Acumularea și distribuirea resurselor în Sistemul Asigurărilor Sociale. Studiu pe bază de modele

Acumularea și distribuirea resurselor în Sistemul Asigurărilor Sociale. Studiu pe bază de modele
Preț: 30,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 312
Format: 14x20
Categoria: Asigurari /Burse

DESCRIERE

Descriere

Formula actuală a pensiilor în România utilizează o corelație între salarii și pensii. Cu toate acestea, la salarii totale egale pot rezulta pensii inegale, iar profile salariale diferite pot genera pensii egale.

Cauzele dezechilibrului financiar din Sistemul Public de Pensii nu trebuie căutate doar în dezechilibrul demografic, al stării economice și al transferului unei părți a contribuțiilor la fondurile de pensii private, ci și în formula de calcul a beneficiilor.

Metoda de calcul a drepturilor de pensie din România poate părea o aritmetică elementară, infirmată de practică și statistici. Adaptarea și modificarea continuă a legii în funcție de cazurile de grup și de cazurile particulare demonstrează că multe aspecte de fond nu au fost corect dimensionate. Ajustările în timpul aplicării unui model sunt permisibile mai ales în faza implementării și mai puțin în faza aplicării în sine a tehnicilor și procedurilor modelului, cu excepția situației care impune o reformare a sistemului de pensii și o amânare a stării de maturitate a acestuia, așa cum au demonstrat actuarii.

Fuziunea prin absorbție a Sistemul de pensii militare, lipsa de perspectivă a pensiilor ocupaționale în scopul de a crea un sistem unitar de pensii reliefează faptul că modelul de asigurări sociale din România este departe de a fi calificat cu termenii consensual, anticipativ și stabil.

Reformele derulate în întreaga lume în sistemele de pensii demonstrează faptul că problema pensiilor este o problemă actuală, națională și mondială.

Autoarea


Cuprins
INTRODUCERE ............................................................................................ 9
CAPITOLUL 1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE
SECURITATE SOCIALǍ............................................................................ 25
1.1. Conceptul de securitate socială ................................................... 25
1.2. Asigurări şi asigurări sociale ....................................................... 28
1.3. Evoluţia formelor de asigurare ..................................................... 31
1.4. Convergenţa sistemelor de asigurări .......................................... 36
1.5. Cadrul legislativ al Securităţii Sociale ......................................... 39
1.6. Coordonarea şi armonizarea sistemelor
de securitate socială ............................................................................ 46
1.7. Concepte moderne ale securităţii sociale ................................... 51
CAPITOLUL 2. NECESITATEA MODELĂRII SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIALĂ ............................................................................ 59
2.1. Ciclul de viaţă al unui sistem de pensii ....................................... 63
2.2. Acumularea resurselor şi regulile de finanţare ......................... 66
2.3. Clasificarea sistemelor de securitate socială după criteriul
sursei de finanţare ............................................................................... 70
2.4. Distribuirea şi redistribuirea ......................................................... 72
2.4.1. Definiţii ................................................................................... 72
2.4.2. Criterii şi metode de redistribuire ........................................ 74
CAPITOLUL 3. TIPOLOGIA SISTEMELOR DE SECURITATE
SOCIALĂ DUPĂ METODA DE CALCUL A BENEFICIILOR ..................... 79
3.1. Schema de pensii beneficii definite (DB) ................................... 79
3.2. Schema de pensii contribuţii definite (DC) ................................ 81
3.3. Schema de pensii cu contribuţii noţional definite (NDC) .......... 82
3.4. Sistemul conturilor individuale .................................................... 83
3.5. Schemele de pensii ocupaţionale ............................................... 83
3.6. Clasificarea sistemelor de securitate socială ............................. 87
3.7. Formula de calcul a pensiilor în principalele sisteme
europene de securitate socială .......................................................... 91
CAPITOLUL 4. METODE DE CORELARE A BENEFICIILOR ................ 109
4.1. Indicatori de evaluare a sistemelor de securitate socială ....... 111
4.2. Corelaţia dintre vârsta standard, rata de dependenţă
şi speranţa de viaţă ............................................................................ 114
4.3. Abordări internaţionale ştiinţifice ale modelelor
de securitate socială ......................................................................... 116
CAPITOLUL 5. EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR SOCIALE
ÎN ROMÂNIA ............................................................................................ 147
5.1. Perioada postcomunistă ............................................................. 152
5.2. Perioada contemporană ............................................................. 153
5.3. Caracterstici ale Sistemului de Asigurări Sociale
în contextul actual al reformei........................................................... 160
5.3.1. Sistem unitar de pensii ..................................................... 160
5.3.2. Principalele principii .......................................................... 163
5.3.3. Sursele de finanţare ale asigurărilor sociale ................... 166
5.3.4. Utilizarea fondurilor de asigurări sociale de stat şi
parametrii standard de pensionare .............................................. 167
CAPITOLUL 6. ELEMENTE ESENŢIALE PRIVIND SISTEMUL
DE PENSII COMUNITARE ....................................................................... 177
6.1. Coordonarea schemelor naţionale de securitate socială în
Uniunea Europeană ............................................................................ 177
6.2. Procedura de obţinere a unei pensii din altă ţară .................... 179
6.3. Abordări ale modelului de asigurări sociale din România ...... 183
CAPITOLUL 7. MODELAREA SISTEMULUI ASIGURǍRILOR
SOCIALE DIN ROMÂNIA ......................................................................... 191
7.1. Scopul cercetării, baze de date şi metodele folosite ................ 191
7.2. Caracterizarea modelului românesc actual de asigurări
sociale ................................................................................................. 194
7.3. Demografia – structura de bază a sistemului de asigurări
sociale ................................................................................................. 199
7.3.1. Populaţia totală şi evoluţia celor 85 de generaţii ............. 199
7.3.2. Dinamica generaţiilor de bărbaţi şi femei şi viitorul
demografic ..................................................................................... 220
7.3.3. Generaţiile şi vârstele de pensionare. Rezultatele
studiului .......................................................................................... 231
CAPITOLUL 8. FORŢA DE MUNCĂ – FURNIZORUL RESURSELOR
FINANCIARE ............................................................................................ 237
8.1. Distribuţia populaţiei după potenţialul de muncă .................... 237
8.2. Structura populaţiei în anul 2010 compartiv cu anul 1990 ...... 243
CAPITOLUL 9. ECONOMIA ŞI SECURITATEA SOCIALĂ ..................... 245
9.1. Fiscalitatea şi acumularea resurselor ....................................... 248
9.2. Contribuabilii şi beneficiarii Sistemului Public de Pensii ....... 250
9.3. Beneficiile Sistemului Public de Pensii ..................................... 262
9.3.1. Pensiile şi evoluţia tipurilor de pensii .............................. 262
9.3.2. Modele de analiză a corelaţiei dintre salarii şi pensii ...... 269
9.3.3 Distribuţia veniturilor din pensii în profil teritorial ......... 272
9.3.3 Inegalitatea distribuirii veniturilor din pensii
- Coeficientul Gini .......................................................................... 273
CAPITOLUL 10. UTILIZAREA MODELELOR ECONOMETRICE ÎN
ANALIZA SECURITĂŢII SOCIALE .......................................................... 279
10.1. Utilizarea modelului de regresie pentru estimarea
pensiilor .............................................................................................. 279
10.1.1. Model de regresie pentru analiza valorii punctului
de pensie în funcţie de variabile macroeconomice .................... 279
10.1.2. Utilizarea modelului de regresie în analiza evoluţiei
pensiei de asigurări sociale .......................................................... 280
10.1.3. Model de regresie pentru analiza variaţiei variabilei
salariul mediu brut ........................................................................ 284
10.2. Algoritm de calcul al pensiilor ................................................. 287
10.3. Profilul de pensionare al generaţiilor viitoare
- pensii medii estimate ....................................................................... 291
10.3.1 Profilul pensionarului mediu (pensia medie) .................. 291
10.3.2. Profilul generaţiilor intrate la pensie în
perioada 2011-2030 ....................................................................... 294

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.044 sec