Analiza economică și financiară a activității întreprinderii. Volumul 2 - De la intuiție la știință

Analiza economică și financiară a activității întreprinderii. Volumul 2 - De la intuiție la știință
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 284
Format: 17x24
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Cartea se adresează tuturor utilizatorilor care au ca obiectiv formarea unei conduite economice fundamentate științific; pe de o parte studenți, masteranzi și doctoranzi care își definitivează studiile cu profil economic, iar pe de altă parte manageri, economiști sau alte
categorii profesionale care nu stăpânesc încă la un nivel mulțumitor principiile funcționării pe criterii științifice a activității întreprinderii.Cuprins
Cuvânt-înainte... 9
CAPITOLUL 1
ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE PE BAZA INDICATORILOR SPECIFICI... 11
Introducere... 11
1. 1. Delimitări conceptuale... 11
1. 2. Caracterizarea activităţii de producţie şi comercializare... 16
1. 2. 1. Analiza activității economice în dinamică... 16
1. 2. 2. Analiza raportului static şi dinamic dintre indicatorii valorici... 19
1. 2. 2. 1. Analiza raportului static dintre indicatorii valorici... 20
1. 2. 2. 2. Analiza raportului dinamic dintre indicatorii valorici... 22
1. 3. Analiza cifrei de afaceri... 24
1. 3. 1. Indicatori operaţionali... 24
1. 3. 2. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri... 26
1. 3. 2. 1. Analiza evoluţiei în timp a cifrei de afaceri... 26
1. 3. 2. 2. Analiza structurii cifrei de afaceri... 29
1. 3. 3. Analiza factorială a cifrei de afaceri... 37
1. 3. 3. 1. Analiza factorială a cifrei de afaceri în cazul întreprinderilor cu activitate
de producţie... 37
1. 3. 3. 2. Analiza factorială a cifrei de afaceri în cazul societăţilor comerciale
din comerţ şi turism... 43
1. 3. 3. 3. Aplicaţii la analiza factorială a cifrei de afaceri... 45
1. 3. 4. Consecinţele modificării cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari... 50
1. 3. 5. Analiza cotei de piaţă... 52
1. 4. Analiza valorii adăugate... 56
1. 4. 1. Abordări conceptuale... 56
1. 4. 2. Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate... 57
1. 4. 3. Analiza factorială a valorii adăugate... 60
1. 4. 4. Analiza consecinţelor modificării valorii adăugate asupra activităţii economico-financiare... 66
1. 5. Analiza producţiei fizice... 67
1. 5. 1. Aprecieri generale... 67
1. 5. 2. Analiza realizării programului de producție pe sortimente... 68
1. 5. 3. Consecințele economice ale modificării volumului fizic al producției fabricate
asupra principalilor indicatori economico-financiari... 74
1. 5. 4. Analiza structurii producţiei fabricate... 79
1. 5. 4. 1. Metodologia de calcul al structurii producției fabricate... 79
1. 5. 4. 2. Consecințele economice ale modificării structurii producției fabricate
asupra principalilor indicatori economico-financiari... 83
1. 5. 5. Analiza corelației dintre coeficientul mediu de sortiment, coeficientul mediu de structură
și indicele mediu de realizare a producţiei... 85
1. 5. 6. Analiza calității producției... 86
1. 5. 6. 1. Analiza calității produselor nediferențiate pe clase de calitate... 86
Analiza economică şi financiară a activităţii întreprinderii. De la intuiţie la ştiinţă. Volumul 2
6
1. 5. 6. 2. Analiza calității produselor diferențiate pe clase de calitate... 87
1. 5. 6. 2. 1. Analiza calității la nivel de produs... 87
1. 5. 6. 2. 2. Analiza calității la nivelul întreprinderii... 90
1. 5. 6. 2. 3. Consecințele modificării calității produselor, diferențiate pe clase
de calitate, asupra principalilor indicatori economico-financiari
(prin intermediul prețurilor de vânzare)... 93
Aplicații şi întrebări... 95
CAPITOLUL 2
ANALIZA RENTABILITĂŢII... 105
2. 1. Aspecte generale... 105
2. 2. Contul de profit şi pierdere – bază informaţională pentru analiza rentabilităţii întreprinderii... 106
2. 3. Analiza rentabilităţii în mărimi absolute... 114
2. 3. 1. Analiza structurală a rezultatului exerciţiului... 114
2. 3. 2. Analiza rezultatelor prin utilizarea tabloului soldurilor intermediare de gestiune... 117
2. 4. Analiza factorială a indicatorilor de rentabilitate... 133
2. 4. 1. Analiza rentabilităţii în mărime absolută... 133
2. 4. 1. 1. Analiza factorială a rezultatului brut al exerciţiului... 133
2. 4. 1. 2. Analiza factorială a rezultatului exploatării... 135
2. 4. 1. 3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri... 138
2. 4. 2. Analiza rentabilităţii întreprinderii prin utilizarea indicatorilor de eficienţă... 143
2. 4. 2. 1. Analiza ratei rentabilității comerciale... 143
2. 4. 2. 2. Analiza ratei rentabilității resurselor consumate... 147
2. 4. 2. 3. Analiza ratei rentabilității economice... 150
2. 4. 2. 4. Analiza ratei rentabilității financiare... 156
2. 4. 2. 5. Analiza corelației rentabilitate economică-rentabilitate financiară... 160
2. 4. 3. Analiza rentabilităţii la nivel de produs... 166
2. 4. 3. 1. Analiza profitului pe produs... 167
2. 4. 3. 2. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs... 170
2. 4. 3. 2. 1. Analiza ratei rentabilităţii comerciale pe produs... 170
2. 4. 3. 2. 2. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate pe produs... 171
2. 4. 4. Analiza riscului întreprinderii... 172
2. 4. 4. 1. Analiza riscului economic... 172
2. 4. 4. 2. Analiza riscului financiar... 179
Aplicaţii şi întrebări... 181
CAPITOLUL 3
ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE... 187
Introducere... 187
3. 1. Bilanțul – document de analiză a patrimoniului întreprinderii... 187
3. 1. 1. Abordări generale... 187
3. 1. 2. Bilanțul – sursă de informații pentru analiza poziției financiare a întreprinderii... 189
3. 1. 2. 1. Bilanţul financiar... 191
3. 1. 2. 2. Bilanţul funcţional... 196
3. 2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii... 200
3. 2. 1. Analiza structurii patrimoniale prin metoda ratelor... 201
3. 2. 1. 1. Analiza ratelor de structură a activului... 202
3. 2. 1. 2. Analiza ratelor de structură a pasivului... 205
3. 2. 2. Indicatori derivați de analiză a eficienței posturilor bilanțiere... 208
Cuprins
7
3. 2. 3. Sinteza indicatorilor de analiză a structurii bilanțului financiar... 210
3. 3. Analiza situaţiei nete... 212
3. 4. Analiza corelației fond de rulment – necesar de fond de rulment – trezorerie netă... 214
3. 4. 1. Analiza fondului de rulment... 216
3. 4. 1. 1. Accepția patrimonială... 216
3. 4. 1. 2. Accepția funcțională... 218
3. 4. 1. 3. Interpretarea mărimii fondului de rulment... 220
3. 4. 1. 4. Factorii de influenţă a variației fondului de rulment... 223
3. 4. 1. 5. Efectele modificării factorilor de influenţă a fondului de rulment... 224
3. 4. 1. 6. Aprecieri privind nivelul optim al fondului de rulment... 225
3. 4. 2. Analiza necesarului de fond de rulment... 227
3. 4. 2. 1. Abordări conceptuale... 227
3. 4. 2. 2. Formele şi modul de calcul al necesarului de fond de rulment... 228
