introducere în managementul
resurselor umane... 16
2. 1. Definirea
ş
i tr
ă
s
ă
turile resurselor umane... 16
2. 2. Politicile managementului de resurse umane... 19
2. 3. Obiectivele managementului resurselor umane... 20
2. 4. Activit
ăţ
ile managementului de resurse umane... 22
2. 5. Evolu
ţ
ia managementului resurselor umane... 25
2. 6. Asem
ă
n
ă
ri
ş
i deosebiri între managementul
personalului
ş
i managementul resurselor umane.... 29
2. 7. Departamentul de resurse umane
ş
i managerii de resurse umane... 34
2. 8. Modele de analiz
ă
a eficien
ţ
ei
managementului resurselor umane... 39
2. 9. Chestionar necesar auditului
managementului resurselor umane... 48
Capitolul 3. Recrutarea resurselor umane... 49
3. 1. Introducere în activitatea de achizi
ţ
ionare
a capitalului intelectual... 49
3. 2. Dezvoltarea unei strategii eficiente de recrutare... 59
3. 3. Noi strategii de recrutare a resurselor umane... 78
3. 4. Modele de analiz
ă
a strategiilor de recrutare... 85
Cuprins
VI AUDITUL RESURSELOR UMANE
3. 5. Chestionar necesar auditului
recrut
ă
rii resurselor umane... 99
Capitolul 4. Selec
ţ
ia personalului... 101
4. 1. Definirea procesului de selec
ţ
ie... 101
4. 2. Metode
ş
i criterii de selec
ţ
ie... 102
4. 3. Noi metode de selec
ţ
ie a candida
ţ
ilor... 112
4. 4. Comunicarea verbal
ă
ş
i non-verbal
ă
în timpul selec
ţ
iei... 116
4. 5. Modele de analiz
ă
a strategiilor de selec
ţ
ie... 123
4. 6. Chestionar necesar auditului procesului
de selec
ţ
ie a resurselor umane... 124
Capitolul 5. Angajarea
ş
i integrarea noilor salaria
ţ
i
în organiza
ţ
ie... 125
5. 1. Definirea proceselor de angajare
ş
i de integrare a noilor angaja
ţ
i... 125
5. 2. Etapele procesului de integrare... 131
5. 3. Strategii
ş
i metode de integrare a noilor angaja
ţ
i... 134
5. 4. Modele de analiz
ă
a strategiilor
de angajare
ş
i integra re... 137
5. 5. Chestionar necesar auditului angaj
ă
rii
ş
i integr
ă
rii resurselor umane... 140
Capitolul 6. Analiza costurilor ecrut
ă
rii,
selec
ţ
iei, angaj
ă
rii
ş
i integr
ă
rii resurselor umane... 142
6. 1. Analiza costului recrut
ă
rii,
selec
ţ
iei
ş
i angaj
ă
rii în vederea cre
ş
terii
performan
ţ
elor organiza
ţ
ionale... 142
6. 2. Costurile determinate de procesul
de recrutare
ş
i selec
ţ
ie... 144
6. 3. Costuri datorate discrimin
ă
rii
ş
i h
ă
r
ţ
uirii
sexuale din timpul recrut
ă
rii, selec
ţ
iei
ş
i angaj
ă
rii... 148
6. 4. Evaluarea programului de recrutare... 151
6. 5. Modele de analiz
ă
a costurilor de recrutare
ş
i selec
ţ
ie.. 151
6. 6. Chestionar necesar analizei costurilor
de recrutare, selec
ţ
ie
ş
i angajare a RU... 154
Data aparitiei: 13 Mar 2013
Nr pagini: 288

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec