Adevăruri interzise

Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2014
Categoria: Obiectiv Craiova

DESCRIERE

CUPRINS

Cuvântul editorului... 3

Cuvântul autorului... 12

I. DUŞMANII ROMÂNIEI MARI... 15

Mica Înţelegere şi marii duşmani ai României... 15

România – trădată de Marea Britanie şi Franţa... 16

Diktatul de la Viena – provocat de Carol II!... 17

Elena Lupescu avea... Serviciu secret propriu... 19

Garda de Fier – înfiinţată de…evreul Zelinsky... 19

Ultimatumul sovietic din 1940... 20

URSS voia toată Moldova!... 22

Evreii din Basarabia – liste pentru suprimarea românilor... 23

Ură animalică la Soroca!... 24

Armata Română – atacată şi umilită de evrei!... 24

În Bucovina, biserici devastate, preoţi batjocoriţi…... 25

Anglia susţinea dezmembrarea României!... 27

Dacă URSS ocupa Balcanii, Hitler... se spăla pe mâini... 27

Diktatul de la Viena urma să fie impus cu forţa…... 28

Cedarea Cadrilaterului... 29

Ion Antonescu – ultima speranţă
pentru existenţa României!... 29

URSS şi Ungaria au preluat 430. 000 de evrei... 31

Evreii din România – dublaţi de Moses Rosen!... 32

România Mare – Rai pentru 800. 000 de evrei... 33

II. REGIM LEGIONAR…CU OAMENII PARTIDELOR ISTORICE... 34

Antonescu nu voia…abdicarea regelui şi alierea cu Germania! 34

Horia Sima – „Am eu figură de prim-ministru?”... 35

„Dictatura Antonescu” – creată de... partide!... 36

„Legionari, respectaţi proprietatea şi Legea!“... 37

„De trădătorii şi înşelătorii de neam am eu grijă…“... 37

Regim legionar…cu oamenii vechilor partide... 38

Antonescu, nemulţumit de abuzurile contra evreilor... 39

Spada lui Mihai Viteazul... 40

„Adevărata universitate este şcoala Neamului“... 41

Legile de românizare – impuse de stradă şi legionari... 41

Între legionari şi evrei stătea...„Câinele roşu“ *... 42

Din 141 comunişti arestaţi – 120 evrei, 16 români…... 43

Toţi oamenii de stat trebuiau suprimaţi!!... 44

Rebeliunea legionară – susţinută de Germania…şi URSS... 45

Pogromul legionar şi „diversiunea Abatorul“... 46

Evreii din România – pe lista „soluţiei finale”... 48

Antonescu nu suporta comuniştii. Inclusiv evrei... 50

III. „SOLUŢIA FINALĂ” S-A SFÂRŞIT ÎN ROMÂNIA... 51

„ Soluţia finală ” – 11 milioane de evrei
trebuiau duşi în Răsărit... 51

„Golirea” României de evrei
trebuia să înceapă în 10. 09. 42... 52

„În toamna anului 1943, România va fi curăţată de evrei“... 53

Planul „Deportarea evreilor din România“... 54

Planul deportărilor – redus de la 400. 000 la 200. 000... 55

Lista excluderilor de la deportări... 56

„Zile însângerate la Iaşi - 1941”... 57

„Pogromul de la Iaşi - un act de sabotaj sovietic“... 57

Dezordine la Iaşi – interesul ruşilor…... 58

Evreii din Iaşi pregăteau ocupaţia sovietică!... 59

Raziile contra evreilor agenţi sovietici au degenerat…... 60

Trupele germane şi române – atacate de evreii comunişti... 60

Atacaţi din cartierele evreieşti, germanii au reacţionat... 61

Evreii din Iaşi – sub furia germană... 62

Autorităţile române au blocat arestarea a 2. 000 de evrei…... 63

Încă 2. 000 de evrei salvaţi de furia germană!... 63

Nemţii îi arestau, evreii îi împuşcau!... 64

„Trenurile morţii“ – 1. 198 de evrei morţi în 48 de minute?!... 65

500 de evrei – mitraliaţi de germani... 66

Iaşi, 1941 – „o ruşine plătită de alte generaţii “... 67

Odesa – represalii contra sovieticilor... 68

Lagărele din Transnistria –
pentru salvarea evreilor de furia românilor…... 68

„Deportaţii din Transnistria –
tratament corect. Control periodic“... 69

Hitler îi vroia morţi, Antonescu îi trimitea în Palestina!... 70

14. 219 evrei din Polonia şi Ungaria –
salvaţi de Antonescu... 71

Datorită „călăului“ Antonescu,
evreii traversau Germania în siguranţă!!... 72

„Doriţi să deveniţi acuzatori, din acuzaţi...“... 72

„Copiii evrei ne aşteptau cu grenade!“... 73

„Toleranţa românilor – răsplătită cu ură“... 74

Punerea la punct a lui W. Filderman... 75

„Pe acest pământ vor fi stăpâni românii“... 76

„Statul roman doar se apără de duşmănia evreilor“... 77

„Omenie nu înseamnă slăbiciune“... 78

„Soarta evreilor din România – un miracol“... 79

Averile evreilor – dorite de germani, salvate de români... 80

Speculanţii evrei – direcţia Transnistria!... 81

Salvat de la moarte…prin Decret - Lege... 82

Dispreţ pentru oamenii politici... 82

Protocolul de la Wannsee – „soluţia finală“... 83

Proteste româneşti la planurile antievreieşti... 84

Biserica Ortodoxă Română – zid pentru Fiii lui Iahve... 85

Naziştii serbau deja„eliberarea“ României de evrei!... 86

Mareşalul – protecţie pentru 300. 000 de evrei!... 87

IV. OMENIA ROMÂNILOR ŞI „RĂSPLATA”... 88

România avea de ales...între două catastrofe!... 88

Românii se chinuiau să salveze evrei,
iar trei evrei le distrugeau viitorul!... 89

