Agenţii mărturisiţi. Diplomaţii şi spionajul. O istorie universală. EDITIA 2-a revizuita

Agenţii mărturisiţi. Diplomaţii şi spionajul. O istorie universală. EDITIA 2-a revizuita
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2011
Pagini: 374
Format: 17x24
Categoria: Istorie

DESCRIERE

Fiindcă este vorba de diplomaţi, se ridică de la început o întrebare: ce este un diplomat? Autorul dă câteva opinii (inclusiv a lui Hitler!), la care aş dori să adaug, pentru a completa evantaiul larg al percepţiilor, pe cea dată de diplomatul francez Jules Cambon, în 1925: „Nu cunosc o activitate mai complexă decât profesia de diplomat - spunea Jules Cambon. În orice caz, nu mai există o altă profesie în care să existe atât de puţine reguli precise şi atât de multe lucruri bazate pe tradiţie, în care pentru reuşită să fie nevoie de atâta perseverenţă şi în care succesul să depindă în mai mare măsură de jocul întâmplălrii, în care să fie atât de necesară o disciplină severă şi care să ceară de la cei care o practică un caracter atât de ferm şi un spirit atât de independent”. Lumea în care ne introduce lucrarea d-lui dr. Alexandru Popescu - şi am în vedere în primul rând „lumea românească” a „diplomaţilor-spioni”, dar nu numai - este încă una plină de secrete, de „eroi” şi de „trădători”, de „prieteni” şi de „duşmani”, în care ultimul cuvânt îl va spune nu o persoană sau alta şi nici chiar posesorul puteri la un moment dat, ci istoria. Să avem încredere în ea!

prof. univ. dr. Ion Calafeteanu

Interesul principal al lucrării domnului dr. Alexandru Popescu, autor al unor volume privitoare la istoria României în perspectivă universală, a relaţiilor culturale, diplomatice şi a spionajului, apărute în ţară şi peste hotare, constă în abordarea unui domeniu important al istoriei contemporane, cu repercusiuni din cele mai directe pentru existenţa naţiunilor, a contextelor internaţionale. Adresându-se în egală măsură specialiştilor, cât şi unui public larg şi constituind prima contribuţie de acest fel apărută în ţara noastră, lucrarea este destinată să satisfacă, pe baza unei ample bibliografii şi a unor documente inedite din arhive româneşti şi străine, cunoaşterea cauzelor, contextelor şi urmărilor implicării diplomaţilor din întreaga lume, din Antichitate până în perioada contemporană, deci în perspectivă universală, în activităţile informative, de spionaj.

prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu
CUPRINS
Cuvânt înainte/ 9
de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu
Prefaţă / 15
de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu
Introducere / 19
Ambasadorii - emisari, conciliatori, negociatori; Ambasadorii - spioni
„mărturisiţi”, „onorabili”, „legali” „privilegiaţi”; Diplomatia misiunilor speciale;
De la “diplomaţia secretă” la “spionajul diplomatic”; De ce “diplomaţi spioni”?;
«Spoinajul diplomatic» astăzi; Este posibilă cercetarea?; Cui prodest?
I. „SPIONII LEGALI”
RENAŞTEREA, PERIOADA MODERNĂ / 31
ACADEMICIENI, LINGVIŞTI, ASTRONOMI, PICTORI, CÂNTĂREŢI,
AVENTURIERI, MARINARI-DIPLOMAŢI ŞI SPIONI / 33
Intelectuali, diplomaţi, spioni: Mason, Barlow, Morland; Lingvist-„agent
neoficial”: Herle; Giordano Bruno şi ambasadorul Franţei; Academicianul şi
diplomaţia secretă: de Callieres; Pictor-„agent politic ideal”: Rubens;
Cântăreţul spion: Melani;Preot - „diplomat spion“: Matthew; Marinar şi agent:
Deane; „Ambasador spion”: Voltaire; Aventurierii: D´Eon, Casanova, contele
de Saint Germain
COMPLOTIŞTI, AGENŢI DUBLI, TRĂDĂTORI / 42
Complotişti: Lippomano, Mendoza;Diplomaţi-agenţi dubli: de Huguerie,
Stafford; „Numele de cod” al lui Franklin
“SCANDALURI DIPLOMATICE” / 45
Victime ale „datoriei”: Rincon, Bonnier, Roberjot; Ambasadorul…spărgător:
Elliot
DIPLOMAŢI-SPIONI ŞI RĂZBOAIELE NAPOLEONIENE / 47
„Cel mai informat spion al Europei”: von Kaunitz; Ambasador expulzat:
Wickham; Ministru de externe trădător?: Cobenzl; „Diplomat, pamfletar, spion
şi aventurier politic”: de Launay
6 Alexandru Popescu
CONGRESUL DE LA VIENA... SPIONEAZĂ / 50
„Prinţul diplomaţilor”...şi spion: Talleyrand; „Spionul-şef” al Europei:
Metternich; Şi la Congresul de la Berlin s-a spionat: De Blowitz
II. ŢĂRILE ROMÂNE ŞI „DIPLOMAŢIA SECRETĂ” / 55
DIPLOMAŢI CĂRTURARI / 57
Un precursor al „diplomaţiei secrete”: Nicolae Milescu; „Ministrul de externe”
al lui Brâncoveanu: stolnicul Constantin Cantacuzino
DIPLOMAŢI – SPIONI / 61
Consulii străini informează: Chisthull, König; Corespondenţă diplomatică
secretă; „La Bucureşti, toată lumea conspiră”: de Kotzebue, Colquhoun
III. “COMPLOTUL DIPLOMAŢILOR”
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL / 65
SPIONI PENTRU PUTERILE CENTRALE / 67
„Lawrence al Persiei”: Wassmuss; Consulul german- „coordonator de reţea”:
von Papen; Ultimul ambasador al Austro-Unagriei la Washington expulzat:
Dumba; O spioană cu…relaţii: Von Ladenburg; Mata Hari şi „diplomaţii
spioni”
SPIONI PENTRU ANTANTĂ / 72
“Lovitura” ataşatului militar rus: Martschenko; Diplomat, complotist…
fotbalist: Lockhart
IV. SPIONAJ ŞI CONTRASPIONAJ
ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL / 75
“FRONTUL INTERN” / 77
Eminescu – spionat; Bucureştiul – un „centru al spionajului”; Un jurnalist –
„agent diplomatic secret”: Bourchier; Ambasadorul Austro-Ungariei – spion:
Czernin; Ambasadorul Germaniei – spion: von dem Busche
„FRONTUL EXTERN” / 80
Ambasadorul român informează: G. Cantacuzino; Ataşatul militar român la
Viena în acţiune: Stârcea; Diplomaţie şi masonerie
V. „OFENSIVA DIPLOMATICĂ”
PERIOADA INTERBELICĂ / 83
DE LA CEKA LA NKVD / 85
“Diplomat spion” – “cekist de onoare”: Akhmerov; Ambasador şi conducător al
serviciului de informaţii externe sovietic: Davtyan; „Procesul diplomaţilor”
Agenţii mărturisiţi 7
SPIONI ÎN MINISTERELE DE EXTERNE / 88
Agenţi în Ministerul de Externe al Austriei; “Spionul inventat”: Field
SPIONI ÎN AMBASADE / 90
Ambasadorul şi urmaşii săi - spionii: Martha şi William Dodd; Ambasadorul şi
servitorul său: Drummond
DE LA BERLIN LA BERNA / 92
„Cel mai important spion britanic“: von Putlitz;“Ucenicia” diplomatică a unui
“superspion”: Allen Dulles
VI ROMÂNIA ŞI AGENTURILE
PERIOADA INTERBELICĂ / 97
„FRONTUL EXTERN” / 99
Ministerul Afacerilor Străine împotriva spionajului sovietic; Asaltul Legaţiei
României la Moscova
„FRONTUL INTERN” / 100
De la Bucureşti în Siberia: Ostrovski; Dispariţia unui diplomat sovietic la
Bucureşti: Butenko; Ataşatul militar maghiar şi ofiţerii homosexualii;Legaţia
Iugoslaviei spionează; “Agentura diplomatică” a lui Moruzov
VII. DIPLOMAŢIA – „ARMA SECRETĂ”
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL / 107
DE LA MOSCOVA, WASHINGTON LA HELSINKI / 109
Ambasadorul american avertizează asupra pericolului sovietic: Bohlen; Un
model pentru James Bond: Smithers; Ambasada Germaniei - centru al
spionajului în Finlanda; “Spargerea codurilor” şi diplomaţia americană;
“Spargerea” codului diplomatic american
SPIONI ÎN ŢĂRI NEUTRE / 113
„Tigrul”-consilier comercial englez: Lomax; “Cicero” - agentul păcălit: Bazna;
„Spionaj diplomatic” în „bârlogul lupului”: Woods; Diplomaţi
„neconvenţionali”: Harriman, Donovan; “Temerarul” şi diplomaţii:
Stephenson
SPIONAJ ÎNTRE ALIAŢI / 117
Reţeaua ataşatului militar: Zabotin; „Diplomaţi spioni” – onoraţi: Iatskov,
Zarubin
TRĂDĂTORII / 119
8 Alexandru Popescu
Agentul american care „a furat” corespondenţa dintre Churchill şi Roosevelt:
Kent; Ambasadorul SUA la Moscova –„agent de influenţare”?: Davies; „Un
specimen infect”: John Kennedy; Spion la Hollywood: Mukassei
SPIOANE ÎNTRE DIPLOMAŢI / 124
O urmaşă a lui Mata Hari: Betty Pack; Diplomaţi în „Salonul Kitty”
DIPLOMAŢIA GERMANĂ
ÎNTRE COLABORARE ŞI REZISTENŢĂ / 126
Abwehr-ul intră în acţiune; Un colaboraţionist perfect: von Papen; Diplomaţia
germană şi mişcarea de rezistenţă; Informaţii pentru Aliaţi: von Herwarth,
Gisevius; “Cel mai important spion al celui de al Doilea Război Mondial”: Kolbe
ÎNAINTE ŞI DUPĂ PEARL HARBOR / 132
Diplomaţii japonezi şi “reţeaua mondială”; “Ultimul samurai” de la Pearl
Harbor: Yoshikawa; Deşi codul diplomatic japonez fusese „spart”...;
Ambasadorul Japoniei-cea mai importantă sursă de informaţii pentru Aliaţi:
Oshima
“CONSPIRAŢII DIPLOMATICE” SALVATOARE / 137
Consulul avertizează asupra Holocaustului: Montt Rivas; „Îngerul a fost spion”:
Wallenberg; Un Wallenberg japonez: Sugihara; Eroi necunoscuţi
“OPERAŢIUNEA VENONA” ŞI “VICTIMELE” SALE / 144
Agenţi în Ministerul de Externe al SUA; Un agent prodigios: Halperin;
Consilier al preşedintelui SUA-agent sovietic?: Hopkins; Un caz (mai mult
decât) controversat: Hiss
VIII. ROMÂNIA ÎNTRE SPIONAJ ŞI REZISTENŢĂ
ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL / 153
DE LA STOCKHOLM LA VIENA / 155
Cazurile de spionaj ale ataşatului militar la Stockholm: Dinulescu; Diplomat
român – “Drept între popoare”: Karadja; Şi consulii români la Viena şi-au
făcut datoria: Mareş, Flondor
AGENŢI ŞI OPOZANŢI GERMANI LA BUCUREŞTI / 160
Spioni la Legaţie; Au existat diplomaţi opozanţi în România?; Un caz de
spionaj… diplomatic
IX. “RĂZBOIUL RECE DIPLOMATIC” / 163
AGENŢIILE ŞI „DIPLOMAŢIA” / 165
URSS KGB O „istorie glorioasă”; “Diplomaţi KGB”; De la „spionajul atomic” la
„Criza rachetelor”: Feklisov; Până la „capătul lumii”; Spionaj tehnico-ştiinţific :
Agenţii mărturisiţi 9
Kotov, Cerniaiev; SUA CIA Activităţi la mai multe “capete”; Diplomat-agent
“căzut la datorie”; KGB avertizează: Augustenborg; Războiul spionilor Marea
Britanie, Franţa, Israel MI6, DGSE, Mossad; Republica Democrată Germană
STASI Spion la UNESCO: von Raussendorff; China; Polonia: Dispariţia
diplomatului-spion: Monat; Cuba DGI
ASALTUL AMBASADELOR / 178
O meserie periculoasă; Supraveghere continuă; Tuneluri sub ambasade;
Revoluţia Culturală atacă Ambasada Marii Britanii; Ocuparea ambasadei
americane din Teheran
TRĂDĂTORII / 182
Agenţi pentru URSS Spionul “idealist”: Maclean;Un agent “dezordonat”:
Burgess; «Evadarea» consulului: Blake; “Un caz incredibil”: Cairncorss;
Spionul “cheltuitor”: Bossard; Şantaje sexuale: Vassal; Agentul anonim:
«Karew»; Trădarea ataşatului militar: Wennerström; „Cârtiţa” din Ministerul
de Externe: Treholt; „Cel mai mare scandal de spionaj”: Bloch; Marinarul
spion: Lonetree; Agenţi pentru SUA Sinucideri, execuţii: Ogorodnic, Poliakov;
Riscurile spionului: «Doe»; Execuţie în „stil GRU”: Popov; Agenţi pentru
China Diplomat francez îndrăgostit de…un spion: Boursicot
AMBASADORI / 198
Un “bon viveur” la Moscova: Dejean; O tentativă eşuată: Harrison; Un caz de
iradiere: Stoessel; O moarte suspectă: Watkins; “Un soldat acoperit” al CIA:
Watkins; Ambasadorul nenorocirii”?: Iakovlev; Ambasadorul şi ministrul de
Externe: Dobrânin şi Kissinger; Avertismentele ambasadorului: Kennan
DEFECTORI / 204
“Bomba” cifrorului: Guzenko; O familie de agenţi: Petrov; „Maiorul diplomat”:
Deriabin; Un diplomat prodigios: Shevchenko; “La un pas de execuţie”:
Gordievsky; Un fals defector: Iurcenco; “Şobolanii părăsesc corabia”
“DIPLOMAŢII” ŞI OAMENII POLITICI / 210
Preşedintele Finlandei – «agent KGB»?: Kekkonen; Primul ministru al Suediei
– “agent de influenţare”?: Palme; Ambasada americană "pro-Castro”?;
Ministrul de externe al SUA a informat?: Condoleezza Rice
„DIPLOMAŢII” ŞI „SPIONII SECOLULUI” / 214
Spionaj între prieteni: Pollard; “Cârtiţa” din CIA: Ames; …şi în FBI: Hanssen
„DIPLOMAŢII” ŞI ASASINATELE / 218
„Întâlnire cu moartea”: John F. Kennedy; Accident sau asasinat?:
Hammarskjöld; Trădătorul şi victima sa : Agee; Diplomatul şi preşedintele :
Atrakchi,Asasin pentru CIA: Sadat
SPIONAJ LA ONU / 222
“Urechile KGB”; “Lunga istorie a spionajului la ONU”; ONU – „sanctuar
alspionajului”; Câteva cazuri
10 Alexandru Popescu
X. ROMÂNIA PE FRONTURILE
„RĂZBOIULUI RECE DIPLOMATIC” / 227
„FRONTUL INTERN”
DE LA „RĂZBOIUL FIERBINTE” LA „RĂZBOIUL RECE” / 229
Curier şi mesager diplomatic secret: Djuvara; "Cabinetul Negru” de la Externe;
Diplomaţi care au refuzat; ..suspecţi;… asasinaţi
ASALTUL AMBASADELOR / 237
“Sub umbrela protectoare a URSS”; „Isteria spionomană”; Instalarea de
microfoane; Şantaje, dispariţii, compromiteri; Penetrări; Izolarea; Arestări;
Procese; Microfoane la ambasadele României; Ambasada sovietică – agentură
de spionaj
“FRONTUL EXTERN”
DIPLOMAŢI ŞI “DIPLOMAŢI” / 245
Diplomaţii români şi Conferinţa de pace de la Paris; ...şi acuzaţi de spionaj;
"Serviciul diplomatic al R.P. Române"; Cum se recrutau „diplomaţii spioni”;
Securitatea şi ambasadele; “Armata invizibilă” din MAE; Ambasadori;
„Diplomaţi sub acoperire”; …şi defectori; «Am refuzat să ucid»: Haiducu;
Diplomaţii străini – “surse de informaţii”
« LISTELE » SPIONILOR / 264
Ion Mihai Pacepa; Mircea Răceanu; Liviu Turcu
“SPIONAJUL DIPLOMATIC” ROMÂNESC ÎN LUME / 269
Turcia: Diplomat - colaborator a opt servicii de informaţii: Aurel Decei;
Suedia: Diplomat devenit informator: Paul Lahovary; Elveţia: «Diplomat
cominternist sau spion»: Viţianu; “Asalt” asupra Legaţiei din Berna; Israel: Ce se
afla în “valiza diplomatică” a generalului?; Liban: DIE contra DIA; SUA: Foştii
diplomaţi acţionează; Franţa: Reţeaua care „a zguduit NATO”:Caraman;
Agentul «don Juan»: Rondot; Italia: Un spion cu relaţii: Merola; Germania:
“Cea mai puternică rezidenţă de spionaj”; Colaboratorii “Şacalului”; “Spionaj
sub aripa morţii”; Austria: Securitatea la Viena; „Lista lui Rotaru”; „Totul a
început aşa de nevinovat”: Berger; Victimă a unei înscenări: Csernansky;
“Cazul Lucona" şi Ambasada României; “Diplomaţii” şi emigraţia; Arestarea
“diplomatului”; Agenţia economică - “placă turnantă”: Marin Ceauşescu
SPIONAJUL ROMÂN LA ONU / 306
“Relaţiile intime” ale unui funcţionar UNESCO: Iacobescu; Moartea unui
“diplomat”:Vlad
Agenţii mărturisiţi 11
XI. "RĂZBOIUL RECE DIPLOMATIC CONTINUĂ? / 309
O cronologie deschisă; “Temperatura Războiului Rece”; „Spionul care a
încercat să oprească un război"; În loc de concluzii
XII. “SPIONAJUL DIPLOMATIC” ÎN LITERATURĂ / 325
Memorii, biografii: De la Casanova la Philby; Diplomaţi, agenţi, scriitori: Între
Graham Greene şi Le Carré; Scurtă istorie; „Spionul diplomat” – „erou” de
romane: Philby
XIII. “SPIONAJUL DIPLOMATIC” IN FILM, TV / 339
Scurtă istorie
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ / 347
NOTE / 349
INDICE DE NUME / 369
12 Alexandru Popescu

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec