Aplicarea normelor dreptului international umanitar in cazul operatiunilor antiteroriste

Aplicarea normelor dreptului international umanitar in cazul operatiunilor antiteroriste
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 344

DESCRIERE

Data aparitiei: Martie 2013


Regulile dreptului international umanitar au fost elaborate pentru a raspunde realitatii din prima jumatate a secolului al XX-lea, respectiv conflictele interstatale. In prezent, scena internationala ofera imaginea altui tip de conflict, conflictul asimetric, ce opune, pe de o parte, un stat si, pe de alta parte, o entitate ne-statala, de cele mai multe ori o organizatie terorista.

Lucrarea Aplicarea normelor dreptului international umanitar in cazul operatiunilor antiteroriste fundamenteaza o idee generala cu caracter de noutate cu privire la evolutia dreptului international, prin examinarea modului in care regulile dreptului international umanitar sunt supuse unui proces de adaptare si transformare, pentru a fi aplicate in raport cu noile realitatii pe plan international, in conditiile in care nu exista o practica a statelor.

Fiind prima monografie pe aceasta tema, urmareste, in principal, identificarea si urmarirea interpretarii regulilor cutumiare de drept international, ceea ce difera fata de abordarea traditionala a doctrinei romane.

De asemenea, lucrarea Aplicarea normelor dreptului international umanitar in cazul operatiunilor antiteroriste analizeaza doua teme de actualitate in dezbaterea internationala, respectiv regimul detentiei suspectilor de terorism si regimul operatiunilor directionate impotriva unor persoane (targeted killings), precum si practica Statelor Unite si a Israelului in materie.
Date tehnice

Titlu: Aplicarea normelor dreptului international umanitar in cazul operatiunilor antiteroriste
Pret: 39,90 RON
ISBN: 978-606-18-0169-5
Format: A5
Pagini: 344Cuprins V
Cuprins
Abrevieri ......................................................................................... IX
Introducere ........................................................................................1
Capitolul I. Principalele reguli ale dreptului internaţional
umanitar .......................................................................................19
Secţiunea 1. Probleme legate de izvoarele dreptului
internaţional .........................................................................19
§1. Cutuma internaţională ..............................................19
§2. Tratatul internaţional. Evoluţia instrumentelor
con ven ţionale în materia dreptului internaţional
umanitar ..................................................................23
Secţiunea a 2-a. Principiul distincţiei ......................................31
§1. Consacrarea juridică .................................................31
§2. Aspecte legate de interpretare ..................................34
2.1. Noţiunile de „civil” şi „combatant” ...................34
2.2. Noţiunile de „obiectiv civil” şi „obiectiv
militar” ...............................................................39
2.3. Levée en masse şi protecţia oferită
persoanelor hors de combat ...............................43
§3. Participarea directă la ostilităţi .................................47
3.1. Elemente generale .............................................47
3.2. Noţiunea de „ostilităţi” ......................................49
3.3. Noţiunea de participare „directă” .......................50
3.4. Sfera temporală a participării directe
la ostilităţi .........................................................54
§4. Problema combatanţilor „ilegali” sau
„neprivilegiaţi” în relaţie cu principiul
distincţiei .................................................................59
§5. Sinteza problemelor ridicate de principiul
distincţiei .................................................................63
Secţiunea a 3-a. Principiul proporţionalităţii ...........................66
§1. Noţiune. Fundamentul juridic ...................................66
§2. Relaţia dintre proporţionalitatea în cadrul jus in
VI Aplicarea normelor DIU în cazul operaţiunilor antiteroriste
bello şi proporţionalitatea în cadrul
jus ad bellum ...........................................................70
§3. Probleme legate de interpretarea principiului
propor ţio nalităţii ......................................................76
§4. Probleme privind proporţionalitatea în cadrul
operaţiu nilor antiteroriste .......................................80
§5. Principiul precauţiei ................................................84
Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al prizonierilor de război .....94
§1. Elemente introductive...............................................94
§2. Esenţa problemelor legate de statutul de
prizonier de război ...................................................95
§3. Poziţia juridică în conformitate cu a Treia
Convenţie de la Geneva şi prevederile
Primului Protocol Adiţional ..................................100
§4. Garanţii ...................................................................104
Capitolul II. Reguli despre reguli. Posibile repere în
interpretarea normelor dreptului internaţional umanitar ....... 110
Secţiunea 1. Problemele de interpretare la care trebuie
să răspundem......................................................................110
Secţiunea a 2-a. Teoriile etice ................................................112
§1. Evoluţia conceptelor referitoare la limitarea
folosirii forţei in bello ............................................112
1.1. Fundamentarea noţiunii de „vină” ...................112
1.2. Concepţia lui Grotius şi Vattel .........................117
1.3. Principiul „dublului efect”. Fundamentul
şi critica acestuia din punct de vedere etic ........ 119
§2. Raportarea teoriilor etice la problemele de
inter pre ta re ............................................................128
2.1. Utilitarismul ....................................................129
2.2. Teoria dreptului natural ...................................133
2.3. Teoria contractului social ................................137
Secţiunea a 3-a. Teoriile juridice ...........................................141
§1. Rolul teoriilor juridice ...........................................141
§2. Divergenţa tradiţională: dreptul natural şi
pozitivismul ..........................................................144
§3. Realismul juridic ...................................................151
§4. Interpretarea dreptului internaţional din
perspectiva teoriilor juridice ..................................156
§5. Concluzii cu privire la problemele de interpretare .... 165
Cuprins VII
Capitolul III. Probleme ridicate de acţiunea Statelor Unite
ale Americii în cadrul operaţiunilor antiteroriste ...................169
Secţiunea 1. Problema detenţiei persoanelor implicate
în activităţi teroriste ...........................................................170
§1. Poziţia administraţiei Bush .....................................171
1.1. Adoptarea Ordinului militar din
13 noiembrie 2001 ...........................................171
1.2. Fundamentarea teoretică a lui John C. Yoo ......174
1.3. Consecinţele fundamentării teoretice asupra
tratamentului persoanelor în detenţie ...............179
§2. Reacţia instanţelor din Statele Unite .....................184
2.1. Reacţia faţă de poziţia administraţiei Bush ......184
2.2. Continuarea jurisprudenţei în timpul
administraţiei Obama .......................................188
§3. Poziţia administraţiei Obama .................................193
3.1. Evoluţia pozitivă. Poziţia de principiu ............193
3.2. Provocările legate de National Defense
Authorisation Act .............................................198
3.3. Închiderea facilităţilor din Afganistan ............202
Secţiunea a 2-a. Problema atacurilor direcţionate
împotriva unor persoane ....................................................206
§1. Elemente ale situaţiei de fapt .................................206
1.1. Relevanţa utilizării avioanelor fără pilot ..........207
1.2. Prezentarea evolutivă a acţiunilor
Statelor Unite ...................................................210
1.3. Tipologia operaţiunilor ...................................212
1.4. Posibile daune colaterale .................................214
§2. Poziţia Statelor Unite .............................................217
Secţiunea a 3-a. Consideraţii juridice cu privire la
poziţia Statelor Unite .........................................................224
§1. Legitima apărare .....................................................224
§2. Consimţământul statului de teritoriu ......................233
§3. Sfera noţiunii de „confl ict armat” ...........................240
3.1. Formularea problemei .....................................240
3.2. Analiza juridică a noţiunii de „confl ict armat” ... 242
3.3. Încadrarea confl ictului în care sunt implicate
Statele Unite ....................................................246
3.4. Criticile faţă de poziţia Statelor Unite.
Punctul de vedere al Raportorului
Consiliului Drepturilor Omului .......................250
VIII Aplicarea normelor DIU în cazul operaţiunilor antiteroriste
§4. Regulile fundamentale ale dreptului
internaţional umanitar ............................................255
4.1 Relevanţa juridică a utilizării avioanelor
fără pilot ...........................................................255
4.2. Persoanele care pot fi atacate ...........................258
4.3. Problema daunelor cauzate civililor ................261
Secţiunea a 4-a. Concluzie cu privire la propunerile de
interpretare a dreptului formulate de Statele Unite ............263
Capitolul IV. Probleme ridicate de acţiunea Israelului în
cadrul operaţiunilor antiteroriste .............................................267
Secţiunea 1. Principalele trăsături ale acţiunilor Israelului ...267
Secţiunea a 2-a. Relevanţa conflictului din Liban 2006
pentru dreptul internaţional umanitar .................................269
§1. Elemente de fapt .....................................................269
§2. Relevanţa pentru regulile dreptului
internaţional umanitar ............................................271
Secţiunea a 3-a. Conflictul din Gaza din decembrie
2008-ianuarie 2009 ............................................................274
§1. Reperele situaţiei de fapt .......................................275
§2. Poziţia Israelului cu privire la interpretarea
regulilor dreptului internaţional umanitar .............277
§3. Consideraţii ale Comisiei de Anchetă cu privire
la „noile reguli ale dreptului umanitar” ................280
Secţiunea a 4-a. Relevanţa incidentului flotilei
umanitare din Gaza din 2010 .............................................285
§1. Principalele trăsături ale incidentului .....................285
§2. Elemente ale situaţiei de fapt ..................................286
§3. Relaţia dintre dreptul mării şi dreptul
internaţional umanitar ............................................288
§4. Evaluarea juridică a situaţiei de fapt ......................293
Secţiunea a 5-a. Practica Israelului în ceea ce priveşte
atacurile direcţionate împotriva unor persoane ..................299
§1. Principalele repere ale politicii Israelului
în materie ...............................................................299
§2. Relevanţa Hotărârii Înaltei Curţi a Statului
Israel în cazul Comitetul Public împotriva
Torturii c. Guvernul Statului Israel ......................307
Concluzie ........................................................................................313
Bibliografie selectivă .....................................................................323

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0977 sec