Roosvelt şi Churchill – groparii României!... 90

Răspunsul demn al Mareşalului – tratat... cu bombe!... 91

Marile Puteri nu cred în lacrimi…... 92

În 05. 11. 43, România vroia să iasă din Axă…... 93

Armele germane - pe credit, grâul românesc - cash... 94

Românii – ţapul ispăşitor după Stalingrad... 95

Mareşalul – consecvent în salvarea evreilor!... 95

„Tradiţia rasei evreieşti de a nu fi recunoscătoare“... 96

Toţi deportaţii din Transnistria – repatriaţi, inclusiv comuniştii... 97

„Poporul român – în război fără voia lui“... 98

Război cu Germania – catastrofă pentru români şi evrei... 100

Americanii şi-au reamintit de evrei în 1944…... 101

„Căminul evreiesc – progrese datorită…antisemitismului“... 102

„Evreii nu au recunoştinţă“... 102

V. PROCESUL MAREŞALULUI –

UN ASASINAT PROGRAMAT... 104

Antonescu – omorât pentru că ştia prea multe!
Urma Ceauşescu…... 104

„Evreii din România mai trăiesc doar datorită lui Antonescu“.. 106

„Evreii trebuie să-i poarte recunoştinţă Mareşalului”... 107

Radu Lecca – graţiat la cererea evreilor…... 108

„Istoria mă va pune la locul meu”... 109

Pe cine nu laşi să moară…... 111

VI. MIRACOLUL DIN ROMÂNIA – RECUNOSCUT DE EVREI... 113

Rezistenţa poporului şi a autorităţilor
i-a salvat pe evreii din România... 113

Refuzul guvernului român – un mare act de rezistenţă... 114

Omenia românilor –
o oază în Europa pentru salvarea evreilor... 115

Miracolul din 1942 pentru 350. 000 de evrei... 115

Biroul lui Eichman făcuse toate planurile,
urma „tratamentul special“…... 116

În Transilvania de Nord - 160. 000 deportaţi,
în sud - nici unul... 117

Generalii români din Ardeal salvau evrei... 118

Curzio Malaparte – un reporter mincinos!... 119

Amnezia istoricilor de la Budapesta... 120

Horthiştii - salvatori de evrei, românii - asasini!?!... 121

„În Ungaria, crima cea mai abjectă din Istorie“... 122

VII. „PRIMEJDIILE“ ŞI „MIRACOLELE“ LUI MOSES ROSEN... 123

Pentru Moses Rosen, 30. 000 = 400. 000!!... 123

Holocaustul din România – cu evrei din Ungaria şi URSS!... 124

Din 400. 000, omorâţi 400. 000 şi emigraţi 400. 000!?!... 125

Iaşi 1941 şi…„minunile“ rabinului Rosen... 126

„Pogromul de la Iaşi“ – 3. 233 de victime, nu 12. 000…... 127

Rabinul şi... strategia militară... 128

Generalii români salvau evrei, nu-i omorau... 128

2. 000 de evrei salvaţi de maltratările naziste... 130

Autorităţile locale din Iaşi –
anchetate la ordinul lui Antonescu... 131

„Decret“ Moses Rosen – vinovaţi doar românii!... 132

Moses Rosen înţelegea doar ce vroia…... 132

Românii împuşcaţi de evrei în iunie 1940...
erau antisemiţi!?... 133

„Antonescu – un călău căruia…îi datorez viaţa“... 134

Infamiile rabinului despre Mareşal... 135

„Recunoştinţa“ evreilor faţă de România... 136

Victimele holocaustului – „înmulţite” după moarte... 137

„Şafran a omorât 300. 000, eu am salvat 400. 000“…... 137

„Fără Antonescu eram toţi în cuptoare!“... 138

Ana Pauker combătea emigrarea…umplând vapoarele... 139

În 1954, evreii n-aveau ce mânca în România!?... 140

La meciul România - Ungaria... defilau sportivii israelieni... 142

Fratele Anei Pauker era…„fratele împărătesei“... 143

Genocidul stopat de dr. Petru Groza... 143

VIII. DOVEZI STATISTICE PENTRU ACUZATORII ROMÂNIEI... 145

Evreii din România – statistici 1939 - 1944... 145

Ce „uită“ acuzatorii României de holocaust... 146

Câţi evrei a preluat URSS în 1944? Mister!... 147

Ungaria şi…industria holocaustului... 148

Basarabia, iunie 1941 – 157. 000 evrei fugiţi în URSS…... 149

Dovezi statistice în favoarea României... 149

IX. MAREŞALUL ŞI EVREII... 151

„Soluţia finală“ - cele două cumpene... 151

România - codaşă la holocaust... 151

Dictatură legionară cu 130 de victime (la rebeliune)... 152

Legiunea a V-a a URSS... 153

Sabotajul de la Iaşi – situaţie de război!... 154

Evreii regăţeni - situaţie privilegiată, cei basarabeni - izolaţi... 155

Odesa, 1941 – represalii de război... 156

Lagărele – cerere germană... 157

Evreii din Basarabia şi Bucovina – evacuaţi pentru protecţie.. 157

Planul de deportare – înjumătăţit... 158

Germania în culmea gloriei – sfidată de Mareşal... 159

Lagărele din Transnistria – loc de întoarcere acasă…... 159

„Mareşalul i-a protejat pe evrei“... 160

X. „RECUNOŞTINŢA“ LUI ISRAEL... 162

Statul Israel – dator…mareşalului Ion Antonescu!... 162

Campanie antisionista cu emigrare în masă... 163

Evreii comunişti – în luptă cu... sioniştii... 163

Rabinii lăudau România, Israelul o sataniza!... 164

„Ce conducători aveţi acum?“... 165

„Inegalabilul“ Moses Rosen – grandomanie maximă!... 166

România – un aliat pentru liniştea Israelului... 167

Ostilitatea iudaică – de neînţeles!... 168

Miniştrii din Israel şi evreii din SUA sabotau România…... 168

Moses Rosen se credea vital în obţinerea Clauzei... 169

„Nu am făcut nimic fără aprobarea guvernului israelian“... 170

După Loviluţie, românii au devenit…antisemiţi!... 171

Adevărul despre „holocaustul din România“
şi minciunile lui Moses Rosen... 172

Pierderile de război – 600. 000 români şi 30. 000 evrei... 173

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0130 sec