Audit și contabilitate. Baze ale performanței în administrația publică

Preț: 24,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 186
Format: 17x24
Categoria: Audit

DESCRIERE

Consacrată contabilității, cartea se ocupă de evoluția acestui domeniu și de diferitele componente ale acesteia, cu referiri generale și cu cele specifice sectorului public. Sunt comentate principiile contabile reglementate în legislația românească și documentele justificative în registrele de contabilitate, atrăgându-se atenția asupra corectitudinii completării lor.

Lucrarea este bine documentată asupra problemelor contabilității activelor și datoriilor, contabilității domeniului public și privat, și contabilității cheltuielilor, veniturilor și finanțărilor. Ținând seama de problemele care au apărut în aceste operațiuni se fac referiri asupra modului corect în care trebuie desfășurată activitatea contabilă respectivă, pentru a fi în conformitate cu reglementările în vigoare la nivel național și cu unele prevederi la nivelul Uniunii Europene.

Cartea se caracterizează printr-un nivel calitativ foarte ridicat, fiind fundamentată pe informații valoroase din literatura română și străină, atât cărți de specialitate, cât și o bogată literatură și reglementări de natură legislativă. Totodată, valoarea demersului științific este dată și de amploarea cercetării unor probleme aplicative, care ajută la transpunerea în practică a conținutului teoretic și a contribuțiilor metodologice.Cuprins
Prefață... 9
Cuvânt-înainte... 13
Partea I. Fundamentele mecanismelor implicate în administraţia publică... 15
Capitolul 1
Circuitul economic... 17
1. 1. Circuitul micro şi macroeconomic... 17
1. 2. Bugetul – instrument de fundamentare şi funcţionare a administraţiei publice... 23
Capitolul 2
Sistemul administraţiei publice... 27
2. 1. Dimensiuni conceptuale şi istorice ale administraţiei publice... 27
2. 2. Sistemul ordonatorilor de credite. Specificitatea sectorului public... 32
Capitolul 3
Performanţa financiară a instituţiilor publice... 39
3. 1. Procese generatoare de performanţă... 39
3. 2. Raportarea prin situaţii financiare. Rolul lor în procesul managerial... 45
Partea a II-a. Contabilitatea: vector de performanţă managerială în instituţiile publice... 55
Capitolul 4
Organizarea contabilităţii... 57
4. 1. Consideraţii generale privind evoluţia contabilităţii... 57
4. 2. Organizarea contabilităţii instituţiilor publice. Principii generale... 62
4. 3. Obiectul, metoda contabilităţii şi principiile contabile... 64
4. 4. Documentele justificative şi registrele de contabilitate... 72
Capitolul 5
Contabilitatea activelor şi datoriilor... 77
5. 1. Activele în administraţia publică... 77
5. 2. Datorii şi provizioane... 92
AUDIT ŞI CONTABILITATE. Baze ale performanţei în administraţia publică
8
Capitolul 6
Contabilitatea domeniul public şi privat... 97
6. 1. Fondurile instituţiilor publice... 97
6. 2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat... 99
6. 3. Modificări patrimoniale reflectate în bilanţ... 101
Capitolul 7
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi finanţărilor... 105
7. 1. Cheltuielile instituţiilor publice... 105
7. 2. Veniturile şi finanţările... 110
Partea a III-a. Auditul: instrument de evaluare şi eficientizare în administraţia publică... 117
Capitolul 8
Auditul în contextul dezvoltării instituţionale... 119
8. 1. Aspecte introductive privind auditul... 119
8. 2. Obiectivele de bază ale auditului... 123
8. 3. Auditul public intern: parte integrantă a administraţiei publice... 125
Capitolul 9
Auditul public intern în România... 129
9. 1. Tipologia auditului public intern... 129
9. 2. Organizarea şi funcţionarea auditului public intern... 133
Capitolul 10
Misiunea de audit... 141
10. 1. Aspecte procedurale privind exercitarea auditului public intern... 141
10. 2. Desfăşurarea misiunii de audit... 146
10. 3. Auditul în slujba managementului... 165
Bibliografie... 171
Anexa nr. 1. Planul de conturi general pentru instituţii publice. Extras... 177
Anexa nr. 2. Propunere de angajare a unei cheltuieli... 180
Anexa nr. 3. Ordonanțare de plată... 181
Anexa nr. 4. Ordin de serviciu... 182
Anexa nr. 5. Declarația de independență... 183
Anexa nr. 6. Programul de audit... 184
Anexa nr. 7. Fișa de urmărire a recomandărilor... 186

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0194 sec