Aderarea Uniunii Europene la Conventia europeana a drepturilor omului. Analiza critica

Aderarea Uniunii Europene la Conventia europeana a drepturilor omului. Analiza critica
Preț: 25,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 160

DESCRIERE

Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului presupune interacţiunea şi integrarea a două sisteme juridice esenţialmente diferite. Ordinea juridică a Uniunii Europene s-a construit pe integrarea economică şi a înglobat treptat protecţia drepturilor omului. Sistemul Convenţiei a pornit de la protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, stabilind prin jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg standarde remarcabile. Dreptul Uniunii Europene se bazează pe subsidiaritate şi pe dialogul dintre instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în timp ce Convenţia are ca element central acţiunea individuală.


După mulţi ani de dezbateri şi ezitări, aderarea Uniunii la Convenţie a devenit o certitudine după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Dreptul primar al Uniunii prevede însă că aderarea se va face în anumite condiţii, dintre care se individualizează necesitatea respectării autonomiei dreptului Uniunii şi a competenţelor instituţiilor.
Prezentul volum examinează ansamblul problemelor juridice pe care le ridică aderarea, pornind de la aspecte critice cu privire la nivelul de protecţie a drepturilor omului în Uniunea Europeană şi acceptarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a unui control extern şi finalizând cu aspectele problematice ale proiectului de Acord privind aderarea UE la Convenţie, propus în iulie 2011.

Cuprins
Abrevieri .............................................................................................. VII
Cuvânt-înainte ....................................................................................... IX
Introducere .............................................................................................. 1
Capitolul I. Evoluţia protecţiei drepturilor omului în
Uniunea Europeană ............................................................................... 11
Secţiunea 1. Introducerea drepturilor omului în dreptul UE
pe cale jurisprudenţială ....................................................................... 11
§1. Primele evoluţii ........................................................................ 11
§2. Evoluţia dreptului primar, ca urmare a jurisprudenţei .............. 17
Secţiunea a 2-a. Poziţia jurisdicţiilor naţionale ................................... 20
Secţiunea a 3-a. Carta Drepturilor Fundamentale – catalog al
drepturilor la nivelul Uniunii Europene .............................................. 28
Capitolul II. Potenţiale probleme în legătură cu aderarea
Uniunii Europene la Convenţia europeană ......................................... 36
Secţiunea 1. Relaţia actuală dintre Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene şi CEDO ............................................................................. 36
§1. Convergenţă şi divergenţă în jurisprudenţa celor
două instanţe ................................................................................... 36
§2. Poziţia instanţei de la Strasbourg faţă de Curtea Europeană
de Justiţie ........................................................................................ 40
Secţiunea a 2-a. Posibile deficienţe substanţiale în protecţia
drepturilor omului la nivelul UE – cazul accesului la justiţie ............. 49
§1. Dreptul primar şi interpretarea jurisprudenţială ....................... 49
§2. Evaluarea compatibilităţii cu standardele Convenţiei .............. 58
Secţiunea a 3-a. Relaţia Curţii de Justiţie cu dreptul internaţional –
posibile exigenţe suplimentare ............................................................ 62
§1. Poziţia Curţii de Justiţie faţă de sisteme jurisdicţionale
la care Uniunea ar fi parte .............................................................. 62
§2. Relaţia dintre obligaţiile generale rezultând din dreptul
internaţional şi normele privind protecţia drepturilor omului ............. 69
§3. Prima încercare „eşuată” de aderare la Convenţie.
Avizul 2/94 ..................................................................................... 76
Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului
VI
Capitolul III. Stadiul actual al aderării Uniunii Europene
la Convenţia europeană a drepturilor omului .................................... 77
Secţiunea 1. Reglementarea în dreptul primar .................................... 77
Secţiunea a 2-a. Evoluţia şi stadiul actual al negocierilor
referitoare la aderarea UE la Convenţie .............................................. 77
§1. Mandatul de negociere ............................................................. 77
§2. Negocierile între Uniune şi statele membre
ale Consiliul Europei ...................................................................... 77
Capitolul IV. Principalele probleme juridice ridicate
de Aderarea Uniunii Europene la Convenţie ...................................... 77
Secţiunea 1. Instrumentul juridic de aderare a UE la Convenţie ........ 77
§1. Natura juridică .......................................................................... 77
§2. Adaptările tehnice .................................................................... 77
§3. Situaţia Protocoalelor şi rezervelor Convenţiei ........................ 77
§4. Aspecte instituţionale ............................................................... 77
§5. Acţiunile inter-partes ............................................................... 77
Secţiunea a 2-a. Mecanismul „co-pârât” ............................................. 77
§1. Necesitatea mecanismului „co-pârât” ...................................... 77
§2. Cazurile în care este avut în vedere mecanismul
„co-pârât” ....................................................................................... 77
§3. Scurtă expunere a funcţionării mecanismului .......................... 77
§4. Efectele mecanismului ............................................................. 77
§5. Elemente critice cu privire la mecanismul „co-pârât” .............. 77
Secţiunea a 3-a. Implicarea prealabilă a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene ............................................................................. 77
§1. Ipoteza implicării prealabile a Curţii de Justiţie ....................... 77
§2. Raţiunea mecanismului implicării prealabile ........................... 77
§3. Descrierea mecanismului implicării prealabile propus
de Acordul de aderare .................................................................... 77
§4. Efectele implicării prealabile ................................................... 77
§5. Problema modificării tratatelor fundamentale .......................... 77
Concluzii ................................................................................................. 77

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec