Analiza economică și financiară a activității întreprinderii. Volumul 1 - De la intuiție la știință

Analiza economică și financiară a activității întreprinderii. Volumul 1 - De la intuiție la știință
Preț: 30,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 236
Format: 17x24
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Lucrarea, concepută pornind de la experiența românească în domeniu și asociată cu o amplă documentare din literatura străină, se adresează studenților, masteranzilor sau doctoranzilor de la facultățile cu profil economic, managerilor, consilierilor și specialiștilor din organizațiile economice, auditorilor, evaluatorilor, investitorilor, creditorilor și celorlalți utilizatori care au ca preocupare aprofundarea cunoștințelor în domeniul analizei economico-financiare.
Cuprins
Cuvânt-înainte .................................................................................................................................................... 9
CAPITOLUL 1
BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE ............................. 11
Introducere ....................................................................................................................................................... 11
1.1. Delimitări conceptuale ............................................................................................................................... 12
1.2. Circumstanţele diagnosticului economico-financiar .................................................................................. 16
1.3. Executanţii diagnosticului .......................................................................................................................... 18
1.4. Tipuri de analiză economico-financiară .................................................................................................... 19
1.5. Utilizatorii rezultatelor analizei economico-financiare ............................................................................... 22
1.6. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară ............................................................................ 22
1.6.1. Etapele procesului de analiză economico-financiară ....................................................................... 23
1.6.2. Clasificarea factorilor de influenţă a fenomenelor economice ......................................................... 25
1.6.3. Sistemul de informaţii, piatră unghiulară în analiza economico-financiară ...................................... 27
1.7. Metode şi instrumente ale analizei economico-financiare ........................................................................ 28
1.7.1. Metode ale analizei calitative ........................................................................................................... 30
1.7.2. Metode ale analizei cantitative ......................................................................................................... 35
Aplicaţii şi întrebări ........................................................................................................................................... 55
CAPITOLUL 2
DOCUMENTELE CONTABILE DE SINTEZĂ – SURSĂ DE INFORMAŢII
ÎN ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ..................................................................................................... 61
Introducere ....................................................................................................................................................... 61
2.1. Bilanţul contabil – document de sinteză în analiza financiară a întreprinderii ........................................... 63
2.1.1. Aspecte generale ............................................................................................................................. 63
2.1.2. Formatul bilanţului contabil .............................................................................................................. 64
2.1.3. Definirea şi rolul bilanţului ................................................................................................................ 68
2.1.4. Conţinutul bilanţului contabil ............................................................................................................ 70
2.1.4.1. Structura activului ................................................................................................................ 70
2.1.4.2. Structura pasivului ............................................................................................................... 73
2.1.5. Bilanţul financiar (patrimonial) – sursă de informaţii în analiza economico-financiară .................... 77
2.1.6. Bilanţul funcţional – suport al analizei financiare ............................................................................. 79
2.2. Contul de profit şi pierdere – sursă informaţională pentru analiza performanţelor întreprinderii .............. 81
2.3. Tabloul fluxurilor de numerar (trezorerie) .................................................................................................. 87
2.4. Notele explicative la situaţiile financiare ................................................................................................... 89
Aplicaţii şi întrebări ........................................................................................................................................... 90
Analiza economică şi financiară a activităţii întreprinderii. De la intuiţie la ştiinţă. Volumul 1
6
CAPITOLUL 3
ANALIZA POTENŢIALULUI INTERN AL ÎNTREPRINDERII ......................................................................... 91
Introducere ....................................................................................................................................................... 91
3.1. Analiza resurselor umane ......................................................................................................................... 91
3.1.1. Analiza dimensiunii şi structurii personalului ................................................................................... 91
3.1.1.1. Analiza dimensiunii personalului ......................................................................................... 91
3.1.1.2. Analiza structurii personalului .............................................................................................. 94
3.1.2. Analiza comportamentului personalului ........................................................................................... 96
3.1.2.1. Analiza stabilităţii şi mobilităţii personalului ......................................................................... 97
3.1.2.2. Analiza eficienţei utilizării timpului de muncă ...................................................................... 98
3.1.2.2.1. Indicatori operaţionali ........................................................................................... 98
3.1.2.2.2. Reflectarea modificării timpului de lucru asupra principalilor indicatori
economico-financiari .......................................................................................... 100
3.1.3. Analiza resurselor umane pe baza indicatorilor de productivitate ................................................. 102
3.1.3.1. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza eficienţei resurselor umane ................................ 103
3.1.3.2. Corelaţii economice între principalii indicatori economici de analiză
a productivităţii muncii ....................................................................................................... 104
3.1.3.3. Analiza factorială a productivităţii muncii ........................................................................... 105
3.1.3.3.1. Modele de analiză factorială a productivităţii muncii .......................................... 106
3.1.3.3.2. Reflectarea modificării productivităţii muncii în principalii indicatori
economico-financiari .......................................................................................... 112
3.1.3.4. Analiza profitului pe salariat .............................................................................................. 114
3.2. Analiza gestiunii potenţialului material .................................................................................................... 121
3.2.1. Analiza gestiunii mijloacelor fixe .................................................................................................... 121
3.2.1.1. Analiza dinamicii şi structurii mijloacelor fixe ..................................................................... 121
3.2.1.1.1. Analiza dinamicii mijloacelor fixe ....................................................................... 122
3.2.1.1.2. Analiza structurii mijloacelor fixe ........................................................................ 124
3.2.1.2. Analiza stării mijloacelor fixe ............................................................................................. 125
3.2.1.3. Analiza eficienţei utilizării potenţialului tehnic .................................................................... 127
3.2.2. Analiza gestiunii stocurilor ............................................................................................................. 130
3.2.2.1. Analiza stocurilor de materiale .......................................................................................... 131
3.2.2.1.1. Analiza pieţei de aprovizionare cu principalele materii prime ............................ 132
3.2.2.1.2. Analiza procesului de aprovizionare .................................................................. 134
3.2.2.1.3. Analiza stocurilor de materii prime şi materiale ................................................. 135
3.2.2.1.4. Analiza reflectării utilizării stocurilor de materiale în principalii indicatori
economico-financiari .......................................................................................... 138
3.2.2.2. Analiza stocurilor în activitatea de comerţ ......................................................................... 140
3.2.2.3. Analiza gradului de realizare a stocurilor finale ................................................................. 140
3.2.2.4. Analiza stocului mediu de mărfuri ..................................................................................... 141
Aplicaţii şi întrebări ......................................................................................................................................... 146
CAPITOLUL 4
ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII ........................................................................................... 151
4.1. Cheltuielile întreprinderii – consideraţii generale .................................................................................... 151
4.1.1. Definiţii şi conţinut economic ......................................................................................................... 151
4.1.2. Clasificarea cheltuielilor ................................................................................................................. 155
4.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ......................................................................................... 161
4.3. Analiza ratei de eficienţă a cheltuielilor de exploatare ............................................................................ 166
4.4. Analiza cheltuielilor la 1.000 de lei cifră de afaceri ................................................................................. 169
Cuprins
7
4.4.1. Analiza factorială a cheltuielilor la 1.000 de lei cifră de afaceri ..................................................... 170
4.4.2. Consecințele economice ale modificării cheltuielilor la 1.000 de lei cifră de afaceri
asupra principalilor indicatori economico-financiari ....................................................................... 174
4.4.3. Analiza cheltuielilor variabile la 1.000 de lei cifră de afaceri .......................................................... 176
4.4.3.1. Analiza cheltuielilor variabile la 1.000 de lei cifră de afaceri ............................................. 176
4.4.3.2. Reflectarea modificării cheltuielilor variabile la 1.000 de lei cifră de afaceri
asupra principalilor indicatori economico-financiari ........................................................... 179
4.5. Analiza cheltuielilor fixe la 1.000 de lei cifră de afaceri ........................................................................... 179
4.5.1. Analiza factorială a cheltuielilor fixe la 1.000 de lei cifră de afaceri ............................................... 180
4.5.2. Reflectarea modificării cheltuielilor fixe la 1.000 de lei cifră de afaceri asupra principalilor
indicatori economico-financiari ....................................................................................................... 182
4.6. Analiza cheltuielilor după natura economică ........................................................................................... 183
4.6.1. Analiza cheltuielilor materiale ........................................................................................................ 183
4.6.1.1. Considerații generale ........................................................................................................ 183
4.6.1.2. Analiza cheltuielilor materiale în dinamică şi structură ...................................................... 185
4.6.1.3. Analiza factorială a cheltuielilor cu materialele la 1.000 de lei cifră de afaceri .................. 186
4.6.1.4. Analiza cheltuielilor cu amortizarea ................................................................................... 191
4.6.2. Analiza cheltuielilor cu personalul .................................................................................................. 198
4.6.2.1. Analiza dinamicii și structurii cheltuielilor cu personalul .................................................... 199
4.6.2.2. Analiza factorială a fondului de salarii ............................................................................... 200
4.6.2.3. Analiza corelației dintre dinamica cifrei de afaceri și dinamica fondului de salarii;
analiza corelației dintre dinamica productivității muncii și dinamica salariului mediu;
consecințele economice ale respectării corelației de eficiență .......................................... 206
4.7. Analiza cheltuielilor cu dobânzile bancare .............................................................................................. 211
4.8. Analiza costului pe produs ...................................................................................................................... 218
4.8.1. Analiza cheltuielilor cu materiile prime şi materialele pe produs ................................................... 219
4.8.2. Analiza cheltuielilor cu salariile pe produs ..................................................................................... 221
4.8.3. Analiza cheltuielilor indirecte pe produs ........................................................................................ 222
4.8.4. Reflectarea modificării costului pe produs asupra principalilor indicatori
economico-financiari ...................................................................................................................... 224
Aplicaţii şi întrebări ......................................................................................................................................... 226
Bibliografie selectivă ...................................................................................................................................... 235

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.039 sec