Audit statutar si comunicare financiara Volumul I

Audit statutar si comunicare financiara Volumul I
Preț: 44,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 400
Format: 17x24
Categoria: Audit

DESCRIERE

Lucrarea de faţă are ca obiectiv surprinderea aspectelor esenţiale privind auditul – ca piesă de referinţă a unei comunicări financiare oneste. Fiabilitatea datelor, bazate în mare parte pe pertinenţa şi validitatea documentelor contabile, este relativă. În aceste condiţii, desfăşurarea încearcă să răspundă la două întrebări-cheie: Ce şi cum poate face garantul moral ca informaţia diseminată de diversele organizaţii să fie una cât mai obiectivă şi pe înţelesul unui public avizat?

Cartea reuşeşte să prezinte principalele aspecte specifice auditului statutar, şi nu numai, de o manieră simplă, însă nu simplistă. Preocuparea autorului de a induce o formă atractivă etalării nu înseamnă că substanţa are de suferit. Cele două aspecte sunt combinate cu abilitate, astfel încât să creeze un mediu favorabil bunei înţelegeri a culturii şi pragmatismului auditului. Versiunea actuală confirmă o activitate de cercetare intensă, materializată prin afirmarea propriilor idei.

Cuprins
Prefaţă... 5
Cuvânt-înainte... 9
Capitolul 1. Comunicarea financiară şi riscul
informaţional... 13
1. 1. Conceptul şi principalele categorii de audit... 14
1. 2. Auditul statutar sau legal... 23
1. 3. Audit statutar versus comunicare financiară... 32
1. 3. 1. Repere ale comunicării financiare externe
a organizaţiei... 32
1. 3. 2. Poziţionarea şi menirea auditului în cadrul
circuitului... 39
1. 3. 3. Controverse şi perspective... 51
1. 4. Riscul informaţional şi nevoia de audit extern... 55
Capitolul 2. Premise generale privind misiunile
de audit financiar şi servicii conexe... 63
2. 1. Disjuncţia între asigurare şi non-asigurare... 63
2. 2. Acceptarea clientului şi angajamentul de audit... 74
2. 3. Determinanţii procesului de diagnosticare... 78
2. 4. Declaraţiile conducerii entităţii examinate... 86
Capitolul 3. Planificarea, orchestrarea şi documentarea
auditului... 91
3. 1. Conţinutul strategiei şi planificării în audit... 91
3. 2. Preplanificarea... 97
3. 3. Conceperea vectorială şi reconsiderarea misiunii
de examinare... 102
3. 3. 1. Strategia generală... 103
3. 3. 2. Planul de operare şi consolidarea desfăşurării... 106
3. 4. Substanţa aprecierii calităţii informaţiilor financiare
de publicat... 118
Audit 398 statutar şi comunicare financiară
3. 4. 1. Decizia privind testarea sistemelor sau abordarea
directă de fond... 118
3. 4. 2. Contributive ale reuşitei examinărilor... 122
3. 5. Documentaţia auditului... 132
3. 5. 1. Conceptul şi obiectivele documentaţiei
de lucru... 132
3. 5. 2. Substanţa şi dezvoltarea dosarelor
angajamentelor... 135
3. 5. 3. Cronologia operaţiilor şi păstrarea înscrisurilor... 142
Capitolul 4. Probele în auditul financiar... 145
4. 1. Definirea probelor diagnosticianului şi a aserţiunilor
conducerii entităţii examinate... 145
4. 2. Caracteristicile elementelor probante... 154
4. 3. Proceduri de bază utilizate pentru argumentarea
poziţionării profesionistului examinator... 158
4. 4. Demersuri specifice de obţinere a elementelor
probante... 166
4. 4. 1. Participarea la inventarierea stocurilor... 166
4. 4. 2. Confirmări externe... 170
4. 4. 2. 1. Conceptul, utilitatea şi caracteristicile
confirmărilor... 171
4. 4. 2. 2. Procesul de confirmare externă... 175
4. 4. 3. Investigaţia privind litigiile şi revendicările... 181
4. 4. 4. Examinarea investiţiilor pe termen lung... 183
Capitolul 5. Abordări de audit privind frauda şi eroarea... 185
5. 1. Concepte şi responsabilităţi... 185
5. 2. Contabilitatea creativă şi frauda... 192
5. 3. Percepţia şi aprecierea indiciilor de iregularitate... 194
5. 4. Reacţii profesionale la spectrul de fraudă... 199
5. 5. Comunicarea fraudelor şi erorilor... 203
5. 6. Raţionamente privind declinarea angajamentului... 205
Cuprins 399
Capitolul 6. Pragul de semnificaţie şi riscul în audit... 207
6. 1. Pragul de semnificaţie în audit... 207
6. 1. 1. Conţinutul şi tipurile pragului de semnificaţie... 207
6. 1. 2. Apelarea limitei pe parcursul angajamentului... 216
6. 2. Riscul în audit... 222
6. 2. 1. Conceptul şi caracteristicile neşansei
în diagnostic... 222
6. 2. 2. Primejdii posibile în audit... 223
6. 2. 3. Componentele nesiguranţei în examinare... 227
6. 2. 3. 1. Riscul de denaturare... 228
6. 2. 3. 2. Riscul de nedetectare... 232
6. 2. 4. Tehnici de apreciere a expunerii profesionale
inevitabile... 235
Capitolul 7. Auditarea externă sistemului
de control intern... 243
7. 1. Preliminarii conceptuale... 243
7. 1. 1. Limbajul utilizat... 243
7. 1. 2. Definiţii şi criterii compozite... 246
7. 1. 3. Asigurarea rezonabilă şi restricţii inerente... 252
7. 2. Controlul intern în viziunea contabilă naţională... 257
7. 3. Rigori interne semnificative pentru examinatorul
independent... 263
7. 3. 1. Mediul controlului sau starea de spirit
a organizaţiei... 264
7. 3. 2. Evaluarea riscurilor de către managementul
entităţii... 267
7. 3. 3. Activităţile de control... 271
7. 3. 4. Sistemul de comunicare... 277
7. 3. 5. Supervizarea sau monitorizarea... 279
7. 4. Comitetul de audit şi comunicarea financiară... 281
7. 4. 1. Poziţionarea comitetului de audit în cadrul
guvernanţei corporative... 282
7. 4. 2. Rolul şi responsabilităţile comitetului... 286
7. 4. 3. Instrumente utilizate în exercitarea mandatului... 289
7. 4. 4. Conştientizarea antifraudă a membrilor... 293
Audit 400 statutar şi comunicare financiară
7. 4. 5. Condiţii privind desfăşurarea unei sesiuni
executive... 294
7. 4. 6. Comitetul de audit în viziune autohtonă... 300
7. 5. Diagnosticarea sistemului de control intern... 301
7. 5. 1. Înţelegerea rigorii entităţii auditate... 302
7. 5. 2. Estimarea riscului şi identificarea reductoarelor
acestuia... 310
7. 5. 3. Testarea mecanismelor de control intern... 319
Capitolul 8. Procedurile analitice... 325
8. 1. Conţinutul şi menirea instrumentală... 325
8. 2. Examinarea continuităţii activităţii clientului... 331
8. 3. Factorii care influenţează utilizarea comparaţiilor... 337
8. 4. Cadrul general privind aprecierea tendinţelor
inconsecvente... 342
8. 5. Utilizarea examinărilor analitice pe parcursul misiunii.. 348
8. 6. Gradul de siguranţă şi situaţiile neobişnuite... 355
8. 7. Cartografierea utilizării analizei şi comparaţiei
în audit... 358
Capitolul 9. Schiţă privind arhitectura auditării externe
a activelor imobilizate... 373
9. 1. Coordonatele abordării... 373
9. 2. Testarea mecanismelor de control intern şi a substanţei
operaţiunilor... 378
9. 2. 1. Înţelegerea rigorii interne... 379
9. 2. 2. Ilustrarea utilizării procedurilor analitice... 383
9. 2. 3. Estimarea riscului şi selectarea abordării... 384
9. 2. 4. Conceperea partiturii... 385
9. 3. Concluzii şi perspective... 391
Bibliografie selectivă... 393

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.021 sec