Arestarea si detentia in jurisprudenta CEDO

Arestarea si detentia in jurisprudenta CEDO
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 368
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparititei: 28 Mai 2012

Lucrarea de fata aduce in atentia cititorilor o selectie a jurisprudentei relevante a Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia arestarii preventive si detentiei, care nu este intotdeauna perfect cunoscuta, principala explicatie tinand de dimensiunile muncii de informare pe care juristul sau justitiabilul trebuie sa o realizeze. Hotararile prezentate sunt rezumate si selectate in anumite domenii, insistandu-se in principal pe cele pronuntate in ultimii 5 ani, intrucat jurisprudenta Curtii este intr-o oarecare evolutie si, in plus, hotararile mai vechi sunt relativ cunoscute. S-a insistat, de asemenea, pe jurisprudenta in cauzele romanesti sau in cauze care prezinta anumite particularitati si prin raportare la sistemul roman. In consecinta, cartea se adreseaza practicienilor si justitiabililor, insa nu are nicio pretentie de a fi epuizat problemele prezentate si nici de a fi redat toate argumentele Curtii, preferandu-se realizarea unei selectii subiective prin natura sa in ambele privinte.

Culegerea, care cuprinde 211 hotarari si decizii ale Curtii de la Strasbourg, a fost realizata in cadrul eforturilor pe care Asociatia de studii in dreptul constitutional si drepturile omului le face in vederea asigurarii corectei informatii juridice si raspandirii cunoasterii stiintifice in acest domeniu atat de vast al dreptului, toti autorii fiind membri ai asociatiei.

Radu Chirita (coordonator)

Cuprins
CAPITOLUL I. PRIVAREA DE LIBERTATE A UNEI
PERSOANE ___________________________________________1
§1. Legalitatea privării de libertate _______________________1
1. Lipsire de libertate dispusă ilegal. Persoană obligată să
vieţuiască într-o instituţie psihiatrică, în condiţii inumane
[cauza Stanev c. Bulgariei (MC), Hotărârea
din 17 ianuarie 2012 (cererea nr. 36760/06)] __________1
2. Arest preventiv ulterior ispăşirii pedepsei cu închisoarea.
Lipsa de garanţii pentru implementarea măsurii la nivel
naţional [cauza O. H. c. Germaniei, Hotărârea din 24
noiembrie 2011 (cererea nr. 4646/08)] _______________5
3. Condiţii de detenţie. Menţinere în stare de detenţie după
rămânerea definitivă a hotărârii de liberare
[cauza Ogică c. României, Hotărârea din 27 mai 2010
(cererea nr. 24708/03)] ___________________________6
4. Persoane reţinute în zona de tranzit. Lipsa unei baze
legale pentru detenţia lor [cauza Riad şi Idiab c. Belgiei,
Hotărârea din 24 ianuarie 2008 (cererile nr. 29787/03
şi nr. 29810/03)] ________________________________8
5. Persoane ţinute în detenţie în urma condamnării lor de
către o instanţă care nu respectă exigenţele impuse de
Convenţie. Rele tratamente. Încălcarea dreptului la viaţă
privată şi de familie [cauza Ivanţoc şi alţii c. Moldovei şi
Rusiei, Hotărârea din 15 noiembrie 2011
(cererea nr. 23687/05)] __________________________10
6. Rele tratamente aplicate de poliţişti. Privare de libertate
nelegală. Lipsa mandatului de percheziţie [cauza Rupa c.
României (nr. 1), Hotărârea din 16 decembrie 2008
(cererea nr. 58478/00)] __________________________13
7. Îndepărtarea unui text de lege existent. Previzibilitatea
legii. Inexistenţa unei nereguli grave şi manifeste.
Avocatul nu a avut acces la dosar. Încălcarea principiului
egalităţii armelor [cauza Mooren c. Germaniei (MC),
Hotărârea din 9 iulie 2009 (cererea nr. 11364/03)]_____16
8. Punerea unei persoane la dispoziţia autorităţilor printr-o
hotărâre judecătorească. Lipsa unei încălcări a Convenţiei
Arestarea şi detenţia VIII în jurisprudenţa CEDO
[cauza De Schepper c. Belgiei, Hotărârea din
13 octombrie 2009 (cererea nr. 27428/07)]__________ 19
9. Detenţie incompatibilă cu prevederile art. 5 din
Convenţie. Măsură ce nu constituie tratament degradant
[cauza Haidn c. Germaniei, Hotărârea din
13 ianuarie 2011 (cererea nr. 6587/04)] ____________ 20
10. Persoană ţinută în arest preventiv peste durata maximă
prevăzută de lege [cauza M. c. Germaniei, Hotărârea
din 17 decembrie 2009 (cererea nr. 19359/04)] ______ 21
11. Detenţie după condamnare. Măsura internării într-un
centru de detenţie nu este justificată dacă nu a fost dispusă
de un judecător [cauza Schönbrod c. Germaniei, Hotărârea
din 24 noiembrie 2011 (cererea nr. 48038/06)]_______ 22
12. Echipaj al unei nave reţinut în mod ilegal în marea liberă,
dar prezentat într-un timp rezonabil în faţa autorităţilor
judiciare [cauza Medvedyev şi alţii c. Franţei (MC),
Hotărârea din 29 martie 2010 (cererea nr. 3394/03)] __ 24
13. Privare de libertate a unui activist în domeniul drepturilor
omului. Înregistrarea acestuia într-o bază de date constituie
o ingerinţă în viaţa privată [cauza Shimovolos c. Rusiei,
Hotărârea din 21 iunie 2011 (cererea nr. 30194/09)] __ 28
14. Întârzierea punerii în libertate a persoanei arestate,
datorată necesităţii îndeplinirii formalităţilor
administrative. Imixtiune în viaţa privată prin înregistrarea
convorbirilor telefonice [cauza Răducu c. României,
Hotărârea din 21 aprilie 2009 (cererea nr. 70787/01)] _ 29
15. Detenţiune pe viaţă cu posibilitate de liberare doar în caz
de boală în stadiu terminal. Proporţionalitatea cu gravitatea
faptelor [cauza Vinter şi alţii c. Regatului Unit, Hotărârea
din 17 ianuarie 2012 (cererile nr. 66069/09, nr. 130/10 şi
nr. 3896/10)] _________________________________ 31
§2. Privarea de libertate în vederea executării unei
obligaţii legale_______________________________________32
16. Internarea unei femei într-un spital psihiatric în lipsa
unei autorizări legale [cauza Beiere c. Letoniei,
Hotărârea din 29 noiembrie 2011 (cererea
nr. 30954/05)] _______________________________ 32
17. Revocarea liberării pe cauţiune. Detenţie
disproporţionată pentru neplata unei datorii
[cauza Gatt c. Maltei, Hotărârea din 27 iulie 2010
(cererea nr. 28221/08)] ________________________ 34
18. Obligaţia de a colabora cu poliţia în cazul controlului
de identitate. Obligaţie specifică şi concretă. Recursul la
Cuprins IX
forţă al autorităţilor. Lipsa de proporţionalitate
[cauza Sarigiannis c. Italiei, Hotărârea din
5 aprilie 2011 (cererea nr. 14569/05)] _____________35
19. Persoane plasate în detenţie în scopul prevenirii
participării lor la câteva demonstraţii organizate
[cauza Schwabe şi M. G. c. Germaniei, Hotărârea
din 1 decembrie 2011 (cererile nr. 8080/08 şi
nr. 8577/08)]_________________________________36
§3. Arestarea preventivă_______________________________38
20. Lipsa diligenţei autorităţilor. Schimbarea competenţei
instanţelor. Prelungirea arestării de către instanţe
necompetente. Prelungirea colectivă a arestării şi lipsa
unor motive concrete [cauza Calmanovici c. României,
Hotărârea din 1 iulie 2008 (cererea nr. 42250/02)]____38
21. Reţinere fără emiterea mandatului. Principiul securităţii
raporturilor juridice [cauza Creangă c. României,
Hotărârea din 15 iunie 2010 (cererea nr. 29226/02)] __42
22. Persoană privată de libertate în absenţa deciziei unui
magistrat. Utilizarea unor formule stereotipe pentru
prelungirea arestării [cauza Farhad Aliyev c.
Azerbaidjanului, Hotărârea din 9 noiembrie 2010
(cererea nr. 37138/06)] _________________________46
23. Reţinere nejustificată. Minori privaţi de drepturile
procesuale o perioadă de 3 zile [cauza İpek şi alţii c.
Turciei, Hotărârea din 3 februarie 2009
(cererile nr. 17019/02 şi nr. 30070/02)] ____________47
24. Minor ţinut în arest pe o perioadă de 48 de zile
[cauza Nart c. Turciei, Hotărârea din 6 mai 2008
(cererea nr. 20817/04)] _________________________49
25. Persoane reţinute de poliţie pentru organizarea unor
proteste. Privare de libertate nelegală [cauza Hyde Park
şi alţii c. Moldovei (nr. 4), Hotărârea din 7 aprilie 2009
(cererea nr. 18491/07)] _________________________49
26. Detenţie arbitrară a minorilor într-un centru pentru
minori [cauza Ichin şi alţii c. Ucrainei, Hotărârea
din 21 decembrie 2010 (cererile nr. 28189/04 şi
nr. 28192/04)]________________________________50
27. Privare de libertate ce nu are la bază suspiciuni
rezonabile privind săvârşirea unei infracţiuni [cauza
Kandzhov c. Bulgariei, Hotărârea din 6 noiembrie 2008
(cererea nr. 68294/01)] _________________________51
28. Privare de libertate ilegală. Refuzul instanţei de punere
în libertate la expirarea duratei arestării [cauza Asatryan
Arestarea şi detenţia X în jurisprudenţa CEDO
c. Armeniei, Hotărârea din 9 februarie 2010
(cererea nr. 24173/06)] ________________________ 52
29. Persoană arestată preventiv doar în baza mărturiei depuse
de către victimă. Condiţii de detenţie [cauza Stepuleac c.
Moldovei, Hotărârea din 6 noiembrie 2007
(cererea nr. 8207/06)] _________________________ 53
30. Arestare preventivă prelungită după casarea cu
trimitere a deciziei de fond [cauza Konolos c. României,
Hotărârea din 7 februarie 2008
(cererea nr. 26600/02)] ________________________ 55
31. Rearestare în baza unor acuzaţii similare. Încercarea
autorităţilor de a specula lacunele legislative [cauza
Mikhaniv c. Ucrainei, Hotărârea din 6 noiembrie 2008
(cererea nr. 75522/01)] ________________________ 56
32. Lipsa unui temei legal al arestării preventive. Percheziţie
efectuată fără mandat [cauza Varga c. României,
Hotărârea din 1 aprilie 2008 (cererea nr. 73957/01)] _ 58
33. Privare de libertate. Legalitatea arestului preventiv şi a
detenţiei [cauzele Schmitz c. Germaniei şi Mork c.
Germaniei, Hotărârile din 9 iunie 2011 (cererile
nr. 30493/04, respectiv nr. 31047/04)] ____________ 60
34. Obligaţia de a proteja potenţialele victime nu justifică
prelungirea retroactivă a unei măsuri de siguranţă
[cauza Jendrowiak c. Germaniei, Hotărârea din
14 aprilie 2011 (cererea nr. 30060/04)] ___________ 61
35. Depăşirea duratei reţinerii cu 30 de minute. Lipsa
unor motive pertinente şi suficiente [cauza Ignatenco c.
Moldovei, Hotărârea din 8 februarie 2011
(cererea nr. 36988/07)] ________________________ 62
36. Persoană reţinută de poliţişti după expirarea măsurii
reţinerii în vederea prezentării în faţa unui magistrat
[cauza Zervudacki c. Franţei, Hotărârea din
27 iulie 2006 (cererea nr. 73947/01)] _____________ 63
37. Prelungirea arestării motivată prin necesitatea
administrării probelor în favoarea apărării. Inexistenţa
unei căi de atac eficace [cauza Irinel Popa şi alţii c.
României, Hotărârea din 1 decembrie 2009
(cererile nr. 6289/03, nr. 6297/03 şi nr. 9115/03)] ___ 64
38. Anularea amnistiei nu poate fi dispusă de către
preşedintele ţării. Arestare nelegală [cauza Lexa c.
Slovaciei, Hotărârea din 23 septembrie 2008
(cererea nr. 54334/00)] ________________________ 66
Cuprins XI
§4. Durata arestării preventive__________________________67
39. Arest preventiv continuu pe perioada unui proces în curs
ce dura de aproximativ 13 ani [cauza Yakışan c. Turciei,
Hotărârea din 6 martie 2007 (cererea nr. 11339/03)] __67
40. Persoană arestată, ţinută într-o cuşcă de metal în faţa
instanţei. Scopul arestului diferit faţă de cel real.
Prelungirea arestării dispusă inclusiv în baza unor
informaţii obţinute de la avocatul reclamantului [cauza
Khodorkovskiy c. Rusiei, Hotărârea din 31 mai 2011
(cererea nr. 5829/04)] __________________________68
41. Persoană arestată transportată inadecvat de la închisoare
la instanţă. Prelungirea arestului în baza unor motive
abstracte. Măsuri disproporţionate de interzicere a
vizitelor familiale [cauza Moisseiev c. Rusiei, Hotărârea
din 9 octombrie 2008 (cererea nr. 62936/00)] _______70
42. Obligaţii impuse autorităţilor pentru modificarea
legislaţiei interne în conformitate cu exigenţele prevăzute
în art. 5 şi art. 3 din Convenţie [cauza Kharchenko c.
Ucrainei, Hotărârea-pilot din 10 februarie 2011 (cererea
nr. 4010/02)]_________________________________72
43. Calcularea duratei arestării preventive. Risc de
influenţare a martorilor. Motive suficiente [cauza Bąk c.
Poloniei, Hotărârea din 16 ianuarie 2007 (cererea
nr. 7870/04)]_________________________________74
44. Întârzierea avocaţilor persoanei arestate. Împiedicarea
lor să intre în sală. Şedinţă nepublică [cauza
Lebedev c. Rusiei, Hotărârea din 25 octombrie 2007
(cererea nr. 4493/04)] __________________________75
45. Motive care au justificat arestarea preventivă şi care nu
au subzistat ulterior [cauza Begu c. României,
Hotărârea din 15 martie 2011 (cererea nr. 20448/02)] _76
46. Acte de urmărire penală efectuate pe o perioadă de mai
bine de 5 ani [cauza Cretello c. Franţei, Hotărârea din 23
ianuarie 2007 (cererea nr. 2078/04)]_______________77
47. Obligaţia instanţelor naţionale de a avea în vedere şi
celelalte măsuri alternative arestării [cauza Degeratu c.
României, Hotărârea din 6 iulie 2010 (cererea
nr. 35104/02)]________________________________78
48. Neluarea în considerare de către instanţele naţionale şi a
altor măsuri alternative arestării [cauza Lelièvre c.
Belgiei, Hotărârea din 8 noiembrie 2007 (cererea
nr. 11287/03)]________________________________80
Arestarea şi detenţia XII în jurisprudenţa CEDO
49. Neluarea în considerare a altor măsuri alternative, chiar
dacă persoana arestată a prezentat garanţii suficiente.
Imposibilitatea reclamantului de a-şi revedea tatăl înainte
de moartea acestuia [cauza Lind c. Rusiei, Hotărârea
din 6 decembrie 2007 (cererea nr. 25664/05)] ______ 81
50. Termen rezonabil al arestării preventive. Motiv
suficient: posibilitatea influenţării anchetei [cauza
Erimescu c. României, Decizia din 18 ianuarie 2011
(cererea nr. 33762/05)] ________________________ 82
51. Arestare prelungită cu motivarea că inculpatul prezintă
pericol pentru ordinea publică. Neluarea în considerare a
altor măsuri alternative [cauza Jiga c. României,
Hotărârea din 16 martie 2010 (cererea
nr. 14352/04)] _______________________________ 84
52. Neindicarea de către instanţe a niciunui motiv concret din
care să rezulte pericolul pentru ordinea publică. Motivări
stereotipe. Neluarea în considerare a altor măsuri
alternative [cauza Scundeanu c. României, Hotărârea
din 2 februarie 2010 (cererea nr. 10193/02)] _______ 85
53. Persoană arestată legată cu cătuşe de patul din spital.
Prelungirea arestării prin indicarea abstractă a unor
criterii legale. Neluarea în considerare a altor măsuri
alternative [cauza Tănase c. României, Hotărârea
din 12 mai 2009 (cererea nr. 5269/02)]____________ 86
54. Prelungirea arestării preventive în baza a numeroase
motivări. Motivări stereotipe [cauza Prencipe c.