3. 4. 2. 3. Interpretarea economică a necesarului de fond de rulment (NFR)... 230
3. 4. 2. 4. Principalii factori care influențează modificarea necesarului de fond de rulment... 231
3. 4. 2. 5. Efectele modificării factorilor de influenţă asupra NFR... 232
3. 4. 2. 6. Aprecieri privind nivelul optim al necesarului de fond de rulment... 233
3. 4. 3. Analiza trezoreriei nete... 234
3. 4. 3. 1. Abordări generale... 234
3. 4. 3. 2. Modul de calcul al trezoreriei nete... 234
3. 4. 3. 3. Interpretarea trezoreriei nete... 235
3. 4. 3. 4. Factori care influențează evoluția trezoreriei nete... 236
3. 4. 2. 5. Efectele modificării factorilor de influenţă asupra trezoreriei nete... 236
3. 4. 3. 6. Aprecieri privind nivelul optim al trezoreriei... 237
3. 5. Analiza lichidității și solvabilității... 237
3. 6. Rate de analiză a echilibrului financiar... 241
3. 7. Analiza gestiunii activelor circulante... 243
3. 7. 1. Analiza factorială a vitezei de rotație a activelor circulante pe total
și pe elemente componente... 244
3. 7. 2. Efectele modificării vitezei de rotație a activelor circulante asupra principalilor
indicatori economico-financiari... 246
3. 8. Aplicaţii rezolvate pentru consolidarea cunoştinţelor la capitolul „Analiza poziției financiare”... 248
3. 8. 1. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii... 249
3. 8. 1. 1. Analiza structurii activului... 249
3. 8. 1. 2. Analiza structurii surselor de finanțare... 251
3. 8. 2. Analiza patrimoniului net (situației nete sau activului net)... 252
3. 8. 3. Analiza corelației FR-NFR-TN... 253
3. 8. 4. Analiza lichidității și solvabilității... 255
3. 8. 5. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor... 256
3. 8. 6. Analiza vitezei de rotație a activelor circulante... 257
Aplicații și întrebări... 259
CAPITOLUL 4
ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE... 263
Introducere... 263
4. 1. De ce este important fluxul de numerar?... 264
4. 2. Abordări privind fluxurile de trezorerie prin prisma IAS 7 şi a legislaţiei contabile în vigoare... 266
4. 2. 1. Considerații generale... 266
4. 2. 2. Conţinutul fluxurilor de trezorerie... 267
Analiza economică şi financiară a activităţii întreprinderii. De la intuiţie la ştiinţă. Volumul 2
8
4. 2. 3. Raportarea fluxurilor de trezorerie... 269
4. 2. 3. 1. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activităţi de exploatare... 269
4. 2. 3. 2. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activităţile de investire şi de finanţare... 270
4. 2. 3. 3. Raportarea fluxurilor de trezorerie la valoarea netă... 270
4. 2. 3. 4. Fluxuri de trezorerie în valută... 271
4. 2. 3. 5. Dobânzi şi dividende... 272
4. 2. 3. 6. Impozitul pe profit... 272
4. 2. 3. 7. Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în participaţie... 273
4. 2. 3. 8. Tranzacţii nemonetare... 274
4. 2. 4. Componente ale numerarului şi ale echivalentelor de numerar... 274
4. 2. 5. Metoda directă versus metoda indirectă... 275
4. 2. 5. 1. Analiza fluxurilor de trezorerie din activităţi de exploatare... 275
4. 2. 5. 1. 1. Metoda directă... 275
4. 2. 5. 1. 2. Metoda indirectă... 276
4. 2. 5. 2. Analiza fluxurilor de trezorerie din activităţile de investiţii... 278
4. 2. 5. 3. Analiza fluxurilor de trezorerie din activitatea de finanţare... 279
4. 3. Recomandări pentru creşterea lichidităţii întreprinderii... 280
Aplicaţii şi întrebări... 281
Bibliografie selectivă... 283

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0145 sec