Monaco, Hotărârea din 16 iulie 2009 (cererea
nr. 43376/06)] _______________________________ 88
55. Prelungirea arestării preventive făcută doar prin referire
la texte legale. Absenţa persoanei arestate la judecarea
recursului [cauza Tarău c. României, Hotărârea din
24 februarie 2009 (cererea nr. 3584/02)] __________ 89
56. Prelungirea arestării preventive în baza unor motivări
succinte şi abstracte. Expulzare pusă în executare în lipsa
unei hotărâri definitive [cauza Estrikh c. Letoniei,
Hotărârea din 18 ianuarie 2007 (cererea
nr. 73819/01)] _______________________________ 90
57. Lipsa unor motive,, pertinente şi suficiente” oferite de
către autorităţi. Caracterul succint şi abstract al motivării.
Prelungiri colective. Neanalizarea posibilităţii aplicării
unor măsuri alternative. Controlul tardiv al legalităţii
arestării [cauza Mihuţă c. României, Hotărârea din 31
martie 2009 (cererea nr. 13275/03)] ______________ 92
Cuprins XIII
58. Justificarea menţinerii arestării preventive. Lipsa unor
motive,, pertinente şi suficiente” [cauza Tase c.
României, Hotărârea din 10 iunie 2008 (cererea
nr. 29761/02)]________________________________95
59. Arestare de aproximativ 6 ani şi 8 luni. Lipsa unor
motive,, pertinente şi suficiente” [cauza Solmaz c.
Turciei, Hotărârea din 16 ianuarie 2007 (cererea
nr. 27561/02)]________________________________96
60. Prelungirea măsurii arestării. Referirea instanţei doar la
motivele iniţiale şi la faptul că inculpatul nu a
recunoscut anumite fapte [cauza Tiron c. României,
Hotărârea din 7 aprilie 2009 (cererea nr. 17689/03)] __97
61. Neluarea în considerare a unor măsuri alternative. Starea
de sănătate a persoanei arestate înrăutăţită în cursul
detenţiei. Întârzierea dosarului [cauza Wedler
c. Poloniei, Hotărârea din 16 ianuarie 2007
(cererea nr. 44115/98)] _________________________99
§5. Privarea de libertate în scopuri medicale______________100
62. Persoană cu probleme psihiatrice, deţinută pe o perioadă
de 8 luni până la internarea într-un spital [cauza
Mocarska c. Poloniei, Hotărârea din 6 noiembrie 2007
(cererea nr. 26917/05)] ________________________100
63. Internare nedispusă de o instanţă. Plângere la procuror,
singurul mijloc de a o contesta [cauza Gulub Atanasov c.
Bulgariei, Hotărârea din 6 noiembrie 2008 (cererea
nr. 73281/01)]_______________________________101
64. Internare psihiatrică forţată. Lipsa unui control
jurisdicţional [cauza C. B. c. României, Hotărârea
din 20 aprilie 2010 (cererea nr. 21207/03)] ________102
65. Necesitatea unui echilibru just între necesitatea
menţinerii ordinii publice şi dreptul la libertate al
petentului [cauza Kharin c. Rusiei, Hotărârea din
3 februarie 2011 (cererea nr. 37345/03)] __________103
§6. Privarea de libertate în scopul expulzării sau extrădării__104
66. Calitatea de victimă. Deţinere pe 10 zile în vederea
extrădării [cauza Stephens c. Maltei, Hotărârea din 21
aprilie 2009 (cererea nr. 11956/07)] ______________104
67. Procedură administrativă de repatriere lipsită de
eficacitate [cauza Galliani c. României, Hotărârea
din 10 iunie 2008 (cererea nr. 69273/01)] _________105
68. Plasarea în detenţie a unei persoane în aşteptarea unei
schimbări de legislaţie. Lipsa oricărei justificări [cauza
Arestarea şi detenţia XIV în jurisprudenţa CEDO
Mikolenko c. Estoniei, Hotărârea din 8 octombrie 2009
(cererea nr. 10664/05)] _______________________ 107
69. Lipsa unui temei suficient pentru deţinerea unei
persoane în vederea extrădării [cauza Nasrulloyev c.
Rusiei, Hotărârea din 11 octombrie 2007
(cererea nr. 656/06)] _________________________ 108
70. Detenţie lipsită de bază legală în vederea extrădării
[cauza Shchebet c. Rusiei, Hotărârea din 12 iunie 2008
(cererea nr. 16074/07)] _______________________ 109
71. Persoană ţinută în detenţie o perioadă de două luni,
până la soluţionarea cererii de azil politic [cauza
S. D. c. Greciei, Hotărârea din 11 iunie 2009
(cererea nr. 53541/07)] _______________________ 110
72. Privare de libertate în vederea expulzării
[cauza John c. Greciei, Hotărârea din 10 mai 2007
(cererea nr. 199/05)] _________________________ 112
73. Nerespectarea strictă a unor criterii de drept intern
pentru detenţia unei persoane în vederea expulzării
[cauza Jusic c. Elveţiei, Hotărârea din 2 decembrie
2010 (cererea nr. 4691/06)]____________________ 113
Capitolul al II-lea. Aspecte procedurale ale privării
de libertate__________________________________________ 115
§1. Dreptul de a fi informat asupra motivelor privării
de libertate_________________________________________115
74. Arestare arbitrară. Neinformarea celui în cauză, într-o
limbă pe care să o înţeleagă, despre motivele arestării.
Lipsa verificării legalităţii măsurii [cauza Ladent c.
Poloniei, Hotărârea din 18 martie 2008
(cererea nr. 11036/03)] _______________________ 115
75. Întârziere în comunicarea motivelor pentru care s-a
dispus măsura reţinerii [cauza Saadi c. Regatului Unit
(MC), Hotărârea din 29 ianuarie 2008 (cererea
nr. 13229/03)] ______________________________ 116
76. Neinformarea persoanei în termen cu privire la acuzaţiile
ce i se aduc. Arestarea acesteia pentru că nu a vrut să
divulge sursele informaţiei pe care a publicat-o
[cauza Voskuil c. Olandei, Hotărârea din 22 noiembrie
2007 (cererea nr. 64752/01)]___________________ 118
§2. Verificarea legalităţii arestării ______________________119
77. Persoană arestată, prezentată în faţa unui magistrat
după 41 de zile de privare de libertate [cauza
Cuprins XV
Milošević c. Serbiei, Hotărârea din 28 aprilie 2009
(cererea nr. 31320/05)] ________________________119
78. Persoană arestată care nu a fost prezentată de îndată în
faţa unui magistrat în sensul art. 5 parag. 3 din
Convenţie [cauza Moulin c. Franţei, Hotărârea
din 23 noiembrie 2010 (cererea nr. 37104/06)] _____120
79. Autoritatea care dispune prelungirea arestării preventive.
Omisiuni legislative [cauza Krejčíř c. Republicii Cehe,
Hotărârea din 26 martie 2009 (cererile nr. 39298/04
şi nr. 8723/05)] ______________________________121
80. Cauţiune fixată pentru liberarea unui căpitan de navă
care a cauzat o catastrofă ecologică. Cuantumul
ridicat al acesteia [cauza Mangouras c. Spaniei (MC),
Hotărârea din 28 septembrie 2010 (cererea
nr. 12050/04)]_______________________________123
81. Persoană prezentată în faţa unui,, magistrat” după 8 zile
[cauza Nicuţ-Tănăsescu c. României, Hotărârea din 6
iulie 2010 (cererea nr. 25842/03)] _______________125
82. Persoane arestate care, deşi au fost prezentate unui
magistrat, nu au beneficiat de analizarea legalităţii
arestării. Neasigurarea prezenţei inculpaţilor la judecarea
recursului. Avocat din oficiu numit în ziua judecăţii
[cauza Samoilă şi Cionca c. României, Hotărârea din
4 martie 2008 (cererea nr. 33065/03)] ____________126
§3. Dreptul la un recurs contra deciziei de privare
de libertate ________________________________________129
83. Lipsa structurală a unui recurs împotriva măsurii de
menţinere în stare de detenţie. Imposibilitatea solicitării
unor reparaţii [cauza Altınok c. Turciei, Hotărârea-pilot
din 29 noiembrie 2011(cererea nr. 31610/2008)] ____129
84. Riscul de a se sustrage de la judecată. Imposibilitatea de
a comunica în mod eficient cu avocatul [cauza
Castraveţ c. Moldovei, Hotărârea 13 martie 2007
(cererea nr. 23393/05)] ________________________131
85. Tratament inadecvat aplicat pe parcursul şedinţei de
judecată şi al detenţiei. Condiţii improprii pentru
analizarea legalităţii arestării [cauza Ramichvili şi
Kokhreidze c. Georgiei, Hotărârea din 27 ianuarie 2009
(cererea nr. 1704/06)] _________________________133
86. Lipsa persoanei arestate la judecarea recursului îndreptat
împotriva soluţiei prin care i s-a respins cererea de
liberare pe cauţiune [cauza Allen c. Regatului Unit,
Arestarea şi detenţia XVI în jurisprudenţa CEDO
Hotărârea din 30 martie 2010 (cererea
nr. 18837/06)] ______________________________ 135
87. Refuzul instanţei interne de a examina recursul.
Neasigurarea prezenţei recurentului la proces [cauza
Boloş c. României, Hotărârea din 12 ianuarie 2010
(cererea nr. 33078/03)] _______________________ 136
88. Existenţa unui recurs împotriva măsurii arestării
preventive. Necesitatea asigurării aceloraşi garanţii ca şi
în faţa primei instanţe [cauza Lăpuşan c. României,
Hotărârea din 3 iunie 2008 (cererea nr. 29723/03)] _ 138
89. Legalitatea arestării preventive. Confidenţialitatea
convorbirilor dintre avocat şi client [cauza Modârcă c.
Moldovei, Hotărârea din 10 mai 2007 (cererea
nr. 14437/05)] ______________________________ 140
§4. Dreptul la despăgubiri în caz de privare de libertate
ilicită _____________________________________________141
90. Refuzul autorităţilor de a acorda despăgubiri pentru
detenţia nelegală [cauza Danev c. Bulgariei, Hotărârea
din 2 septembrie 2010 (cererea nr. 9411/05)]______ 141
Capitolul al III-lea. Condiţiile de detenţie ________________ 143
§1. Decesul persoanelor aflate în stare de detenţie _________143
91. Decesul unui deţinut în urma prelungirii nejustificate a
stării de detenţie [cauza Dzieciak c. Poloniei, Hotărârea
din 9 decembrie 2008 (cererea nr. 77766/01)] _____ 143
92. Sinuciderea unui deţinut din cauza unei supradoze de
substanţe psihotrope prescrise pentru un tratament
psihiatric [cauza Jasińska c. Poloniei, Hotărârea
din 1 iunie 2010 (cererea nr. 28326/05)]__________ 145
93. Tratament medical inadecvat primit de o persoană
surdo-mută aflată în custodia poliţiei [cauza Jasinskis c.
Letoniei, Hotărârea din 21 decembrie 2010
(cererea nr. 45744/08)] _______________________ 146
94. Explicaţie oficială necredibilă în legătură cu moartea în
închisoare a unui tânăr de 20 de ani [cauza Predică c.
României, Hotărârea din 7 iunie 2011 (cererea
nr. 42344/07)] ______________________________ 147
95. Persoană cu probleme psihice, închisă 45 de zile
în celulă disciplinară. Sinucidere [cauza Renolde c.
Franţei, Hotărârea din 16 octombrie 2008 (cererea
nr. 5608/05)] _______________________________ 149
Cuprins XVII
96. Persoană schizofrenică decedată după ce a fost luată în
custodia poliţiei [cauza Saoud c. Franţei, Hotărârea
din 9 octombrie 2007 (cererea nr. 9375/02)] _______151
97. Persoane dispărute din custodia autorităţilor [cauza
Varnava şi alţii c. Turciei (MC), Hotărârea din 18
septembrie 2009 (cererile nr. 16064/90, nr. 16065/90,
nr. 16066/90, nr. 16068/90, nr. 16069/90, nr. 16070/90,
nr. 16071/90, nr. 16072/90 şi nr. 16073/90)] _______153
98. Neacordarea de tratament medical unui deţinut bolnav de
tuberculoză [cauza Makharadze şi Sikharulidze c.
Georgiei, Hotărârea din 22 noiembrie 2011 (cererea
nr. 35254/07)]_______________________________155
§2. Dreptul la condiţii decente de detenţie ________________156
99. Condiţii de detenţie din arestul Poliţiei Cluj-Napoca.
Înregistrarea convorbirilor telefonice. Interzicerea
automată a exercitării drepturilor părinteşti [cauza Viorel
Burzo c. României, Hotărârea din 30 iunie 2009
(cererile nr. 75109/01 şi nr. 12639/02)] ___________156
100. Condiţii de detenţie în Penitenciarele din Arad şi
Timişoara. Poluare olfactivă [cauza Brânduşe c.
României, Hotărârea din 7 aprilie 2009 (cererea
nr. 6586/03)]________________________________159
101. Condiţii de detenţie în Penitenciarele Gherla şi Galaţi.
Suprapopularea carcerală [cauza Porumb c. României,
Hotărârea din 7 decembrie 2010
(cererea nr. 19832/04)] ________________________161
102. Condiţii de detenţie în Penitenciarul Ploieşti. Necesitatea
unui control medical la sosirea în penitenciar
[cauza Dobri c. României, Hotărârea din 14 decembrie
2010 (cererea nr. 25153/04)] ___________________162
103. Condiţii de detenţie în Penitenciarul Rahova. Spaţiul
vital de care dispune persoana deţinută [cauza Ali c.
României, Hotărârea din 9 noiembrie 2010
(cererea nr. 20307/02)] ________________________162
104. Condiţii de detenţie în Penitenciarul Rahova. Încălcarea
art. 3 din Convenţie [cauza Iamandi c. României,
Hotărârea din 1 iunie 2010 (cererea nr. 25867/03)] __167
105. Condiţiile de detenţie în Penitenciarul Târgşor.
Suprapopularea celulelor [cauza Mariana Marinescu c.
României, Hotărârea din 2 februarie 2010 (cererea
nr. 36110/03)]_______________________________169
106. Condiţii de detenţie în Penitenciarul Botoşani.
Vulnerabilitatea celui deţinut [cauza Florea
Arestarea şi detenţia XVIII în jurisprudenţa CEDO
c. României, Hotărârea din 14 septembrie 2010
(cererea nr. 37186/03)] _______________________ 170
107. Condiţii de detenţie în Penitenciarul Jilava.
Suprapopulare carcerală gravă [cauza Măciucă c.
României, Hotărârea din 26 mai 2009
(cererea nr. 25763/03)] _______________________ 172
108. Condiţii de deţinere „mizerabile” şi „alarmante” în
Penitenciarul Jilava [cauza Grozavu c. României,
Hotărârea din 2 noiembrie 2010 (cererea
nr. 24419/04)] ______________________________ 173
109. Condiţii de detenţie improprii suportate pe o perioadă
de timp considerabilă. Penitenciarul Jilava [cauza
Eugen Gabriel Radu c. României, Hotărârea din
13 octombrie 2009 (cererea nr. 3036/04)]_________ 174
110. Condiţii de detenţie în Penitenciarul Jilava. Lipsa
spaţiului personal necesar [cauza Todireasa
c. României, Hotărârea din 3 mai 2011 (cererea
nr. 35372/04)] ______________________________ 175
111. Persoană arestată obligată să suporte condiţii de
detenţie nesatisfăcătoare pe o perioadă mare de timp.
Interdicţia exercitării drepturilor părinteşti prin lege fără
intervenţia unei instanţe [cauza Marcu c. României,
Hotărârea din 26 octombrie 2010
(cererea nr. 43079/02)] _______________________ 177
112. Boală agravată progresiv. Spitalul-penitenciar Jilava
[cauza Aharon Schwarz c. României, Hotărârea din
12 ianuarie 2010 (cererea nr. 28304/02)] _________ 179
113. Condiţii de detenţie în Penitenciarul Poarta Albă.
Neîncălcarea dispoziţiilor Convenţiei [cauza Gavriliţă
c. României, Hotărârea din 22 iunie 2010 (cererea
nr. 10921/03)] ______________________________ 181
114. Condiţii de detenţie în Penitenciarele Rahova şi
Mărgineni [cauza Goh c. României, Hotărârea din
21 iunie 2011 (cererea nr. 9643/03)]_____________ 183
115. Condiţiile sanitare şi privarea de hrană pe parcursul
transportului din penitenciar către alte locaţii [cauza
Artimenco c. României, Hotărârea din 30 iunie 2009
(cererea nr. 12535/04)] _______________________ 185
116. Persoană supusă unui regim de siguranţă maximă.
Transferuri dintr-un centru de detenţie în altul. Perioade
lungi de izolare. Percheziţii corporale numeroase
[cauza Khider c. Franţei, Hotărârea din 9 iulie 2009
(cererea nr. 39364/05)] _______________________ 185
Cuprins XIX
117. Persoană deţinută în condiţii precare. Transferul între
centrele de detenţie în condiţii improprii. Lipsa unui
recurs efectiv [cauza Yakovenko c. Ucrainei, Hotărârea
din 25 octombrie 2007 (cererea nr. 15825/06)] _____187
118. Supraaglomerarea celulelor, combinată cu durata
detenţiei. Tratament degradant [cauza Micu c. României,
Hotărârea din 8 februarie 2011 (cererea
nr. 29883/06)]_______________________________189
119. Spaţiu de detenţie insuficient. Condiţii sanitare
nesatisfăcătoare [cauza Răcăreanu c. României,
Hotărârea din 1 iunie 2010 (cererea nr. 14262/03)] __191
120. Spaţiu necesar suficient în cazul unei persoane
condamnate [cauza Sulejmanovic c. Italiei, Hotărârea
din 16 iulie 2009 (cererea nr. 22635/03)] __________192
121. Deţinut transferat în mai multe rânduri de la un
penitenciar la altul. Tentative de sinucidere în
detenţie [cauza Dimakos c. României, Hotărârea
din 6 iulie 2010 (cererea nr. 10675/03)] ___________193
122. Deţinut transferat dintr-un penitenciar în altul.
Problema suprapopulării celulelor [cauza Orchowski c.
Poloniei, Hotărârea-pilot din 22 octombrie 2009
(cererea nr. 17885/04)] ________________________195
123. Percheziţii corporale integrale efectuate de o manieră
excesivă [cauza El Shennawy c. Franţei, Hotărârea
din 20 ianuarie 2011 (cererea nr. 51246/08)] _______196
124. Persoană deţinută supusă unor percheziţii corporale
complexe [cauza Frérot c. Franţei, Hotărârea
din 12 iunie 2007 (cererea nr. 70204/01)] _________197
125. Tratament degradant aplicat printr-o percheziţie
corporală umilitoare [cauza Wieser c. Austriei,
Hotărârea din 22 februarie 2007 (cererea
nr. 2293/03)]________________________________198
126. Deţinut supus la percheziţii corporale dese. Prezenţa
ofiţerilor mascaţi când acesta primea vizite
[cauza Ciupercescu c. României, Hotărârea
din 15 iunie 2010 (cererea nr. 35555/03)] _________199
127. Inexistenţa unor deteriorări ale stării fizice sau psihice
perceptibile obiectiv. Aplicabilitatea Convenţiei.
Fumatul pasiv [cauza Elefteriadis c. României,
Hotărârea din 25 ianuarie 2011 (cererea
nr. 38427/05)]_______________________________201
128. Condiţii de detenţie a unei persoane care suferă de o
maladie infecţioasă [cauza Kotsaftis c. Greciei,
Arestarea şi detenţia XX în jurisprudenţa CEDO
Hotărârea din 12 iunie 2008 (cererea
nr. 39780/06)] ______________________________ 202
129. Lăsarea unui deţinut fără haine. Tratament inuman şi
degradant [cauza Hellig c. Germaniei, Hotărârea
din 7 iulie 2011 (cererea nr. 20999/05)] __________ 203
130. Minor deţinut într-o închisoare pentru adulţi. Inexistenţa
unui interes real pentru prelungirea arestării preventive
[cauza Güveç c. Turciei, Hotărârea din 20 ianuarie 2009
(cererea nr. 70337/01)] _______________________ 204
131. Izolare în condiţii neadecvate. Deţinut încătuşat de
fiecare dată când era scos din celulă [cauza Csüllög c.
Ungariei, Hotărârea din 7 iunie 2011 (cererea
nr. 30042/08)] ______________________________ 207
132. Persoană reţinută, încătuşată în faţa colegilor. Legătură
de cauzalitate între tratamentele suferite şi afecţiunile
psihologice diagnosticate ulterior [cauza Erdoğan
Yağız c. Turciei, Hotărârea din 6 martie 2007
(cererea nr. 27473/02)] _______________________ 208
133. Încătuşarea sistematică a persoanei reţinute. Tratament
degradant [cauza Kashavelov c. Bulgariei, Hotărârea
din 20 ianuarie 2011 (cererea nr. 891/05)] ________ 209
134. Inexistenţa intenţiei autorităţilor de a umili persoana
arestată. Violarea prevederilor art. 3 din Convenţie
[cauza Petrea c. României, Hotărârea din
29 aprilie 2008 (cererea nr. 4792/03)] ___________ 210
135. Deţinut obligat să poarte cagulă pe perioada
în care a fost arestat. Tratament degradant [cauza Petyo
Petkov c. Bulgariei, Hotărârea din 7 ianuarie 2010
(cererea nr. 32130/03)] _______________________ 212
136. Persoană condamnată la detenţiune pe viaţă.
Tratament compatibil cu prevederile art. 3 [cauza
Ramirez Sanchez c. Franţei (MC), Hotărârea din
4 iulie 2006 (cererea nr. 59450/00)] _____________ 212
137. Examinare ginecologică a unei minore pe perioada
reţinerii. Tratament degradant [cauza Yazgül Yılmaz c.
Turciei, Hotărârea din 1 februarie 2011 (cererea
nr. 36369/06)] ______________________________ 213
138. Persoană arestată, privată de ochelari în mod
nejustificat. Tratament degradant [cauza Slyusarev c.
Rusiei, Hotărârea din 20 aprilie 2010 (cererea
nr. 60333/00)] ______________________________ 215
139. Obligarea statului pârât să adopte măsuri generale
pentru a îmbunătăţi condiţiile de detenţie din
Cuprins XXI
penitenciare [cauza Ananyev şi alţii c. Rusiei,
Hotărârea-pilot din 10 ianuarie 2012
(cererile nr. 42525/07 şi nr. 60800/08)] ___________216
§3. Dreptul deţinuţilor la asistenţă medicală______________218
140. Obligaţia statului de a adopta măsurile interne necesare
în vederea înlocuirii măsurilor privative de libertate cu
unele mai puţin restrictive în cazul deţinuţilor bolnavi
[cauza Aleksanyan c. Rusiei, Hotărârea-pilot din 22
decembrie 2008 (cererea nr. 46468/06)]___________218
141. Persoană arestată ţinută într-o cuşcă metalică în timpul
audierii. Tratament medical inadecvat în închisoare
[cauza Ashot Harutyunyan c. Armeniei, Hotărârea
din 15 iunie 2010 (cererea nr. 34334/04)] _________220
142. Lipsa unui tratament medical adecvat. Privarea de
libertate nelegală anterioară condamnării [cauza
Grori c. Albaniei, Hotărârea din 7 iulie 2009
(cererea nr. 25336/04)] ________________________222
143. Refuzul autorităţilor de a asigura tratament medical
unei persoane aflate în arestul poliţiei [cauza Umar
Karatepe c. Turciei, Hotărârea din 12 octombrie 2010
(cererea nr. 20502/05)] ________________________224
144. Neasigurarea unui tratament medical corespunzător.
Boli contractate în penitenciar, pe fondul unei deficienţe
preexistente a sistemului imunitar [cauza Ghavtadze c.
Georgiei, Hotărârea-pilot din 3 martie 2009
(cererea nr. 23204/07)] ________________________225
145. Detenţia unei persoane cu handicap, pe o lungă perioadă
de timp, într-un loc în care nu se poate deplasa de o
manieră autonomă şi în care nu poate beneficia de
îngrijirile medicale necesare [cauza Cara-Damiani c.
Italiei, Hotărârea din 7 februarie 2012 (cererea
nr. 2447/05)]________________________________227
146. Calitatea îngrijirilor medicale. Nejustificarea menţinerii
în detenţie [cauza Hüseyin Yıldırım c. Turciei,
Hotărârea din 3 mai 2007 (cererea nr. 2778/02)] ____228
147. Detenţia continuă a persoanei deţinute, în lipsa asistenţei
sau îngrijirilor medicale adecvate [cauza Kaprykowski c.
Poloniei, Hotărârea din 3 februarie 2009 (cererea
nr. 23052/05)]_______________________________229
148. Individ cu probleme psihice grave, deţinut într-o
închisoare în care nu putea beneficia de servicii medicale
[cauza Sławomir Musiał c. Poloniei, Hotărârea din 20
ianuarie 2009 (cererea nr. 28300/06)]_____________231
Arestarea şi detenţia XXII în jurisprudenţa CEDO
149. Deţinut în scaun cu rotile obligat să utilizeze scările
pentru a urma un tratament medical vital [cauza
Arutyunyan c. Rusiei, Hotărârea din 10 ianuarie 2012
(cererea nr. 48977/09)] _______________________ 232
150. Agravarea stării de sănătate din cauza condiţiilor de
detenţie. Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie
[cauza Pavalache c. României, Hotărârea din 18
octombrie 2011 (cererea nr. 38746/03)] __________ 233
§4. Integritatea fizică în locurile de detenţie ______________235
151. Imigrant ilegal violat de către autorităţile în custodia
cărora se afla [cauza Zontul c. Greciei, Hotărârea
din 17 ianuarie 2012 (cererea nr. 12294/07)] ______ 235
152. Rele tratamente în stare de detenţie aplicate de
colegii de celulă. Pasivitatea organelor penitenciare
[cauza Alexandru Marius Radu c. României, Hotărârea
din 21 iulie 2009 (cererea nr. 34022/05)] _________ 236
153. Rele tratamente aplicate unui deţinut prin intervenţia
forţelor speciale. Lipsa unui remediu procedural efectiv
[cauza Alboreo c. Franţei, Hotărârea din 20 octombrie
2011 (cererea nr. 51019/08)]___________________ 239
154. Deţinuţi torturaţi de către autorităţi pentru a depune
mărturie mincinoasă. Lipsa unei anchete efective.
Imposibilitatea de a contesta legalitatea deţinerii
[cauza Chitayev şi Chitayev c. Rusiei, Hotărârea
din 18 ianuarie 2007 (cererea nr. 59334/00)] ______ 241
155. Rele tratamente aplicate de poliţişti. Persoană de
etnie romă [cauza Cobzaru c. României, Hotărârea
din 26 iulie 2007 (cererea nr. 48254/99)] _________ 244
156. Persoană supusă la rele tratamente în detenţie.
Lipsa unei anchete eficace [cauza Georgescu c.
României, Hotărârea din 13 mai 2008 (cererea
nr. 25230/03)] ______________________________ 246
157. Persoană reţinută, forţată prin diferite metode să
regurgiteze drogurile pe care le-a înghiţit. Tratament
inuman şi degradant [cauza Jalloh c. Germaniei
(MC), Hotărârea din 11 iulie 2006 (cererea
nr. 54810/00)] ______________________________ 248
158. Deţinut în greva foamei, alimentat forţat de către
autorităţi [cauza Ciorap c. Moldovei, Hotărârea
din 19 iunie 2007 (cererea nr. 12066/02)]_________ 251
159. Persoană reţinută, torturată de poliţişti. Raport medical
necredibil [cauza Colibaba c Moldovei, Hotărârea
din 23 octombrie 2007 (cererea nr. 29089/06)] ____ 253
Cuprins XXIII
160. Deţinuţi torturaţi de forţele speciale. Remediu teoretic şi
iluzoriu pentru obţinerea unor despăgubiri [cauza
Dedovskiy şi alţii c. Rusiei, Hotărârea din 15 mai 2008
(cererea nr. 7178/03)] _________________________254
161. Reclamanţi de etnii diferite deţinuţi în acelaşi loc.
Neîndeplinirea de către stat a obligaţiei de a asigura
integritatea fizică a acestora [cauza Rodić şi alte 3
persoane c. Bosniei şi Herţegovinei, Hotărârea din 27
mai 2008 (cererea nr. 22893/05)] ________________255
162. Rele tratamente aplicate unui deţinut care suferea de
schizofrenie [cauza Dybeku c. Albaniei, Hotărârea-pilot
din 18 decembrie 2007 (cererea nr. 41153/06)] _____257
163. Deţinut schizofrenic agresat în mod nejustificat de
gardieni. Nerespectarea indicaţiilor date de medic de a fi
transferat. Lipsa unui temei legal al arestării [cauza
Kucheruk c. Ucrainei, Hotărârea din 6 septembrie 2007
(cererea nr. 2570/04)] _________________________259
164. Deţinută violată de un agent al statului. Încetarea
anchetei datorită unor vicii de procedură [cauza
Maslova şi Nalbandov c. Rusiei, Hotărârea din
24 ianuarie 2008 (cererea nr. 839/02)] ____________261
165. Deţinut bătut la tălpi cu bastonul de cauciuc.
Imposibilitatea de a-şi contacta avocatul [cauza
Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaidjanului, Hotărârea
din 11 ianuarie 2007 (cererea nr. 34445/04)] _______262
166. Deţinut bătut la sediul poliţiei [cauza Iambor
c. României (nr. 1), Hotărârea din 24 iunie 2008
(cererea nr. 64536/01)] ________________________263
167. Rele tratamente suferite pe întreaga perioadă a detenţiei
din partea celorlalţi codeţinuţi [cauza Premininy c.
Rusiei, Hotărârea din 10 februarie 2011 (cererea
nr. 44973/04)]_______________________________267
168. Rele tratamente aplicate de poliţişti. Lipsa unei anchete
eficace [cauza Yusuf Gezer c. Turciei, Hotărârea
din 1 decembrie 2009 (cererea nr. 21790/04)] ______268
Capitolul al IV-lea. Drepturile persoanelor aflate în stare
de detenţie ___________________________________________270
§1. Dreptul deţinuţilor la viaţă privată___________________270
169. Refuzul accesului la procedura inseminării artificiale
[cauza Dickson c. Regatului Unit, Hotărârea din
4 decembrie 2007 (cererea nr. 44362/04)] _________270
Arestarea şi detenţia XXIV în jurisprudenţa CEDO
170. Interzicerea dreptului la vizite. Dreptul la apărare
[cauza Gülmez c. Turciei, Hotărârea din 20 mai 2008
(cererea nr. 16330/02)] _______________________ 271
171. Control ginecologic efectuat în mod nejustificat şi fără
consimţământul persoanei în cauză [cauza Juhnke
c. Turciei, Hotărârea din 13 mai 2008 (cererea
nr. 52515/99)] ______________________________ 273
172. Persoană reţinută, supusă la rele tratamente de către
poliţişti în cursul anchetei. O persoană deţinută nu pierde
dreptul la respectarea vieţii private [cauza Toma c.
României, Hotărârea din 24 februarie 2009 (cererea
nr. 42716/02)] ______________________________ 274
§2. Inviolabilitatea corespondenţei deţinuţilor ____________276
173. Corespondenţa din închisoare cu un avocat. Statut
privilegiat [cauza Ekinci şi Akalın c. Turciei, Hotărârea
din 30 ianuarie 2007 (cererea nr. 77097/01)] ______ 276
174. Refuzul autorităţilor de a expedia scrisorile unor deţinuţi,
pentru că erau scrise în altă limbă [cauza Mehmet Nuri
Özen şi alţii c. Turciei, Hotărârea din 11 ianuarie 2011
(cererile nr. 15672/08, nr. 24462/08, nr. 27559/08,
nr. 28302/08, nr. 28312/08, nr. 34823/08, nr. 40738/08,
nr. 41124/08, nr. 43197/08, nr. 51938/08 şi
nr. 58170/08)] ______________________________ 277
175. Lipsa de acces la instrucţiunile privind regimul
corespondenţei în penitenciar. Detenţie de 18 zile fără a
fi prezentat în faţa unui magistrat [cauza Năstase-
Silivestru c. României, Hotărârea din 4 octombrie 2007
(cererea nr. 74785/01)] _______________________ 278
176. Verificarea corespondenţei, neproporţională şi
nejustificată de un scop legitim. Interdicţia persoanei
reţinute de a-şi contacta telefonic concubina [cauza
Petrov c. Bulgariei, Hotărârea din 22 mai 2008
(cererea nr. 15197/02)] _______________________ 280
177. Necesitatea unei anumite forme de cenzură a
corespondenţei deţinuţilor [cauza Puzinas c. Lituaniei
(nr. 2), Hotărârea din 9 ianuarie 2007 (cererea
nr. 63767/00)] ______________________________ 281
§3. Dreptul deţinuţilor la viaţă de familie ________________282
178. Interdicţie aplicată soţiei reclamantului aflat în arest
[cauza Ferla c. Poloniei, Hotărârea din 20 mai 2008
(cererea nr. 55470/00)] _______________________ 282
179. Refuzul autorităţilor naţionale de a-i permite deţinutului
să îşi viziteze fiica aflată pe moarte [cauza Giszczak c.
Cuprins XXV
Poloniei, Hotărârea din 29 noiembrie 2011 (cererea
nr. 40195/08)]_______________________________283
180. Interzicerea exercitării drepturilor părinteşti aplicată
automat de către instanţă [cauza Iordache c. României,
Hotărârea din 14 octombrie 2008 (cererea
nr. 6817/02)]________________________________284
181. Reţinerea familiilor însoţite de minori în vederea
expulzării [cauza Popov c. Franţei, Hotărârea din 19
ianuarie 2012 (cererile nr. 39472/07 şi
nr. 39474/07)]_______________________________285
§4. Dreptul deţinuţilor la căsătorie _____________________287
182. Refuzul de a permite căsătoria în închisoare. Inexistenţa
unei baze legale în dreptul intern [cauza Frasik c.
Poloniei, Hotărârea din 5 ianuarie 2010 (cererea
nr. 22933/02)]_______________________________287
183. Refuzul de a permite unui deţinut să se căsătorească în
închisoare. Limitări în materie de viaţă privată şi de
familie [cauza Jaremowicz c. Poloniei, Hotărârea
din 5 ianuarie 2010 (cererea nr. 24023/03)] ________288
§5. Libertatea de exprimare în stare de detenţie ___________289
184. Portul unor simboluri interzise. Libertatea de exprimare
[cauza Donaldson c. Regatului Unit, Decizia din
25 ianuarie 2011 (cererea nr. 56975/09)] __________289
§6. Drepturile electorale ale deţinuţilor__________________291
185. Caracterul automat al interdicţiei drepturilor electorale
[cauza Scoppola c. Italiei (nr. 3), Hotărârea din
18 ianuarie 2011 (cererea nr. 126/05)] ____________291
Capitolul al V-lea. Anchetarea incidentelor petrecute
în stare de detenţie ____________________________________292
§1. Obligaţia statului de a realiza o anchetă eficace
în cazul decesului unui deţinut ori al recursului la forţă
al autorităţilor penitenciare ___________________________292
186. Refuzul persoanei deţinute de a se supune unui
control ginecologic. Lipsa unei anchete eficace
[cauza B. c. României, Hotărârea din 10 ianuarie 2012
(cererea nr. 42390/07)] ________________________292
187. Reclamant torturat pentru a-şi mărturisi fapta. Lipsa
unei anchete eficace [cauza Valyayev c. Rusiei,
Hotărârea din 14 februarie 2012 (cererea
nr. 22150/04)]_______________________________293
188. Procuror arestat la domiciliu. Anchetarea morţii
acestuia lipsită de imparţialitate şi obiectivism [cauza
Arestarea şi detenţia XXVI în jurisprudenţa CEDO
Kolevi c. Bulgariei, Hotărârea din 5 noiembrie 2009
(cererea nr. 1108/02)] ________________________ 295
189. Pretins suicid petrecut în cursul unei audieri. Lipsa unei
anchete independente şi efective [cauza Mižigárová c.
Slovaciei, Hotărârea din 14 decembrie 2010
(cererea nr. 74832/01)] _______________________ 297
190. Anchetă ineficace din cauza lipsei de diligenţă a
procurorilor [cauza Peker c. Turciei (nr. 2), Hotărârea
din 12 aprilie 2011 (cererea nr. 42136/06)] _______ 298
191. Lipsa celerităţii procedurilor şi a unei anchete eficace
[cauza Teren Aksakal c. Turciei, Hotărârea din 11
septembrie 2007 (cererea nr. 51967/99)] _________ 299
192. Traumatisme suferite în timpul cât o persoană s-a
aflat în custodia poliţiei. Lipsa unei anchete eficace
[cauza Pascari c. Moldovei, Hotărârea din
20 decembrie 2011 (cererea nr. 53710/09)] _______ 300
193. Deţinut lovit cu bastoanele de către gardieni. Lipsa
unei căi de atac efective [cauza Vladimir Romanov
c. Rusiei, Hotărârea din 24 iulie 2008 (cererea
nr. 41461/02)] ______________________________ 302
194. Încătuşarea unei persoane bolnave în curtea secţiei de
poliţie. Lipsa unei anchete efective [cauza Archip c.
României, Hotărârea din 27 septembrie 2011
(cererea nr. 49608/08)] _______________________ 304
195. Obligaţia autorităţilor naţionale de a efectua o anchetă
riguroasă cu privire la acuzaţiile ce intră în domeniul
art. 3 din Convenţie [cauza Bolovan c. României,
Hotărârea din 24 noiembrie 2009 (cererea
nr. 64541/01)] ______________________________ 306
196. Neacordare de tratament medical adecvat. Lipsa unei
anchete efective [cauza Denis Vasilyev c. Rusiei,
Hotărârea din 17 decembrie 2009
(cererea nr. 32704/04)] _______________________ 307
197. Persoană presupus agresată de poliţişti. Lipsa unei
anchete eficace a autorităţilor naţionale [cauza Ghiga
Chiujdea c. României, Hotărârea din 5 octombrie 2010
(cererea nr. 4390/03)] ________________________ 308
198. Lipsa unei anchete eficace. Necomunicarea motivelor
reţinerii [cauza Hussain c. României, Hotărârea din
14 februarie 2008 (cererea nr. 12338/02)] ________ 310
199. Persoane implicate în anchetă. Necesitatea independenţei
acestora faţă de cele implicate în evenimente [cauza
Cuprins XXVII
Melinte c. României, Hotărârea din 9 noiembrie 2006
(cererea nr. 43247/02)] ________________________312
200. Persoană supusă unor rele tratamente de către autorităţi.
Lipsa unei anchete eficace [cauza Rupa c. României
(nr. 2), Hotărârea din 19 iulie 2011 (cererea
nr. 37971/02)]_______________________________313
201. Garanţii privind protejarea caracterului intact şi complet
al înregistrărilor telefonice. Independenţa şi
imparţialitatea SRI. Lipsa unei anchete eficace în
legătură cu o plângere pentru rele tratamente [cauza
Dumitru Popescu c. României (nr. 1 şi nr. 2), Hotărârea
din 26 aprilie 2007 (cererile nr. 49234/99 şi
nr. 71525/01)]_______________________________314
§2. Dreptul deţinuţilor la un remediu intern împotriva
violării drepturilor lor fundamentale ____________________318
202. Deţinut trimis la izolare în condiţii inumane. Inexistenţa
unui remediu procesual eficace împotriva acestei măsuri
[cauza Plathey c. Franţei, Hotărârea din 10 noiembrie
2011 (cererea nr. 48337/09)] ___________________318
203. Violenţă disproporţionată din partea unui inspector de
poliţie. Inexistenţa unui remediu efectiv [cauza Fahriye
Çalışkan c. Turciei, Hotărârea din 2 octombrie 2007
(cererea nr. 40516/98)] ________________________320
204. Persoană reţinută în aeroport în vederea expulzării
[cauza Gebremedhin (Gaberamadhien) c. Franţei,
Hotărârea din 26 aprilie 2007 (cererea
nr. 25389/05)]_______________________________321
205. Lipsa unui recurs efectiv împotriva măsurii
transferurilor de siguranţă [cauza Payet c. Franţei,
Hotărârea din 20 ianuarie 2011 (cererea
nr. 19606/08)]_______________________________323
Capitolul al VI-lea. Interdicţia unor extrădări sau expulzări__325
206. Extrădarea unui individ bănuit de genocid în
Rwanda. Inexistenţa încălcării dispoziţiilor Convenţiei
[cauza Ahorugeze c. Suediei, Hotărârea din
27 octombrie 2011 (cererea nr. 37075/09)] ________325
207. Extrădare. Posibilitatea ca reclamantul să fie supus unor
rele tratamente [cauza Klein c. Rusiei, Hotărârea din
1 aprilie 2010 (cererea nr. 24268/08)] ____________327
208. Extrădare. Absenţa unui dispozitiv eficace de prevenire a
torturii. Inexistenţa unei proceduri suficient de accesibile
şi previzibile pentru evitarea unei deţineri arbitrare
Arestarea şi detenţia XXVIII în jurisprudenţa CEDO
[cauza Soldatenko c. Ucrainei, Hotărârea din 23
octombrie 2008 (cererea nr. 2440/07)] ___________ 328
209. Expulzare. Refuzul autorităţilor de a acorda azil politic
[cauza R. C. c. Suediei, Hotărârea din 9 martie 2010
(cererea nr. 41827/07)] _______________________ 330
210. Arestare contrară dreptului naţional. Risc de tratamente
inumane în cazul extrădării [cauza Garabaïev c. Rusiei,
Hotărârea din 7 iunie 2007 (cererea nr. 38411/02)] _ 331
211. Transfer ilegal fără a se evalua riscul relelor tratamente
[cauza Iskandarov c. Rusiei, Hotărârea din 23 septembrie
2010 (cererea nr. 17185/05)]___________________ 333
Index ______________________________________________ 335

Capitolul I. Privarea de libertate
a unei persoane
§1. Legalitatea privării de libertate
1. Lipsire de libertate dispusă ilegal. Persoană obligată
să vieţuiască într-o instituţie psihiatrică, în condiţii inumane
[cauza Stanev c. Bulgariei (MC), Hotărârea din 17 ianuarie
2012 (cererea nr. 36760/06)]
Pe parcursul anilor 2000 şi 2001, mai multe instanţe bulgare l-au
declarat pe reclamant incapabil pe motiv că suferea de schizofrenie
din 1975 şi că aptitudinea acestuia de a-şi gira şi a înţelege consecinţele
propriilor interese ar fi serios alterată. Membrii familiei d-lui
Stanev au refuzat să îşi asume curatela acestuia, motiv pentru care, în
anul 2002, a fost desemnat curator un funcţionar municipal.
La 10 decembrie 2002, fără a-l consulta sau informa pe reclamant,
curatorul a decis să îl interneze într-un centru pentru persoane ce
sufereau de tulburări psihice, situat în apropierea localităţii Pastra,
într-o zonă muntoasă îndepărtată. Implicit, directorul centrului a
devenit curatorul d-lui Stanev. Reclamantul nu putea să părăsească
centrul decât cu autorizaţia directorului. La un moment dat, dl. Stanev
a obţinut o astfel de autorizaţie, dar nu s-a mai întors în centru.
Directorul s-a adresat poliţiştilor, aceştia l-au găsit şi l-au adus înapoi.
Reprezentanţii Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (abreviat în
continuare CPT – n. a.) au vizitat centrul în perioada 2003-2004 şi au
apreciat că acesta se afla condiţii care ar putea fi calificate ca
tratamente inumane şi degradante, dat fiind că a fost construit în anul
1920. Clădirile erau în stare de degradare, nu aveau apă curentă, iar
wc-urile, situate în curte, se găseau într-o stare deplorabilă. Camerele
erau slab încălzite, iar alimentaţia era insuficientă, primeau fructe şi
legume foarte rar şi nu primeau deloc lapte sau ouă. Pensionarii internaţi
acolo nu beneficiau de nicio activitate terapeutică, ducând o viaţă
pasivă şi monotonă. Cu toate acestea, doar în 2009 s-a demarat ameliorarea
condiţiilor din centrul cu pricina.
Dl. Stanev a încercat să obţină restabilirea capacităţii sale juridice
în noiembrie 2004. În 2005, bazându-se pe un raport medical din
Arestarea şi detenţia 2 în jurisprudenţa CEDO
15 iunie 2005, potrivit căruia reclamantul,, prezintă simptome de
schizofrenie”, procurorii au refuzat să introducă acţiunea în restabilirea
capacităţii juridice pe motiv că cel interesat nu poate să îşi
asume propriile acţiuni într-o manieră autonomă şi că centrul este cea
mai bună soluţie pentru starea în care se află. La 31 august 2006, un
psihiatru privat a întocmit un raport din care reieşea că diagnosticul
de schizofrenie formulat în 2005 nu este exact, dar dl. Stanev avea
tendinţa să abuzeze de alcool şi simptomele celor două patologii
puteau fi confundate. În raport s-a mai arătat că sănătatea mintală a
d-lui Stanev s-a ameliorat, aceasta nu mai reprezintă un risc, iar
directorul centrului consideră că cel interesat poate să se reintegreze
în societate. În fine, din acelaşi document a mai reieşit că timpul petrecut
în centrul respectiv a fost distructiv pentru sănătatea reclamantului,
care riscă să prezinte un sindrom de instituţionalizare.
Art. 5 parag. 1. Curtea a observat că plasarea d-lui Stanev în centrul
social din Pastra este imputabilă autorităţilor naţionale, dat fiind
că este rezultatul diferitelor acţiuni întreprinse de către autorităţi şi
instituţii publice, prin intermediul agenţilor acestora, pe parcursul
întregii perioade petrecute de reclamant acolo.
Reclamantul a trăit într-un centru din care putea ieşi, dar timpul
petrecut în afara acestuia şi locurile în care se putea deplasa erau
întotdeauna controlate şi limitate. Curtea a estimat că acest regim,
care impunea obţinerea unei autorizaţii de ieşire, şi faptul că administraţia
aşezământului îi reţinea întotdeauna d-lui Stanev actele de
identitate se constituie drept restricţii importante aduse libertăţii individuale
a celui interesat. Chiar dacă reclamantul a putut să efectueze
anumite deplasări, el se găsea sub control constant şi nu avea posibilitatea
de a părăsi stabilimentul fără autorizaţie.
Durata plasării d-lui Stanev în centrul de lângă Pastra a fost nedeterminată,
dat fiind că a fost înscris în registrele municipalităţii ca
având domiciliul la acea locaţie. Adresa permanentă a reclamantului a
fost menţinută acolo pentru mai bine de 8 ani, fapt ce l-a determinat
să resimtă din plin efectele negative ale restricţiilor la care a fost
supus. Dl. Stanev nu a fost invitat să îşi exprime părerea cu privire la
plasament şi nu şi-a dat niciodată, în mod explicit, acordul în acest
sens. Începând cu anul 2004, reclamantul şi-a manifestat de o manieră
explicită dorinţa de a părăsi centrul, atât în faţa psihiatrului, cât şi în
faţa autorităţilor care i-au analizat cererea de restabilire a capacităţii
juridice. Astfel, Curtea nu s-a convins că reclamantul a consimţit la
plasament sau că l-ar fi acceptat tacit. Ţinând cont de implicarea autorităţilor
bulgare, Curtea a conchis că art. 5 parag. 1 poate fi aplicat.
Decizia persoanei care asigura curatela de a-l interna pe dl. Stanev
I. Privarea de libertate a unei persoane 3
într-un astfel de stabiliment, fără a obţine în prealabil acordul acestuia,
nu este în conformitate cu dreptul bulgar, motiv pentru care
privarea de libertate a reclamantului este contrară art. 5 parag. 1.
În orice caz, măsura luată nu este în acord cu prevederile art. 5
parag. 1 din Convenţie, pentru că nu se încadrează în niciuna dintre
situaţiile prevăzute de dispoziţiile acestuia, înţelegând aici şi prevederile
art. 5 parag. 1 lit. e) – privarea legală de libertate a unui,, alienat”.
Absenţa unor investigaţii medicale mai succinte a fost suficientă
pentru a conchide în acest sens. De altfel, nu s-a stabilit cu exactitate
că reclamantul ar putea să devină periculos pentru el însuşi sau pentru
alţii. Curtea a mai relevat anumite nereguli şi în verificarea persistenţei
motivelor care au

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.035 sec